Програма семінару-навчання для керівників структурних підрозділів

26 січня 2015 року

на тему: «Про науково-методичні заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців та реалізація програми «Голосіївська ініціатива-2020»
 

Час

(орієнтовний час початку та тривалості доповіді)

Тема доповіді

Доповідач

І-й день – 27.01.2015 р.

 

9.00

15-20 хв.

Вступне слово

Ректор НУБіП України

Ніколаєнко С.М.

30 хв.

Про організаційно-методичну діяльність у рамках реалізації Закону України «Про вищу освіту»

директор Департаменту вищої освіти МОН України

Коровайченко Ю.М.

20 хв.

Про формування зони вільної торгівлі «Україна-ЄС» та можливі наслідки для аграрного сектору

проректор з навчальної і виховної роботи

Кваша С.М.

30 хв.

Про нормативно-правову базу організації навчально-виховного процесу:

- вимоги щодо ліцензування та акредитації;

- стандарти освіти за окремими напрямами підготовки;

- про формування навчального навантаження кафедр;

- організація документообігу факультетів, інститутів;

- Положення «Про іспити та заліки в НУБіП України» 

начальник навчального відділу

Зазимко О.В.

20 хв.

Про вимоги до якості освіти та удосконалення системи оцінювання знань студентів

 

проректор з навчальної і виховної роботи

Кваша С.М.

15 хв.

Запитання та відповіді 

10 хв.

Перерва

15 хв.

Про особливості організації студентського самоврядування та виховної роботи із студентами

проректор з навчальної і виховної роботи

Кваша С.М.

20 хв.

Про планування роботи декана факультету і директора інституту (річне, місячне) та контроль за виконанням прийнятих рішень

начальник відділу кадрів

Михайліченко М.В.

15 хв.

Про планування роботи факультету (ННІ) та контроль за виконанням прийнятих рішень

в.о. декана економічного факультету

Діброва А.Д.

15 хв.

Про організацію роботи вченої ради факультету (ННІ)

в.о. декана факультету тваринництва та водних біоресурсів

Кондратюк В.М.

10 хв.

Запитання та відповіді 

15 хв.

Про інформаційне забезпечення навчального процесу

в.о. декана факультету інформаційних технологій

Глазунова О.Г.

15 хв.

Про формування навчально-методичних комплексів дисциплін

завідувач науково-методичної лабораторії

Кліх Л.В.

10 хв.

Про формування плану видання навчально-методичної літератури в університеті та забезпечення його виконання

доцент науково-методичної лабораторії Тракай В.Г.

 

15 хв.

Про організацію практичного навчання студентів

заступник начальника навчального відділу

Бачинський О.В.

15 хв.

Про порядок подання рукописів навчальної літератури і необхідних документів для отримання рекомендації вченої ради університету їх до друку

доцент навчального відділу

Касаткін Д.Ю.

15 хв.

Запитання та відповіді 

10 хв.

Перерва

20 хв.

Про формування студентського академічного рейтингу та процедуру поселення студентів у гуртожитки

 

директор навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку

Черкашин Д.К.

15 хв.

Про забезпечення академічної мобільності студентів університету

 

директор навчально-наукового центру міжнародної діяльності Ткачук В.А.

15 хв.

Про особливості прийому на навчання студентів з іноземних країн

заступник директора навчально-наукового центру міжнародної діяльності

Рязанов О.М.

10 хв.

Запитання та відповіді 

ІІ-й день – 03.02.2015 р. 

9.00

20 хв.

Про стан і перспективи розвитку науки у НУБіП України у 2015 р.

перший проректор, академік

Ібатуллін І.І.

25 хв.

Про механізми та форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУБіП України у рамках вимог Закону Україну «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» і порядок формування тематики та проведення МОН України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, розгляду анотованих звітів за закінченими дослідженнями, які виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

начальник НДЧ Отченашко В.В.

10 хв.

Про порядок оформлення та ведення документації з науково-дослідної тематики

начальник науково-організаційного відділу

Самсонова В.В.

10 хв.

Про основні вимоги до оформлення документів фінансової звітності за науково-дослідними тематиками

начальник планово-фінансового відділу НДЧ

Шостак В.М.

15 хв.

Запитання та відповіді 

10 хв.

Перерва

15 хв.

Про фахові видання та порядок управління підготовкою та випуском наукових видань у НУБіП України

начальник відділу науково-технічної інформації

Шевченко Н.Ю.

15 хв.

Про практичні аспекти забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності у НУБіП України

начальник відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи

Лук’янчук Л.В. 

10 хв.

Про особливості прийому та навчання у аспірантурі та докторантурі НУБіП України 

завідувач відділу аспірантури і докторантури 

Барабаш О.І.

15 хв.

Про організацію та порядок розгляду і захисту дисертацій у НУБіП України

начальник відділу наукової атестації Грищенко С.М.

15 хв.

Запитання та відповіді

10 хв.

Про перспективи участі науковців НУБіП України у програмі «Горизонт 2020»

начальник НДЧ

Отченашко В.В.

15 хв.

Про особливості наукового супроводу діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України

начальник відділу інноваційної діяльності та трансферу технологій

Туринський В.М.

5 хв.

Запитання та відповіді 

ІІІ-й день – 04.02.2015 р. 

9.00

20 хв.

Про планування бюджету Університету та нове Положення про відрядження

начальник планово-фінансового відділу

Дробот Н.М. 

15 хв.

Про формування штатного розпису та оплату праці в Університеті

заступник начальника планово-фінансового відділу

Костюк Т.О.

5 хв.

Запитання та відповіді 

15 хв.

Про роботу із студентами контрактної форми навчання

головний бухгалтер

Кондрицька Т.П.

15 хв.

Про порядок оформлення документів на призначення академічних стипендій

начальник навчального відділу

Зазимко О.В.

головний бухгалтер

Кондрицька Т.П.

15 хв.

Про порядок призначення соціальних стипендій

(для окремих категорій студентів: з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; з числа осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо)

провідний фахівець відділу соціальної роботи

Шовкалюк В.С.

15 хв.

Запитання та відповіді 

10 хв.

Перерва

20 хв.

Про організацію роботи господарських служб та забезпечення господарської діяльності ННІ та факультетів університету

проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності

Іщенко В.В.

15 хв.

Про порядок оприбуткування та списання матеріальних цінностей

головний бухгалтер

Кондрицька Т.П.

15 хв.

Про дотримання норм чинного законодавства України та локальних нормативних актів Університету

начальник юридичного відділу

Бова А.П.

15 хв.

Про організацію роботи кафедри військової підготовки

Завідувач кафедри військової підготовки Есаулов А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook