Обговорення освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» зі стейкхолдерами

17 березня 2023 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

 

16 березня 2023 року на кафедрі адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності відбулось обговорення  освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 - Менеджмент

 

16 березня 2023 року у дистанційному форматі відбулась зустріч співробітників кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". У ній взяли участь представники бізнесу,  академічної спільноти та представники органів державної влади: Тарас Висоцький, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова Ради роботодавців факультету аграрного менеджменту; Олександр Журавель, фермер, експерт ФАО; Володимир Осадчук, генеральний директор COFCO Agri Ukraine; Максим Шеремет, Голова представництва в Україні компанії BayWa Marketing&Trading Iternational B.V.; Володимир Лапа, радник президента Українського клубу аграрного бізнесу; Олександр Перехожук, Ph.D., старший науковий співробітник, відділ аграрних ринків, ІАМО, Німеччина та Ольга Ходаківська, д.е.н., професор, заступник директора з науково-проектної роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НАН України. У свою чергу, проектна група освітньої програми була представлена повним складом: Лариса Діброва, к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, гарант програми; Віталій Луцяк, д.е.н., професор кафедри; Сергій Кузьменко, к.е.н., доцент кафедри; Олександр Файчук, к.е.н., доцент кафедри.

 

 Учасникам засідання для обговорення було запропоновано на розгляд зміст і структуру  освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Магістр. Під час обговорення гостями були визначені компетентності, які наразі потребують більш серйозної уваги при підготовці фахівців ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Зокрема, Тарас Висоцький наголосив на потребі вчасного реагування освітнього середовища на виклики воєнного часу. Також він запропонував більше уваги в освітній програмі приділяти питанням прикладного характеру, що дасть змогу випускникам демонструвати більш високий рівень особистісної конкурентоспроможності на ринку праці.

Олександр Журавель зазначив, що для сучасного фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності іноземна мова має стати, перш за все, дієвим інструментом професійної комунікації у діловому середовищі. Більше того, представник вітчизняного агробізнесу висловив своє бачення щодо посилення компетенцій випускників освітньої програми у напрямі проведення стратегічного аналізу нішевих сегментів висококонкурентного глобального агропродовольчого ринку.

 

У свою чергу, науковий співробітник з IAMO, Олександр Перехожук поділився із членами проєктної групи власним досвідом  щодо використання у західних університетах подібних освітніх програм «Міжнародний бізнес» («International Business») та «Управління міжнародним бізнесом» («International Business Management»). На його думку, програму з Менеджменту ЗЕД можна було б підсилити викладанням ОК, які є в переліку цих освітніх програм, що в свою чергу дасть змогу розширити та забезпечити можливості у володінні здобувачами фахових спеціальних компетенцій та забезпечити відповідні програмні результати навчання. Солідарним із вченим був радник президента Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.

 

 Натомість, Володимир Осадчук висловив думку, що в процесі фахової підготовки магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності необхідно, насамперед, зосереджувати зусилля на формування нового управлінського світогляду випускників в контексті розуміння важливості трансформацій у сфері агробізнесу, що викликані війною в Україні та перспективою її вступу до ЄС.

  

Схожою, під час дискусії, виявилась позиція Максима Шеремета. Він зазначив, що в сучасних реаліях агробізнес знаходиться в умовах посиленої невизначеності, яка супроводжується відсутністю бачення довгострокової перспективи. Тому, зараз є сенс вести мову лише про завдання на короткий проміжок часу. Також представник бізнесу зазначив, що блок вибіркових дисциплін, який формує індивідуальну освітню траєкторію з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності потребує спрямування на формування розуміння серед учасників аграрного ринку принципів та особливостей європейського законодавства. Зокрема поглибленого вивчення потребують питання фітосанітарних і ветеринарних обмежень, зміни логістичних умов. Більше того, на переконання Максима Шеремета, перегляду потребують базові умови постачання товарів, оскільки в теперішніх умовах право власності на товар часто переходить до покупця лише після проходження ним протоки Босфор.

 

Змістовним виявилось обговорення освітньої програми Ольгою Ходаківською.  Заступниця директора ННЦ «Інститут аграрної економіки» відзначила важливість формування у здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за програмою підготовки «Менеджмент ЗЕД» не лише теоретичних знань, але й компетентностей щодо володіння іноземною мовою у ракурсі оперування спеціальною економічною та управлінською термінологією.

Члени проектної групи освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за спеціальністю 073 «Менеджмент»  прийняли рішення взяти до уваги вищезазначені пропозиції стейкхолдерів з метою подальшого вдосконалення освітньої програми, а також висловили свою глибоку вдячність представникам бізнесу,  академічної спільноти та представникам органів державної влади за їх активну позицію у формуванні нового конкурентоспроможного менеджера із зовнішньоекономічної діяльності.

  

Лариса Діброва,

доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД,

гарант ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook