На кафедрі глобальної економіки в рамках круглого столу відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»

31 березня 2023 року
  24 березня 2023 року на кафедрі глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України в рамках круглого столу відбулося обговорення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Міжнародна економіка» задля удосконалення підготовки майбутніх фахівців.

   Модераторами заходу виступили завідувач кафедри глобальної економіки, заслужений працівник сільського господарства України д.е.н. професор Наталія ВДОВЕНКО та гарант ОПП «Міжнародна економіка» Олена КІРЕЙЦЕВА.
  У обговоренні проекту освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» прийняли участь здобувачі вищої освіти, члени групи забезпечення, академічна спільнота та стейкхолдери, зокрема:

  • Ірина ГРАБИНСЬКА, д.е.н., професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Вікторія ОНЄГІНА, д.е.н., професор, професор кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету;
  • Костянтин ШАПОШНИКОВ, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної наукової установи «Інститут модернізації освіти» Міністерства освіти і науки України;
  • Ірина КИЧКО, д.е.н., завідувач кафедри управління персоналом та бізнес-технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»;
  • Катерина ЛАДИЧЕНКО, к.е.н., доцент, доцент кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету

  З вітальним словом до учасників звернувся декан економічного факультету Анатолій ДІБРОВА. Він відмітив, що на економічному факультеті періодично обговорюються діючі освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти з роботодавцями та академічною спільнотою, акцентувавши увагу на важливості відкритого, критичного, об’єктивного діалогу між учасниками зустрічі. І декан наголосив на важливості забезпечення якості підготовки фахівців з міжнародної економіки у НУБіП України, внесення доповнень до освітньо-професійної програми, яка буде відповідати сучасним вимогам роботодавців і сьогодення та з метою вчасного реагування на потреби ринку праці.

 

  Костянтин ШАПОШНИКОВ, д.е.н., професор з Державної наукової установи «Інститут модернізації освіти» Міністерства освіти і науки України відзначив, що неодноразово буваючи на кафедрі глобальної економіки в якості запрошеного лектора, де функціонує навчально-наукова лабораторія «AGMEMOD», розширити зміст вибіркової дисципліни «Моделювання агрополітичних рішень», та відкоригувати в назві і назвати: «Прикладні програмні рішення в економіці (Агмемод)». Моделювання майбутнього розвитку аграрного сектору України на основі сценаріїв актуальних політичних рішень – це завдання моделі AGMEMOD. Саме цю унікальність потрібно врахувати в ОПП «Міжнародна економіка». Тому дана пропозиція при реалізації програми, її проходження і буде спрямоване саме на формування практичної професійної компетентності, яка сприятиме успішному кар’єрному зростанню фахівців і здобувачі вищої освіти здобудуть затребувану професію у сфері економіки.

 

  Ірина ГРАБИНСЬКА, д.е.н., професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка почала обговорення з висліву - «Удосконалення не має меж». Зазначила, що програма зроблена добротно і чудово збалансована, підготовка фахівців з міжнародної економіки зі знанням специфіки введення агарного бвзнесу є конкурентною перевагою даної освітньої програми. Відмітила у навчальному плані присутність дисциплін аграрного спрямування і цікаву блокову систему вибіркових дисциплін. Виділила важливу сторону освітньої програми - високу питому вагу навчальної та виробничої практики. Наголосила, що в описі ОПП «Міжнародна економіка» потрібно підсилити акцент аграрного спрямування, задля правильної орієнтації вступника. Побажала, щоб абітурієнти мріяли вступити на дану освітню програму, а роботодавці були вдячні за підготовку молодих спеціалістів.

 

  Ірина КИЧКО, д.е.н., завідувач кафедри управління персоналом та бізнес-технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» відмітила, що ретельно проаналізувавши ОПП «Міжнародна економіка», пропонує для збереження унікальності цієї програми максимально наповнити тематику дисциплін особливостями міжнародної економіки в аграрному секторі. Дані особливості мають знайти своє відображення і в навчально-методичному забезпеченні освітньої програми. Також дуже важливо, щоб здобувачі вищої освіти мали можливість підвищувати власну кваліфікацію та отримали практичне затвердження отриманих знань.
  Тому особливу увагу потрібно ще більше приділяти практичній підготовці здобувачам освітнього рівня «Бакалавр», ретельно підбираючи бази практик.

 

  Вікторія ОНЄГІНА, д.е.н., професор, професор кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету наголосила, що з великим задоволенням і цікавістю вивичила освітню програму «Міжнародна економіка», яка логічно побудована. Вивчаючи іноземні освітні програми, відмітила, що «Економікс» це, зазвичай, для не економічних спеціальностей, а для економістів – мікро- та макроекономіка. Тому запропонувала обов’язкову комопоненту «Економікс» замінити на «Ммікро- та макроеконімка». Зауважила, що можливо буде доцільно додати акцетнів мікрорівня, включивши дисципліну «Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств».
  Катерина ЛАДИЧЕНКО, к.е.н., доцент, доцент кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету відмітила, що програма відповідає профілю навчальнго закладу, яка дуже збалансована, має прикладні вибіркові дисципліни та багато практики, що відповідає і мікро- і макрорівню, достатня кількість курсових. Також запропонувала сфокусувати опис програми ще більше на аграрній специфіці, щоб реалізувати всі переваги програми в еквіваленті кількості вступників і підготовки якісних фахівців.

  На завершення зустрічі учасники підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців і підготовки фахівців з міжнародної економіки конкурентоспроможних на ринку праці.

  Учасники круглого столу відмітили, що проект програми відповідає Стандартам вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», в ньому враховані сучасні основні тренди і запити роботодавців, при цьому вони дозволяють формувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок вибіркових освітніх компонент. Присутні здобувачі вищої освіти підтримали запропоновані зміни до освітніх програм.
  Загалом учасники заходу позитивно оцінили запропоновані для обговорення проєкт ОПП «Міжнародна економіка» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.Наталія ВДОВЕНКО,
завідувач кафедри глобальної економіки

Олена КІРЕЙЦЕВА,
гарант ОПП «Міжнародна економіка»

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook