Засідання науково-методичної ради НУБіП України

16 лютого 2015, 15:00
Читальна зала наукової бібліотеки 10 навчального корпусу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання науково-методичної ради НУБіП України


1. Розгляд Концепції з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010024 «Прикладна економіка» з ліцензованим обсягом освітньої послуги за денною формою навчання – 25 осіб (доповідач – зав. кафедри глобальної економіки Вдовенко Н.М.).

2. Заходи, щодо оптимізації документообігу з навчально-методичної та виховної роботи в НУБіП України (доповідач – голова ради Кваша С.М., директори ННІ, декани факультетів).

3. Розгляд «Положення про екзаменаційні комісії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» та «Положення про екзамени та заліки у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (доповідач – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

4. Рекомендація до друку навчального видання «Система забезпечення якості освіти в дослідницькому університеті. Методичні рекомендації для наукових і науково-педагогічних працівників дослідницьких університетів» (доповідач – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

5. Підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури (доповідає – секретар ради Касаткін Д.Ю.):

  • підручник «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (автори − співробітники кафедри економіки праці та розвитку сільських територій НУБіП України д.е.н., професор Шкільов О.В., к.е.н., доцент Балан О.Д., к.е.н., доцент Ткачук В.А., к.е.н., доцент Ланченко Є.О., к.е.н., доцент Гаврилюк І.П., к.е.н., доцент Ярославський В.А., к.е.н., доцент Барабан С.С.);
  • підручник «Соціологія» (автори − співробітники кафедри історії і політології НУБіП України д.філ.н., професор Ятченко В.Ф., к.і.н., доцент Байрак І.Р., к.філ.н., доцент Ткачук В.А., Бойко І.І., к.соц.н. Бондар Г.Г., к.філ.н., доцент Волобуєв В.І., к.і.н., доцент Сєкунова Ю.В., д.політ.н., ст. викладач Харченко Л.В., к.соц.н., ст. викладач Олійник О.В.);
  • навчальний посібник «Інвестування» (автори − співробітники кафедри фінансів і кредиту НУБіП України к.е.н., доцент Скрипник Г.О., асистент Гераймович В.Л.);
  • навчальний посібник «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» (автори − співробітники кафедри технології конструкцій матеріалів і матеріалознавства НУБіП України д.т.н., професор Опальчук Андрій Савович, к.т.н., доцент Котречко О.О., к.т.н., доцент Роговський Л.Л., к.т.н., доцент Семеновський О.Є., к.т.н., доцент Роговський І.Л.).

6. Різне.

 

С. Кваша,
голова науково-методичної ради

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook