Відбулось засідання оновленого складу Ради роботодавців факультету ветеринарної медицини

30 березня 2023 року
ФВМ НУБіП України

   28 березня 2023 р. на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України відбулось засідання оновленого складу Ради роботодавців у змішаному форматі. У засіданні взяли участь 17 членів ради, завідувачі кафедр та гаранти освітньо-професійних і освітньо-наукових програм.

 

   З вітальним словом до учасників засідання звернувся декан факультету Микола Цвіліховський, відмітивши важливість проведення таких заходів, особливо в умовах теперішнього часу, і викликів, які стоять перед галуззю «Ветеринарія».

 

 

   До учасників засідання звернувся заступник голови Ради роботодавців факультету Сергій Ничик, який коротко зупинився на проведеній роботі представниками ради у минулому році. Окремо відмітив участь окремих представників ради у проведенні акредитації освітніх програм, що ще раз підкреслює тісну співпрацю Ради з факультетом.

   У своєму виступі Сергій Анатолійович відмітив, що факультет ветеринарної медицини НУБіП України є флагманом у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі «Ветеринарія», а також у розробці і впроваджені результатів наукових досліджень у виробництво.
   Нині спільна робота Ради роботодавців і факультету направлена на підготовку його до міжнародної акредитації.

   Сергій Ничик торкнувся багатьох питань, у т.ч. створення Громадської організації, на кшталт Асоціації лікарів ветеринарної медицини, яка б могла контролювати взаємозв’язок Закладів вищої освіти, наукових установ і практичної діяльності.

   Декан факультету Микола Цвіліховський у своїй доповіді «Діяльність факультету ветеринарної медицини в умовах воєнного стану» зупинився на питаннях підготовки лікаря ветеринарної медицини в умовах воєнного стану і викликах, які супроводжують галузь «Ветеринарія». Він відзначив, що підготовка висококваліфікованого фахівця з ветеринарної медицини, забезпечення його знань, умінь і компетентностей – можлива лише за умови очного навчання. Одним із викликів сьогодення є заключна атестація здобувачів вищої освіти із складанням ними Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

 

   Важливим є і ліцензування нової освітньої програми «Єдине здоров’я», забезпечення конкурентоспроможності якої буде залежати від спільної роботи факультету і представників Ради роботодавців.
   Викликами освітньої галузі є також зануреність потенційного абітурієнта у віртуальний світ і все більша його віддаленість від прикладних спеціальностей; інфляція якості освіти, особливо практичної її складової, що пов'язано з тривалим дистанційним навчанням під час карантинних обмежень і військового стану; привабливість освітніх програм для іноземних студентів; кадровий «голод» факультетів, що ускладнить, або й унеможливить, реалізацію нових освітніх програм, яких потребує сучасний ринок праці лікаря ветеринарної медицини і т.д.

 

   Шляхами вирішення таких викликів є забезпечення системності змін навчальних планів підготовки фахівців ветеринарної медицини, логічної послідовності викладання базових і вибіркових дисциплін та постійне осучаснення їх наповнення, як цього вимагає нинішня система акредитації освітніх програм; ефективний менеджмент щодо знаходження нестандартних рішень для вирішення освітніх і дослідницьких завдань в умовах воєнного стану, карантинних обмежень тощо; введення до навчальних планів підготовки фахівців нових, привабливих для студента дисциплін за вибором (наприклад: доказова ветеринарна медицина); планомірне впровадження в освітній процес нових ветеринарних технології: полімерне бальзамування; комп'ютерні 3-Д технології; геоінформаційні системи; елементи штучного інтелекту тощо.

   Гарант освітньої програми «Ветеринарна медицина» Наталія Грушанська у своєму виступі зосередила увагу учасників засідання на активній участі зовнішніх стейкхолдерів (випускників і роботодавців) у забезпеченні якості освіти за цією освітньою програмою. Зокрема, її рецензуванні, участі в обговоренні під час розроблення та оновлення програми, викладанні курсів дисциплін, гостьових лекціях, проведенні майстер-класів, наданні баз і керівництво виробничою практикою.

   Гарант програми зупиналась на результах проведного опитуваннях представників стейкхолдерів понад 15 установ і організацій, щодо якості реалізації ОПП «Ветеринарна медицина»; представила рекомендації та пропозиції, які були запропоновані роботодавцями і враховані під час оновлення освітньої програми.

  

   Завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Микола Малюк ознайомив учасників засідання з науковими досягненнями та інноваціями кафедри у співпраці з дослідницькими установами та виробництвом. Зокрема, діяльність ННЛ «Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині» направлена на використання РRP і МСКЖТ за патології апарату руху у тварин.

 

   Зупинився окремо на діяльності ННЛ «Банк крові тварин», відобразив тісну співпрацю кафедри з виробництвом щодо проведення спільних наукових досліджень з доклінічних випробувань біоімплантів, електрозварювання біологічних тканин; проведенні семінарів з майстер-класами для практикуючих лікарів ветеринарної медицини: «Трансфузіологія та анестезіологія від А до Я», «Стан і перспективи впровадження методів клітинних технологій у ветеринарній медицині», «Тактичний курс до ветеринарної медицини службових собак силових структур України», присвячений 125-річчю НУБіП України та ін.

 

   Завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Олег Мельник акцентував увагу на створенні біоетичної комісії на рівні держави і готовності особисто включитись в розроблення «Положення по біоетичну комісію» відповідно до директив Європейського парламенту.

   Представники Ради роботодавців Олена Салій, Ольга Чечет, Олександр Садов'юк, Ольга Мартиненко у своїх виступах подякували факультету ветеринарної медицини за підготовку висококваліфікованих фахівців і підтвердили готовність до тісної співпраці як в освітньому, так і науковому напрямках.

 

   У заключному слові Микола Цвіліховський подякував усім учасникам засідання за плідну роботу, побажав мирного неба та найшвидшої перемоги!

Юрій ЖУК,
секретар Ради роботодавців
факультету ветеринарної медицини

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook