Звіт декана про результати діяльності трудового колективу у 2014 році та завдання факультету ветеринарної медицини на 2015 рік

13 лютого 2015, 8:30
Факультет ветеринарної медицини

12 лютого підбито підсумки про результати діяльності трудового колективу у 2014 році та завдання факультету ветеринарної медицини на 2015 рік у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020».

На звіті були присутні ректор університету Станіслав Ніколаєнко, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко.

Заслухавши та обговоривши звіт в.о. декана факультету ветеринарної медицини М. Цвіліховського, збори відзначають, що структурними підрозділами у звітному році була проведена значна робота за всіма видами діяльності. Зокрема, навчальний процес забезпечувався висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 23 докторів наук, професорів, 64 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 7 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2014 р. видано 14 монографій, 3 підручники, 23 навчальних посібників, 98 (510,6 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 9 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр», 10 науково-практичних рекомендацій, 462 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 60 у міжнародних виданнях, одержано 23 патентів на винаходи та корисну модель.
На кафедрах здійснювалась підготовка кандидатів і докторів наук за 10 науковими спеціальностями; в аспірантурі проходять підготовку 54 аспірантів і 3 докторанти; функціонує чотири спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2014 р. виконувались 32 наукові теми, у т.ч. 4 бюджетних і 1 госпдоговірна на загальну суму 734,6 тис. грн. Кафедрами та ін. структурними підрозділами виконано робіт та заощаджено коштів у НДГ університету на суму 1 млн. 330 тис. грн., залучено для виконання господарських робіт коштів на суму 1 млн. 73 тис. грн. Проведено ряд наукових конференцій (у т.ч. 4 міжнародних) та понад 20 науково-практичних семінарів.
Колектив проводить значну роботу з розвитку міжнародного співробітництва, залучення позабюджетних надходжень від діяльності ННВ підрозділів, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту приміщень навчального корпусу № 12 та гуртожитку № 6, забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя у навчально-дослідних господарствах НУБіП України.
В той же час, за всіма видами діяльності, в роботі колективу є значні резерви.


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)