Правила організації маркетингу на підприємствах у полі зору маркетологів

27 лютого 2023 року

 

 22 лютого 2023 року, відповідно до затвердженого графіку проведення відкритих лекцій згідно наказу ректора НУБіП України від 24.01.2023 р., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Богдана Вікторівна Вишнівська провела відкриту лекцію з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» на тему «Організація маркетингу на підприємстві» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 075 «Маркетинг»


     На відкритій лекції були присутні науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі професор Бондаренко Валерій, доценти Нагорна Олена та Головніна Олена, заступник декана факультету аграрного менеджменту, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Карпенко Лариса, заступник декана факультету аграрного менеджменту, ст.викладач Чорненька Людмила та відповідальна від факультету щодо контролю за якістю освіти, кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Тюріна Альона.
  Лекція була присвячена організації маркетингу як структурній побудові для управління маркетинговими функціями, що встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань.
     Організація служби маркетингу на будь-якому підприємстві повинна починатися із переорієнтації менеджменту підприємства на маркетинговий підхід в управлінні. Для цього не достатньо лише створити відділ маркетингу із відповідним штатом працівників, а необхідно ув’язати всі структурні підрозділи підприємства разом із маркетинговим відділом у єдину систему прийняття управлінських рішень, всі елементи якої взаємопов’язані, взаємозалежні і злагоджені у виконанні своїх функцій. Тільки за умови прийняття концепції маркетингу за основу формування будь-якого управлінського рішення промислове підприємство має змогу досягнути бажаного комерційного результату та уникнути загроз, присутніх на ринку.
   На багатьох українських підприємствах служба маркетингу нерівноцінна у свої правах та обов’язках з іншими основними службами й підрозділами. З огляду на це, при формуванні організаційної структури маркетингу на промисловому підприємстві зі сформованою загальною організаційною структурою слід враховувати загальні принципи побудови управлінської структури та форми її реалізації.
      При формуванні та організації служби маркетингу на підприємстві необхідно враховувати напрямки товарної політики підприємства та політики розподілу, а також розміри і характер діяльності підприємства, його виробничі потужності та інноваційний потенціал.
    Серед найпоширеніших організаційних структур управління маркетингом на підприємстві виділяють такі: функціональну; дивізіональну; товарну; матричну.
     Для виробничих підприємств, які випускають широкий асортимент продукції та реалізують її на різних ринках, ефективним є використання товарної структури управління маркетингом. Така структура дає змогу розробити комплексну програму виходу на ринок із охопленням різнорідних сегментів споживачів. При цьому фахівці служби маркетингу при реалізації такої структури володіють повними і вичерпними знаннями щодо товарів, які підприємство реалізовує. Однак, утримання такої служби вимагає суттєвих витрат, окрім того зростає рівень конфліктності серед її працівників при неоднозначному вирішенні питань по конкретному ринку чи товару різними підрозділами маркетингової служби.
   Такі варіанти організаційних структур управління маркетингом на підприємстві можна доповнити холдинговими, транснаціональними, мережними, структурами-конгломератами, інтегрованими структурами тощо. Однак такі структури характерні для підприємств корпоративного типу, в той час, як розглянуті видів організаційних структур знаходять свою реалізацію на підприємствах середнього масштабу.

     Лекція Вишнівської Богдани Вікторівни була проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та одержала схвальні відгуки колег і студентів. Присутні відмітили високий професійний рівень лектора, уміле володіння матеріалом, здатність зацікавлювати та активізувати роботу студентів.
 
Олена Нагорна
доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook