Виконання освітньої складової аспірантами спеціальності «Облік і оподаткування»

28 березня 2023 року
  Навчання в аспірантурі – це відповідальна місія. Здобувачі вищої освіти зобов’язані виконати усі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема отримати сучасні знання, уміння, навички та інші компетентності, які були б достатніми для продукування інноваційних ідей, пошуку шляхів наукового розв’язання комплексних проблем у галузі професійної й дослідницько-інноваційної діяльності, проведення власних наукових досліджень, які б мали наукову новизну, теоретичне та практичне значення. А тому, маємо наразі за мету поділитися першими успіхами, зокрема у виконанні нами, здобувачами ОНП «Облік і оподаткування, освітньої складової.
  Під час першого семестру ми здобули сучасні знання із теорії міжнародного корпоративного оподаткування, підвищили власні професійні навички в питаннях податкового планування та особливостях розв’язування складних управлінських завдань в умовах глобалізації, наприклад, щодо сутності та правових засад подвійного оподаткування, а також можливостей його уникнення.
  Змогли зрозуміти принципи та методологію проведення наукових досліджень, організацію системи й процесу наукового дослідження, а також отримали корисні практичні рекомендації щодо документального оформлення результатів майбутньої винахідницької діяльності, технічної та наукової роботи, з урахуванням вимог існуючого законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності та авторського права.
  Навчальний план другого семестру також доволі насичений та передбачає деякі формування наукового світогляду та економічного мислення про теорії, концепції, закономірності та тенденції розвитку бухгалтерського обліку як науки — в курсі «Теорії та концепцій бухгалтерського обліку».
  Також поглиблене вивчення наукового бізнес-проєктування з використанням системних характеристик наукових і бізнесових рішень під час застосування економіко-математичних і статистичних методів моделювання — в курсі навчальної дисципліни «Економетричне моделювання наукових бізнес-проєктів»;
 
  Набуття теоретичних знань і практичних навичок використання цифрових технологій, засвоєння методів та прийомів коректної роботи у автоматизованих інформаційних системах — під час засвоєння актуальної дисципліни «Інформаційні технології в обліку агроформувань».
  Як можна побачити в навчальному курсі «Методологія та праксеологія контролю господарської діяльності», ми розглядаємо інноваційні підходи до теорії, концепції, методології та праксеології контролю господарської діяльності, оцінювання ефективності, закономірності та тенденції його розвитку, разом із формуванням наукового світогляду у цих аспектах.
 
  Також цікаве знайомство із новітніми концептуальними та методологічними знаннями з економічного аналізу, систематизацією методологічних знань, а також освоєнням практичних навичок для їх застосовування — під час вивчення дисципліни «Теорія і методологія економічного аналізу».
  Вивчення вищезазначених навчальних дисциплін, дозволить майбутнім докторам філософії PhD зі спеціальності «Облік і оподаткування» поглибити знання в теорії і методології аналітичного дослідження економічних явищ, процесів та їх результатів, допоможе у формуванні вмінь та навичок використання різних технологій обробки економічної інформації, навчить виявляти наукові та прикладні проблеми в організації та проведенні контролю господарської діяльності, допоможе у визначенні поточних та стратегічних планів розвитку бухгалтерського обліку, що сприятиме прийняттю системних науковообґрунтованих управлінських рішень у майбутньому.
  Окрім цього, з метою додаткового закріплення і систематизації всіх отриманих знань, навчальна програма другого семестру передбачає виконання ряду індивідуальних завдань, під час яких матимемо змогу самостійно визначати для себе пріоритети та ставити дослідницькі завдання.
  Підсумовуючи враження від процесу навчання, в першу чергу, ми висловлюємо свою найщирішу вдячність за те, що наші викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного аспіранта, допомагають розвивати наш потенціал та підтримують наші зусилля у досягненні успіхів, вчасно отримувати всю необхідну інформацію щодо проведення освітнього, наукового процесу.
  Науково-педагогічні працівники використовують сучасні та цікаві методи навчання, застосовують міжнародний досвід при викладанні навчальних дисциплін. Їхній ентузіазм та посвяченість роботі створюють атмосферу, що сприяє розвитку та самовдосконаленню. Кожна дисципліна є новим відкриттям та допомагає розширити свої знання у сфері економіки та бізнесу.
  Якщо винести за дужки «особливості» навчання під час наслідків російського вторгнення, то сам процес став для нас дуже позитивним і захоплюючим, адже ми не просто засвоюємо теоретичний матеріал, а навчаємося мислити критично, розвивати власну позицію та навички практичного застосування отриманих знань. І такий підхід допомагає нам бути готовими до викликів та завдань, які ми зустрінемо у майбутньому, коли станемо фахівцями у своїй галузі та будемо відбудовувати нашу країну після Перемоги над агресором. Задоволені консультативною підтримкою здобувачів вищої освіти науковими співробітниками Університету Висловлюємо велику подяку за цей цікавий та пізнавальний процес навчання!
 
 
Наталія Савченко, Василь Буличов,  
здобувачі першого року навчання
ОНП «Облік і оподаткування» 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook