Працюємо на якість - підготовка фахівців-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва

16 травня 2023, 20:53

    Підвищення якості освітнього процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітніх ступенів - складові розвитку освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, який відповідно Програми розвитку «Голосіївська ініціатива-2025», успішно крокує у напрямі якісних і кількісних перетворень на шляху надбання статусу головного галузевого навчально-науково-інноваційного центру України з підготовки науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для багатьох сфер суспільного життя.

     Саме питанням удосконалення програми підготовки здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр», які навчаються за освітньо-професійної програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» на факультеті тваринництва та водних біоресурсів, була присвячена зустріч гаранта ОП доктора с.-г. наук, професора кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Наталії Прокопенко з науково-педагогічними працівниками факультету, які забезпечують викладання нормативних і варіативних освітніх компонент, є керівниками бакалаврської кваліфікаційної роботи.

    Гарантом надана інформація щодо введення в університеті у дію низки положень, що регулюють перебіг освітнього процесу: «Про організацію освітнього процесу в НУБіП України», «Про екзамени і заліки у НУБіП України», «Положення про освітні програми в НУБіП України», «Положення про навчально-методичну раду НУБіП України», які затверджено Вченою радою НУБіП України 26.04.2023 року, надано пояснення окремих положень.

    Колектив факультету плідно працює над оновленням навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін освітніх програм. На зустрічі були уточнені питання щодо структури, змісту, оформлення робочих програм і силабусів дисциплін на 2023-2024 навчальний рік, які підлягають трансформації відповідно Наказу ректора244 від 23.03.2023 р. «Про оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін на 2023-2024 н. р.».

      Важливою складовою зустрічі було питання обговорення змістовного наповнення освітніх компонент відповідно до реалій сьогодення, вимог і запитів стейкголдерів.

     Нині завершується підготовка бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами, які разом зі своїми науковими керівниками вже вийшли на фінішну пряму. На зустрічі додатково були розглянуті питання, які представлені у «Положенні про випускну бакалаврську роботу в НУБіП України», у «Методичних рекомендаціях до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

     На запитання учасників зустрічі були надані вичерпні й обґрунтовані відповіді. Обговорені питання стануть в пригоді у роботі щодо поліпшення методичного забезпечення освітньої програми підготовки фахівців, підвищення якості підготовлених бакалаврських кваліфікаційних робіт, і, загалом, сприятимуть підготовці висококваліфікованих фахівців – технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва – у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Микола Войналович
заступник декана з навчальної роботи

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook