Наукова бібліотека університету поповнилася новою літературою

25 січня 2015 року

     Днями державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», яку очолює академік Михайло Хвесик, подарувала науковій бібліотеці нашого університету 90 примірників наукової та навчальної літератури. У цих виданнях розкриваються проблеми природокористування, сталого розвитку, інтеграційних економічних процесів, економічної та продовольчої безпеки тощо.
     Всі вони, безперечно, будуть корисними і знайдуть своїх читачів серед студентства, молодих вчених та науковців нашого університету. 

     Колектив НУБіП України висловлює вдячність за книжковий подарунок та підтримку бібліотеки.

Перелік найменувань подано нижче.

 1. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку і трансформацій. Під. ред. Б.М. Данилишина, 2006, 704с.
 2. Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України. Під. ред. Данилишина Б.М., 2007, 544с.
 3. Данилишин Б.М., Микитенко В.В. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України. Т. 1., 2008, 336с.
 4. Данилишин Б.М., Микитенко В.В. Макросистемна еволюція української економіки. Т. 2, 2008, 210с.
 5. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави. Алимов О.М. та ін., 2014, 520с.
 6. Хвесик М.А. та ін. Комплексне використання лісоресурсного потенціалу: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно-інвестиційне забезпечення, 2011, 498с.
 7. Сохни А. Філософські та прикладні аспекти природокористування. 2011, 215с.
 8. Третяк А.М., Друга В.М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування. 2013, 254с.
 9. Формування рентних відносин у водному господарстві України. За ред. Хвесика М.А. 2014, 328с.
 10. Токар В.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України. 2013, 305с.
 11. Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України. За ред. Балюка С.А. та ін., 2013, 160 с.
 12. Хвесик М.А. та ін. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. 2005, 344с.
 13. Хвесик М.А. Інноваційний розвиток продуктивних сил АПК України: реалії та перспективи, 2010, 454с.
 14. Хвесик М.А. та ін. Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри), 2010, 323с.
 15. Данилишин Б.М. та ін. Інвестиційна політика в Україні. 2006, 292с.
 16. Данилишин Б.М. Економіка України: криза розвитку та перспективи модернізації, 2010, 414с.
 17. Хвесик М.А., Голян В.А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика, 2006, 260с.
 18. Данилишин Б.М. Наукові нариси з економіки природокористування, 2008, 280с.
 19. Горев Л.Н. та ін. Оптимизация экосред. Книга 1. Оценка и процесы, 1997, 544.
 20. Дорогунцов С.І. та ін. Водні ресурси України (проблеми теорії та методології), 2002, 227с.
 21. Данилишин Б.М. Екологічна складова політики сталого розвитку, 2008, 256с.
 22. Інституціоналізація природно-ресурсних відносин. За ред. Хвесика М.А., 2012, 400с.
 23. Хвесик М.А. та ін. Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект. 2010, 488 с.
 24. Данилишин Б.М. та ін. Економіка природокористування. 2010, 465с.
 25. Київ – 2015. Стратегія розвитку (стратегічні напрями соціально-економічного розвитку на період до 2015 року), 2004, 280с.
 26. Хвесик М.А. та ін. Інституціональний механізм міського землекористування: сучасний стан та перспективи удосконалення, 2005, 208с.
 27. Комплексний аналіз розвитку водних меліорацій в Україні. Хвесик М.А., Радкевич М.М., 2003, 128с.
 28. Хвесик М.А., Лисенький А.С. Продовольча безпека України. 2008, 159 с.
 29. Хвесик М.А. та ін. Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових відносин: національні та регіональні виміри, 2005, 180 с.
 30. Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України. За ред. Оскольського В.В., 2013, 238с.
 31. Данилишин Б.М. та ін. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2007, 688с.
 32. Капіталізація природних ресурсів. За ред. Хвесика М.А., 2014, 268с.
 33. Хвесик Ю.М. Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: інституціональні передумови та напрями удосконалення. 2011, 400с.
 34. Безпека водних ресурсів України у глобальному вимірі. За ред. Хвесика М.А., 2013, 500с.
 35. Хвесик М.А. та ін. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього. 2012, 465с.
 36. Ібатуллін Ш.І. та ін. Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України. 2014, 198с.
 37. Комплексна економічна оцінка природних ресурсів. За ред. Хвесика М.А., 2013, 264с.
 38. Старук В.А. та ін. Ефективність протипаводкового захисту в басейні р. Тиса Закарпатської області. 2013, 236с.

Ольга Наконечна
 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook