Інтеграція науки в освітній процес на кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму

3 березня 2023 року
  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму ННІ неперервної освіти і туризму долучилася до загальнодержавного процесу навчально-методичного забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для туристичної галузі.
  Усвідомлюючи всі загрози, переживаючи біль та втрати неперевершеного інтелектуального капіталу, виробничого потенціалу, суттєві інфраструктурні та екологічні збитки, народ України наполегливо наближається до перемоги та світлого майбутнього вдячних нащадків. Це відбувається на тлі постійної уваги до вищої освіти, підготовки високоосвічених особистостей та кваліфікованих конкурентоздатних фахівців для усіх галузей національної економіки.
  Туристична галузь також залишається у центрі такої уваги, адже для України туризм як міжгалузевий сегмент національної економіки відіграє важливе значення, однак його потенціал залишається використаним лише на 30%. Великі надії на максимальне використання економічного потенціалу туризму пов’язано з підготовкою фахівців, що володітимуть сучасними компетентностями, теоретичними знаннями та практичними навичками, застосування яких обумовить розвиток внутрішнього туризму, – одного з основних факторів розвитку територіальних громад, тригеру позитивних зрушень як в економіці регіонів, так і економіці України.
  Підготовка фахівця, рівень знань і практичних навичок якого відповідатиме сучасним викликам діяльності в умовах невизначеності, неможлива без оволодіння інструментарієм статистичного вивчення масових явищ та процесів.
  Починаючи з 2004 року в незалежній Україні запроваджено підготовку фахівців для туристичної галузі. Мета такої підготовки, – надання необхідних теоретичних знань, формування актуальних здатностей виконувати практичні завдання, а також системне усвідомлення та розуміння змін, що відбуваються в теорії та практиці світового і національного туризму, що стрімко розвиваються в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Методологічний інструментарій практичного виміру масових явищ та процесів, що відбуваються в сфері туризму, формує зміст навчальної дисципліни «Статистика туризму».
  Саме на означений запит на початку лютого 2023 року вийшло з друку цікаве та довгоочікуване видання, – навчальний посібник «Статистика туризму», співавтором якого є професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, д.е. н., професор Бардаш С.В.
 
 
  Навчальний посібник складається з передмови, трьох розділів та списку рекомендованих джерел.
  Перший розділ «Основи статистики» включає чотири теми, в яких розглянуто базові аспекти статистики: сутність і понятійний апарат, значення та організація статистичної діяльності в Україні, теоретичні та практичні основи статистичного спостереження, загальні підходи та особливості зведення і групування статистичних даних, види статистичних показників і загальні підходи до їх формування.
  У другому розділі «Методи статистичного дослідження», який складається з п’яти тем, розглянуто види рядів розподілу та методи обрахунку узагальнюючих показників варіації, методику кореляційного аналізу, статистичного вивчення динаміки соціально-економічних явищ та процесів, методи вибіркового дослідження, а також методику та практику побудови і застосування індексного методу під час дослідження масових явищ та процесів.
  У третьому розділі «Статистичне дослідження туризму», який складається з шести тем, висвітлено фундаментальні питання статистики туризму, методологічні основи статистики колективних засобів розміщення, особливості застосування індексного методу статистичного дослідження попиту і пропозиції готелів та аналогічних засобів розміщення, статистичне вивчення туристських потоків, аналіз їх інтенсивності розвитку та сезонності, а також загальні підходи статистичного дослідження туристських витрат і споживання.
  Зміст навчального матеріалу як кожної окремої теми, так і усього навчального посібника враховує попередньо набуті студентами знання та практичні навички, що забезпечує необхідний рівень засвоєння інформації.
  Майже у кожній темі навчального посібника наведені приклади застосування методик розрахунку, що висвітлюються у темі.
  Після кожної теми наведено блок завдань для самопідготовки, в якому, залежно від теми, наведені питання для самоконтролю, тести, а також завдання для самостійного виконання.
 Навчальний матеріал викладений у посібнику доступно, у цілому охоплює всі необхідні дидактичні одиниці, має відповідний графічний супровід, а також, починаючи з першого розділу, відображає питання, безпосередньо пов’язані з туризмом.
 
  Колектив кафедри готельно-ресторанної справи та туризму має наміри продовжити активну роботу у напрямі формування якісного та актуального навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 
Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО,
завідувач кафедри готельно-ресторанної

справи та туризму 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook