Результати проміжної атестації студентів в полі зору навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету

21 квітня 2023 року
  Контроль та підтримка освітньої діяльності студентів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України завжди забезпечувалися виваженими підходами. У Законі України ”Про вищу освіту” вказано, що здобувачі вищої освіти зобов'язані виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану), дотримуючись академічної доброчесності та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти, результатів навчання. 
  В університеті виконання вимог Закону забезпечується реалізацією навчальних планів освітніх програм,відповідно до графіків освітнього процесу. Якщо процес планової роботи студента на протязі семестру сповільнюється – існує загроза негативних результатів сесійного періоду, а потім, на жаль, можливе відрахування із навчального закладу. На такі невтішні перспективи, в першу чергу, вказують низькі показники проміжної атестації. Але, в будь якому випадку, до таких питань не можна підходити суто технічно. Для розуміння вчинку людини – потрібно вияснити причини, які спонукали до проявленої поведінки, а далі приймати рішення. Такими підходами висвітлюються високоморальні принципи навчального закладу та яскраво підкреслюються риси студентоцентризму.
  У якості підтримки навчання студентів вагому роль відіграють колегіальні рішення органів адміністрації факультетів та студентського самоврядування в індивідуальному підході до кожного здобувача вищої освіти.
  Встановлення причин низького рівня освітньої активності та врегулювання векторів свідомої орієнтації у навчанні деяких здобувачів вищої освіти за результатами проміжної атестації – основні питання засідання навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету, яке відбулося 19 квітня 2023 року. На засідання були викликані 32 студенти факультету, які не можуть якісно опрацювати семестровий матеріал, невчасно виконують розрахункові, практичні та курсові роботи, мають близько 80% неатестацій з планових дисциплін. Також, на зустріч були запрошені куратори і старости академічних груп факультету, представники органів студентського самоврядування та, в дистанційному форматі, під’єднані батьки студентів.
  Природньо, що участь здобувачів вищої освіти у навчальному процесі має різні показники якості набутих знань. Рівень якості опанування навчальних дисциплін студентами залежить від багатьох факторів: унікальності характеру сприйняття навчального матеріалу, окремих бачень сутності і алгоритмів задач, різних підходів до опрацювання інформації тощо. Але, в будь якому випадку, здобувачі вищої освіти мають засвоїти семестровий навчальний план. Проміжні результати опрацьовування навчального плану, викликаних на засідання студентів, вимагають конкретних пояснень їхньої низької активності в освітньому процесі.
 
 
 
  Під час спілкування комісії, з учасниками зустрічі встановлено, що основні негаразди в опануванні навчального матеріалу пов’язані з тимчасовими підробітками здобувачів вищої освіти та з вимушеним перебуванням за кордоном. Варто зауважити, що студенти завжди мали паралельні з навчанням підробітки. Крім того, наразі 26 студентів старших курсів факультету за індивідуальними графіками навчання працюють в профільних компаніях і демонструють високі результати своїх освітніх здобутків. Отже, студентам, у разі потреби, необхідно вміти вдало поєднувати роботу і навчання. Таке поєднання можливе незалежно від форми навчального процесу. Студентам потрібно усвідомлювати, що зараз основна сфера їхньої зайнятості – це навчання. Лише дипломованому, кваліфікованому випускнику вищого навчального закладу запропонують роботу у провідних організаціях. Все, що заходиться за межами диплому – не робота, а підробіток.
  Студенти, які вимушено перебувають за кордоном, повинні невпинно працювати в середовищі електронної платформи університету E-learn, дистанційно виконувати умови навчального плану і цінувати своє місце в лавах механіко-технологічного факультету. Потрібно робити вибір: стійкість, незалежно від ситуативних причин, або здавання своїх, донедавна амбітних позицій, на користь непередбачуваних обставин. Як приклад такого вибору, можна навести факт прибуття на засідання комісії студента 2 курсу групи АІ 2101 Олександра Ткачука, який, до цього часу, перебував у Нідерландах. Олександр повернувся до навчального закладу, тому що зрозумів – опрацювати семестровий матеріал із-за кордону він не зможе. Свідомо оцінивши свої низькі показники проміжної атестації студент надав перевагу освіті.
  
  На засіданні прийняте спільне рішення, що до початку екзаменаційної сесії студентам необхідно активізувати роботу щодо ліквідації заборгованостей з освоєння навчального матеріалу. Акцент поставлений на відповідальність та наполегливість кожного здобувача вищої освіти у навчальному середовищі факультету, адже ці якості є основними складовими побудови освіченої особистості.
  Студенти і батьки підтримали завдання ліквідувати заборгованості з навчальних дисциплін у стислі терміни, зважаючи, що до початку екзаменаційної сесії залишається місяць. Куратори та старости академічних груп взяли на себе зобов’язання щоденного моніторингу діяльності боржників, контролю виконання ними практичних та курсових робіт.
  Колективні рішення – взірець до позитивного вирішення негараздів. Готуємося до семестрового контролю знань та бажаємо нашим студентам вдалого складання екзаменів і заліків, стійкості, відповідальності, мирного неба, а нашому народу – Перемоги.
 
Ігор Сівак,
заступник декана, голова навчально-методичної комісії

механіко-технологічного факультету 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook