Ph.D. Підготовка докторів філософії з «Філософії»

5 лютого 2023 року

  Профільною кафедрою підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії в НУБіП України є кафедра філософії та міжнародних комунікацій гуманітарно-педагогічного факультету. Своїми витоками кафедра сягає 30-х років ХХ ст., а як самостійна одиниця вона почала існувати з 1952 року. Очільниками кафедри були доктор філософських наук, професор В.І. Колодяжний (очолював кафедру впродовж 1957-1963 рр.), заслужений працівник вищої школи УРСР, доктор філософських наук, професор М.О. Логвин (з 1963 р. по 1970 р.), заслужений працівник Вищої школи, доктор філософських наук, професор В.П. Ключніков (з 1970 р. по 1995 р.), доктор філософських наук, професор Б.А. Головко (з 1995р. по 1999 р.), професор А.М. Черній (з 1999 р. по червень 2000 р.), професор Л.А. Чекаль (з серпня 2000 р. і до квітня 2018 р.), доцент І.М. Савицька (з квітня 2018 року і до березня 2021 р.), доцент В.П. Культенко (з березня 2021 і донині).
  Випускниками аспірантури зі спеціальності Філософія є: Максюта Микола Єгорович – доктор філософських наук, професор (в 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Співвідношення об’єкта і методу пізнання», в 1997 р. захистив докторську дисертацію "Єдність культури та мислення"); Чорноморець Юрій Павлович – доктор філософських наук, професор (в 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Антропологія східної патристики»), Кравченко Алла Григогівна – кандидат філософських наук, доцент (в 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Менталітет як об’єкт соціально-філософського аналізу»); Культенко Валентина Павлівна – кандидат філософських наук, доцент (в 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств»); Бойко Юрій Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент (в 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз становлення громади та громадянського суспільства як чинників духовного розвитку соціуму (на прикладі України)»); Гейко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент (в 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз»); Галушко Михайло Михайлович – кандидат філософських наук, доцент (в 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Філософсько- антропологічний зміст феномену „повсякденність” в горизонті життєвого світу»); Горбатюк Тарас Віталійович – кандидат філософських наук, доцент (в 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму»); Лаута Олена Дмитрівна – кандидат філософських наук, доцент (в 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поняття «досвід» в контексті класичного ідеалу раціональності»); Судак Світлана Дем’янівна – кандидат філософських наук (в 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил»); Павлова Олена Юріївна – доктор філософських наук, професор (в 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Онтологічний статус естетичного досвіду»); Самарський Андрій Юрійович – кандидат філософських наук, доцент (в 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Парадигма нелінійного мислення та її роль в сучасній науці»); Михайлович Валентина Андріївна – кандидат філософських наук ( в 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Освітні тенденції культурної політики в умовах глобалізації»); Кузнєцова Оксана Олегівна – кандидат філософських наук, доцент (в 2010 р. захистила дисертацію на тему «Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки»); Беляєва Ляля Георгіївна – в кандидат філософських наук, доцент (в 2011 р. захистила дисертацію на тему «Музичний вимір буття людини та соціальної реальності»); Савицька Інна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент (в 2011 р. захистила дисертацію на тему «Феномен свободи як звільненої свідомості: філософсько-антропологічний дискурс»); Кичкирук Тетяна Василівна – кандидат філософських наук, доцент (в 2015 р. захистила дисертацію на тему «Філософія «нелінійного мислення» в освіті економічного напряму»); Демиденко Ярослава Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент (в 2017 р. захистила дисертацію на тему «Український авангардизм: філософсько-естетичний дискурс»); Генсіцький Юрій Дмитрович – кандидат філософських наук (в 2017 р. захистив дисертацію на тему «Медіа філософський підхід до преображення людини»); Луценко Анна Володимирівна – кандидат філософських наук (в 2019 р. захистила дисертацію на тему «Тілесність у соціокультурному вимірі сучасності»); Гавеля Олександра Русланівна – кандидат філософських наук (в 2020 р. захистила дисертацію на тему «Цінності української християнської молоді початку ХХІ століття: релігієзнавчий аналіз») та ін.
  На сьогодні в аспірантурі НУБіП за спеціальністю 033 «Філософія» навчається п’ять аспірантів, в тому числі два аспіранти першого року очної форми навчання Дерід Костянтин Миколайович та Кулебякін Георгій Анатолійович, науковим керівником яких є гарант освітньо-наукової програми «Філософія» доктор філософських наук, професор Додонова Віра Іванівна.

  • Костянтине, які Ваші враження від знайомства з НУБіП України?

— Мої перші враження про Національний університет біоресурсів і природокористування України почали формуватися ще на етапі вступної кампанії. Вступні іспити які включали презентацію дослідницьких пропозицій проходили відкрито та справедливо. Я мав всю необхідну інформаційну підтримку як з боку майбутнього наукового керівника так і з боку відділу аспірантури. Що ж стосується навчання, то навіть у сьогоднішній надскладних умовах воєнного часу саме завдяки змішаному формату я мав можливість впродовж першого семестру відвідувати всі необхідні заходи та обов’язкові компоненти ОНП у зручній для мене в очно-дистанційній формі.

  • Георгію, а які Ваші враження від знайомства з факультетом та освітньо-науковою програмою?

— Моє перше знайомство з кафедрою та керівництвом гуманітарно-педагогічного факультету показало, що педагогічний колектив факультету дуже цінує побажання та прагнення здобувачів щодо профілю та орієнтування власної наукової діяльності та надає широку підтримку у всіх виникаючих по ходу навчального процесу питаннях. Відмічу дружню атмосферу, яка панує на кафедрі філософії та міжнародної комунікації. Завідуюча кафедрою Культенко Валентина Павлівна відразу дала зрозуміти, що готова надати будь-які поради і всебічно допомогти і наставляти мене на шляху наукових пошуків. Окремо можна виділити доброзичливість, щирість та професіоналізм мого наукового керівника та гаранта ОНП, професора Додонової Віри Іванівни. Постійний контакт та допомога наукового керівника допомагає мені організовувати мою наукову діяльність найбільш ефективно. Що стосується самої освітньо-наукової програми, її компоненти мене приємно здивували. Особливо важливим я вважаю те, що загальними для всіх аспірантів є курс з філософії науки та іноземної мови. Окремо варто відзначити дуже інформативні та цікаві лекції та практичні заняття дисципліни «Педагогіка та управління закладами вищої освіти», лекторами якої були шановний ректор, професор Станіслав Миколайович Ніколаєнко та професор Наталія Ігорівна Гречаник.

  • Георгію, чи маєте Ви вже досвід комунікації зі слухачами під час проведення лекційних чи практичних занять?

— Вважаю, що досить корисною для мене була практика асистування нашого наукового керівника, професора Віри Іванівни Додонової під час викладання дисципліни «Філософія науки», що стало дуже важливим практичним досвідом в роботі з аудиторією. Після успішної роботи в руслі викладацької практики, керівництво кафедри, зважаючи на мою власну ініціативу, залучало мене до проведення семінарських та лекційних занять з логіки та філософії.

  • Костянтине, аспірантське життя – це не лише навчання. Чи можете відзначити щось особливе саме для Вас в НУБіП України?

— Так, звичайно, в першу чергу хочу відмітити гарні умови проживання в гуртожитках як для студентів, так і для аспірантів. Я проживаю у 4-му гуртожитку, котрий розташований у мальовничій місцевості Голосіївського парку ім. Максима Рильського я знаходжусь в епіцентрі активного життя кампусу. Комендантом нашого гуртожитку є випускник аспірантури, і саме тому він як ніхто інший розуміє потреби аспірантів у покращенні наших умов проживання. Також хочу згадати про гарну студентську їдальню, живописну місцевість, на якій розташований гуманітарно-педагогічний корпус з достатком зелених насаджень і альтанок для приємного відпочинку, прогулянок і плідних дискусій поруч з ботанічним садом НУБіП.

  Впевнені, що наша перемога наближається семимильними кроками. Продовжуємо вірити в ЗСУ та гідно тримаємо науковий фронт всією аспірантською спільнотою НУБіП.

Слава Україні!
Героям Слава!

Віталій Вакуленко,
завідувач відділу аспірантури

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook