У ННІ неперервної освіти і туризму відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт з публічного управління та адміністрування

8 червня 2023 року

      Протягом 6-7 червня 2023 року на кафедрі публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва відбулася атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» у формі захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт. До захисту допущено усіх 15 студентів, які виконали індивідуальних план навчання та підготували кваліфікаційні роботи з дотриманням вимог академічної доброчесності.
 
 
Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт проходив у змішаному режимі із дотриманням вимог безпеки в умовах воєнного стану та діючих положень НУБіП України. Екзаменаційну комісію очолив голова наглядової ради НУБіП України, державний службовець 1 рангу, д.політ.н, професор Микола Томенко. До складу комісії увійшли: заступник директора з навчальної і виховної роботи ННІ неперервної освіти і туризму, к.е.н., доцент Тереза Микицей, в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, д.держ.упр., доцент Сергій Приліпко, професори випускової кафедри д.держ.упр., доцент Оксана Євсюкова та к.е.н., професор Марія Кулаєць. Секретар комісії – к.е.н., доцент Наталія Кузик. 
 

 

 Студенти 4 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» презентували членам комісії результати досліджень, які виконувалися під керівництвом викладачів випускової кафедри протягом навчання в університеті та є підсумковим результатом вивчення професійних навчальних дисциплін, проходження виробничої (переддипломної) практики та участі у науково-практичних заходах. Апробація результатів представлених наукових досліджень відбувалась під час проведення в університету першого та другого всеукраїнських круглих столів «Від теорії до практики в управління та врядуванні» (2021, 2022 р.), Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентської та шкільної молоді з реалізації Плану відновлення України» (2023 р). та Міжнародної науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України і світу» (2023 р.). 
 
 

Теоретичні положення та практичні рекомендації в обраних темах бакалаврських кваліфікаційних робіт були пов’язані з соціально-економічним розвитком регіонів України в поствоєнний період, державним управлінням у сфері реалізації екологічної політики на регіональному рівні, наданням електронних послуг в умовах цифрового розвитку суспільства, удосконаленням інструментів реалізації антикорупційної політики в органах державної влади, механізмами взаємодії органів публічної влади з громадськістю, розвитком місцевого самоврядування в Україні на новій адміністративно-територіальній основі, державною підтримкою молодіжного спорту та ін. Під час процедури захисту кваліфікаційних робіт студенти продемонстрували екзаменаційній комісії набуті загальні та фахові компетентності, які сформували програмні результати навчання відповідно до змісту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування».
 

 

У результату підведення підсумків голова екзаменаційної комісії д.політ.н, професор Микола Томенко побажав майбутнім державотворцям реалізувати свої наукові досягнення у практичній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань. Він зазначив, що у сучасних умовах проведення реформ держава потребує молодих кваліфікованих фахівців, які забезпечуватимуть реалізацію державної політики на державному, регіональному та місцевому рівнях, впроваджуватимуть європейські принципи належного врядування в управлінській діяльності.

ННІ неперервної освіти і туризму разом з випусковою кафедрою публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва вітає здобувачів вищої освіти з успішним захистом кваліфікаційних робіт та присвоєнням освітньої кваліфікації бакалавра публічного управління та адміністрування. Сподіваємося на подальшу співпрацю з кращими випускниками бакалаврату у магістратурі за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування», основний зміст якої спрямований на підготовку фахівців у аграрній та природоохоронній сферах з урахуванням галузевого підходу та сучасних концепцій управління.
 
Тереза Микицей,
заступник директора з навчальної і виховної роботи
ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook