Пройшла серія відкритих лекцій на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології

28 лютого 2023 року
  Проведення відкритих лекцій – невідємна частина навчального процесу, складова контролю якості викладацької роботи лектора. Відкриті лекції вимагають спеціальної підготовки та проводять з метою пошуку можливостей вдосконалення учбового процесу, обміну досвідом – викладачі відвідують лекції один одного та діляться методикою передачі знань. Для лектора це велика подія у його професійній діяльності, демонстрація педагогічної майстерності та нагода отримати від колег зворотній зв' язок щодо недоліків роботи та способів їх усунення.
  Відповідно до виконання наказу ректора «Про підвищення якості навчання в НУБіП України» та згідно затвердженого графіку проведення відкритих лекційних занять на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології прочитали свої лекції такі науково-педагогічні працівники, як: в.о. завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, кандидат біологічних наук Олена Кваско, доцент кафедри, доктор сільськогосподарських наук Віра Бородай, в.о. завідувача кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Олена Наумовська, старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук Володимир Іллєнко.
  16 лютого пройшла відкрита лекція з навчальної дисципліни «Промислова біотехнологія» доцента кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Віри Бородай для бакалаврів – біотехнологів 3 курсу першої та третьої україномовних груп на тему «Методи промислової біотехнології». Сьогодні промислова біотехнологія знаходиться в тренді напрямів, які є не лише комерційно прибутковими. На думку професора з Манчестерського університету промислова біотехнологія знаходиться в авангарді європейського промислового відродження, створюючи продукти нового покоління для потреб промисловості та охорони здоров’я.

  Використовуючи такі біологічні об’єкти, як бактерії, гриби, водорості, рослини, їх клітини та тканини, біотехнологія в поєднанні з новою наукою синтетичною біологією змінює спосіб виробництва речовин і матеріалів, забезпечує джерело відновлюваної енергії. Мрією однієї студентки, яка обрала спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», було спробувати себе у дослідженні біотехнологічних продуктів у косметології. Наразі, дана галузь є широко досліджуваною з точки зору отримання складових мікробіологічним синтезом. Інша студентка-біотехнолог, що навчається за програмою подвійних дипломів у Польщі, обрала темою бакалаврської роботи дослідження колагену. Не дивлячись на скрутні часи, українські компанії, пов’язані з продукцією біотехнологічних виробництв, продовжують працювати. Студентам цікаво було побачити біотехнологічний процес зсередини, побувавши на віртуальній екскурсії українського виробництва, що організувала Віра Віталіївна на відкритій лекції.

 

  16 лютого 2023 року відбулася відкрита лекція завідувача кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доцента, кандидата сільськогосподарських наук Олени Наумовської з дисципліни «Організація і управління в природоохоронній діяльності». Лекція пройшла для студентів 4 курсу 1, 2, 3 груп спеціальності 101 «Екологія» на тему «Екологічне управління небезпечними видами господарської діяльності». На лекцію під’єдналися декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, професор Юлія Коломієць, заступники декана факультету доцент Валерія Бондарь, доцент Оксана Сикало, професор Віталій Гайченко, доцент Віта Строкаль, Євгеній Бережняк, Марина Ладика, старший викладач Ганна Сербенюк.

  

  У ході проведення лекції було представлено передумови становлення державного екологічно-орієнтованого законодавства, як основи екологічного контролю, яке регламентує екологічний контроль еколого-небезпечної господарської діяльності, реалізацію функцій екологічного контролю у країнах ЄС, перелік видів і діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, структуру і функції Державної екологічної інспекції України, основні принципи євроінтеграції у сфері природоохоронної діяльності. Після проведення лекції було здійснено її обговорення і оцінювання викладачами, студентами.
  22 лютого 2023 р. старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук Володимир Іллєнко провів відкриту лекцію для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» з дисципліни «Експериментальна радіоекологія» на тему «Фізико-хімічні форми радіонуклідів у навколишньому середовищі».

 

  На лекції були присутні: завідувач кафедри Алла Клепко, професор кафедри Ігор Гудков, заступник декана факультету Валерія Бондарь, доценти кафедри Микола Лазарєв, Аліна Кудрявицька та старший викладач кафедри Анна Сальнікова.

 

  На початку лектор чітко з’ясував тему лекції, її структуру та актуальність, а також зв’язок з попередніми темами. Викладання матеріалу було логічним та послідовним. Під час лекції Володимир Віталійович продемонстрував високий науковий рівень володіння матеріалом, педагогічну майстерність у доведенні на доступному для студентів рівні складних процесів утворення фізико-хімічних форм радіоактивних ізотопів при викиді від джерела та подальшого перетворення цих форм у об'єктах навколишнього середовища. Також значна увага була приділена висвітленню питання біологічної доступності радіонуклідів у формі сполук з низькою молекулярною масою. Загалом, проведену відкриту лекцію студенти й запрошені викладачі оцінили на «відмінно» й відмітили високу підготовку лектора до проведеного заняття.

 

  24 лютого 2023 року пройшла відкрита лекція в.о. завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, кандидата біологічних наук Олени Кваско з навчальної дисципліни «Біотехнологічні методи в захисті рослин», тема: «Мікроклональне розмноження як метод оздоровлення рослин». Відкрита лекція призначена для студентів 4 курсу ОС «Бакалавр», проте долучитися до онлайн-зустрічі мали змогу всі охочі. 

 

  На лекцію приєдналися декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, професор Юлія Коломієць, заступники декана факультету доценти Валерія Бондарь, Анна Дащенко, Оксана Сикало, Петро Дрозд та співробітники кафедри екобіотехнології та біорізноманіття доценти Оксана Лобова і Олександр Субін.

 

  У рамках проведеної лекції Олена Кваско акцентувала увагу на оздоровленні рослин та методів, що дозволяють це робити. До методів оздоровлення посадкового матеріалу від вірусної інфекції відноситься: культура апікальних меристем, термотерапія, хемотерапія та комбінації методів між собою. Олена Юріївна детально зупинилась та розповіла про кожен метод окремо. В лекції була подана схема отримання рослин методом культури меристем, причини за якими обирають метод та приклади рослин, для яких успішно застосовано метод з метою оздоровлення. В презентації були прописані пункти від яких залежить ефективність терапії, наведені припущення, чому сьогодні механізм терапевтичного ефекту вивчений недостатньо, а також наявні способи термотерапії, їх плюси та мінуси. Якщо віруси термостабільні, зауважила Олена Кваско, потрібно шукати інші підходи, розробляти інші методи. Вона пояснює, що наразі більшість переходить на так звану «зелену біотехнологію» використовуючи мінімальну кількість хімічних речовин. Проте, студенти повинні знати про речовини й препарати та рослини, для яких вони використовуються.

  

  Олена Кваско навела приклади іноземних публікацій з дослідженнями, що підкреслюють актуальність теми та зазначила, що сучасні методи дослідження для отримання безвірусної культури поєднують комбіновані методи. Це дає позитивний результат, допомагає досить вдало вилучити вірус та задовольнити потреби людства. Вона закликала студентів пробувати різні комбінації, залучати, як нові, так і класичні методи оздоровлення рослин, адже тільки на практиці, завдяки спробам та помилкам можна знайти й розкрити нові можливості. Після проведення лекції всі присутні обговорили відкриту лекцію, вказали на те, що лекція прочитана на високому науковому й методичному рівні, інформація подана цікаво, з прикладами та залученням сучасних елементів подачі, в тому числі презентація була якісною та змістовною.

 

Наталія Батрак

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook