На кафедрі фізичного виховання відбулися відкриті навчальні заняття для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

20 квітня 2023 року
  Відповідно до графіку відкритих занять викладачів кафедри фізичного виховання гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України було проведено лекційні та практичні заняття для різних курсів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» денної форми навчання.
 21 лютого кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Сава Бринзак прочитав відкриту лекцію на тему «Закономірності та принципи спортивного тренування» для студентів третього курсу з дисципліни «Основи спортивної підготовки».
  Метою лекції було сформувати у студентів розуміння про закономірності та специфічні, науково-методичні й дидактичні принципи спортивного тренування.
  На лекції розглядалися фундаментальні питання теорії спортивної підготовки, зокрема мова йшла: про об'єктивні (властиві процесу тренування та змагання за їх суттю) та суб’єктивні (залежні від тренера, його діяльності та позатренувальних й позазмагальних чинників) закономірності спортивного тренування; про знання й розуміння принципів, що роблять діяльність тренера й інших фахівців, задіяних у підготовці спортсмена, осмисленою й обґрунтованою, що не допускають рішень, які входять у протиріччя з об’єктивно наявними закономірностями становлення майстерності спортсменів, досягнення ними максимально доступних індивідуальних результатів.
  07 березня відбулася відкрита лекція завідувача кафедри фізичного виховання, кандидата педагогічних наук Миколи Костенка з дисципліни «Економіка спорту» для студентів третього курсу на тему «Суть і принципи фінансування фізичної культури і спорту».
  Мета лекції полягалауознайомлені студентів із політикою держави у регулюванні сфери фізичної культури і спорту в різних країнах. Під час лекції були розглянуті моделі фінансування спорту у провідних країнах, розкрита суть системи фінансування спорту в Україні та перспективи її реформування.
 
 
  13 березня у навчальному корпусі № 9 для студентів другого курсу відбулась відкрита лекція кандидата психологічних наук старшого викладача кафедри фізичного виховання Анни Хижняк з дисципліни «Спортивна метрологія» на тему «Основи математичної статистики».
  Тематикою лекції була математична статистика, її використання у дослідженнях в сфері фізичного виховання і спорті. Математична статистика є виключно важливою галуззю знань для майбутніх спеціалістів фізичної культури і спорту. Знання математичної статистики дає змогу якісно обробляти кількісні показники, отримані при дослідженнях у спортивно-педагогічній діяльності. Зважаючи на зазначену актуальність, лекція була прочитана на високому науковому рівні.
  Слухачі отримали фундаментальні знання про галузь математичної статистики в цілому, та про особливості математичних розрахунків результатів дослідження в сфері фізичного виховання та спорту.
 
  27 березня було проведено відкрите лекційне заняття старшим викладачем кафедри Оленою Отрошко на тему «Загальні основи навчання рухових дій» з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для студентів другого курсу. На лекції було визначено поняття фізичної освіти, рухових умінь і навичок, розглянута структура процесу навчання рухових дій, позитивного і негативного переносу навички та розкрито основи «Програмованого навчання».
  Лекція була проведена на високому науково-методичному рівні з використанням інтерактивних технологій, наочних прикладів та залученням студентів до обговорення сучасних тенденцій у розвитку спортивної галузі.
  7 квітня було проведено відкрите практичне заняття в. о. доцента кафедри фізичного виховання Віталієм Мирошніченком на тему «Технологія організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи в системі освіти України» з дисципліни «Організація і методика масової фізкультури і спорту» для студентів третього курсу.
  На практичному занятті розглядалися сучасні підходи в організації спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів для учнів загальноосвітніх шкіл. У практичній складовій заняття було апробовано студентські розробки спортивно-масових заходів, що дозволило сформувати фундаментальні уміння та навички організовувати масові спортивні заходи використовуючи різні сучасні методики.
  Практичне заняття було проведено на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних інформаційних технологій.
 
  Студенти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» були дуже задоволені отриманою інформацією, що відобразили у своїх анкетах оцінювання відкритих лекцій.
   До нових зустрічей в аудиторіях НУБіП України!
 
Віталій МИРОШНІЧЕНКО,

в.о. доцента кафедри фізичного виховання 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook