Відбулися гостьові лекції на базі Інституту агроекології і природокористування НААН України для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності «Екологія»

28 березня 2023 року
  У рамках договору про співпрацю між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України 20 березня 2023 року відбулася низка гостьових лекцій. Лекції відвідали студенти освітнього ступеня «Бакалавр» 1-го та 4-го курсів спеціальності 101 Екологія.
  Заступник директора з наукової роботи, д.с.-г.н., професор, член-кор. НААН Дем’янюк Олена Сергіївна окреслила основні напрямки наукової роботи Інституту та провела короткий історичний екскурс в становленні агроекологічної науки, актуальних питань забруднення навколишнього природного середовища, стану довкілля та впливу військової агресії росії на стан ґрунтів, водних об’єктів, біорізноманіття тощо.
  Група провідних науковців Світлана Мазур (к.с.-г.н.), Алла Левішко (к.б.н.) на базі лабораторії мікроорганізмів розкрили наукові знання з створення біопрепаратів, які дозволяють вирішити питання формування сталих агроекосистем; продемонстрували студентам сучасні молекулярно-генетичні методи оцінки генотоксичності пестицидів, зокрема показали молекулярні дослідження рослинної, тваринної та біотехнологічної продукції.
  Завідувач лабораторії екології вірусів та безпеки ім. академіка А.Л. Бойка, кандидат біологічних наук Вікторія Цвігун розповіла студентам про основні методи діагностики вірусів сільськогосподарських рослин та визначити їх впливу на посівні якості насіння. Також вона зазначила що на базі лабораторії виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері біобезпеки навколишнього середовища, проводиться моніторинг та діагностика рослин на наявність вірусних хвороб, що циркулюють на території Україні, розробляються рекомендацій щодо заходів боротьби та профілактики з вірусними хворобами.
  Досить вагомі сучасні методи визначення основних критеріїв вирощування культивованих рослин для організації екологічного насінництва та адаптації промислового насінництва до змін клімату представила студентам завідувач незалежної лабораторії екологічного насінництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник Ольга Кічігіна. Також, до дискусійних питань на базі даної лабораторії долучилася головний фахівець Валентина Черненко, яка розповіла про основні підходи у вітчизняній і міжнародній практиці, які застосовуються для визначення посівних якостей насіння.
  На базі Інституту відбулася робоча зустріч представників НУБіП України із співробітниками Інституту. Робочу групу представили науково-педагогічні працівники кафедри екології агросфери та екологічного контролю Строкаль Віта Петрівна, Павлюк Сергій Дмитрович, Сербенюк Ганна Анатоліївна. Вони відвідали наукові лабораторії відділу агроекології і біобезпеки та незалежну лабораторію екології насінництва ІАП. Ознайомилися із основними напрямками наукових досліджень, матеріально-технічним забезпеченням відділу та незалежної лабораторії.
  Вважаємо, що поєднання теоретичного матеріалу із їхньою практичною візуалізацією є досить продуктивним методом для отримання студентами необхідних професійних умінь та навиків щоб бути конкурентоспроможними у майбутній професії на ринку праці.
  Хочемо подякувати адміністрації, співробітникам та науковцям Інституту за можливість отримання таких вагомих сучасних знань, які є необхідними для формування у студентів екологів професійних компетентностей та програмних результатів, зокрема: формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля (ПР.2); розуміти теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування (ПР.3); знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля (ПР.5). Від імені студентів та викладачів НУБіП України хочемо подякувати Світлані Мазур та Тетяні Хітренко за супровід по території та лабораторіях Інституту.

 Особливу подяку висловлюємо директорці Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Оксані Іванівні Дребот та заступниці директора з наукової роботи Олені Сергіївні Дем’янюк.

 
 
Віта Строкаль,
доцент кафедри екології

агросфери та екологічного контролю 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook