Науковці кафедри селекції активно співпрацюють з колегами з НААН України

5 лютого 2023 року
  Викладачі кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України  задіяні не лише в освітній складовій університету, а й активно співпрацюють з Національною академією аграрних наук України.
  Олександр Макарчук, рецензуючи звіт з виконання наукових досліджень Відділення рослинництва ПНД 17 «Генетичні ресурси рослин» звернув увагу, що культурні рослини – це основне джерело продовольства для людей, кормів для домашніх тварин, ліків, сировини рослинного походження для різних галузей промисловості. Культивовані рослини створюють сприятливе середовище для мешкання і відпочинку людей у містах, включаючи промислову зону, у сільській місцевості слугують для відновлення і захисту грунтів і ландшафтів. Зміни умов навколишнього середовища, зростання попиту на різноманітну продукцію рослинництва обумовлює необхідність створення нових сортів з більшим високим рівнем урожайності, адаптивності, якості продукції. Для створення таких сортів необхідним є вихідний матеріал з широкою генетичною основою, який відтворює видове і внутрішньовидове генетичне різноманіття.
  Програма наукових досліджень «Генетичні ресурси рослин», яку виконували упродовж 2022 р. 28 селекційних установ НААН України спрямована на мобілізацію світових генетичних ресурсів рослин. 

 

  Виконавцями використано світовий і власний багаторічний досвід вирішення завдання зі створення і підтримання Національного банку генетичних ресурсів рослин України, у якому зосереджено 154,3 тис. зразків, що належать до 544 сільськогосподарських культур 1802 ботанічних видів рослин. Протягом звітного 2022 року колекції генбанку збільшились на 1167 зразків. До генбанку залучено 1,9 тис. нових зразків з 19 країн світу, у т.ч. 1,2 тис. з України та 675 зразків із зарубіжних країн. З метою збору зразків генофонду культурних і дикорослих корисних рослин проведено експедицію по Ізраїлю, у ході якої зібрано 144 зразки зернових, зернобобових, кормових, лікарських, овочевих та ін. культур.
 
 
  В умовах воєнного часу зразки колекцій насіннєво-розмножуваних культур зберігались у Національному (76,2 тис. зразків ІР) та дублетному (18,3 тис. зразків УДСР) сховищах, а також переміщувались на неокуповані території. Зразки генофонду у зберіганні належать до 307 культур 740 видів культурних рослин і диких споріднених форм. У тому числі в 2022 р. закладено на довгострокове зберігання насіння 830 зразків, з них 551 новий.
 
  Олександр Макарчук повідомив про тісну співпрацю кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського з Банком генетичних ресурсів, зокрема у вигляді поповнення генетичних ресурсів результатами селекційної діяльності кафедри.
 
  Слід продовжити реалізацію заходів з залучення міжнародної організації ФАО ООН, генбанків зарубіжних країн – Польщі, Швеції та інших до підтримки Національного генбанку рослин України як національного і світового надбання в умовах війни.
  Віталій Жемойда, рецензуючи звіт з виконання наукових досліджень Відділення рослинництва ПНД 26 «Біоенергетичні ресурси», відмітив, що пошук шляхів виробництва й використання відновлюваних джерел енергії є одним із пріоритетів світової економіки, підписаної 195 країнами (включно з Україною) нової Кліматичної Угоди, яка з 2020 р. замінює чинний Кіотський протокол. Угода передбачає уповільнення темпів зростання середньорічної температури через приведення у другій половині ХХІ ст. видиків парникових газів до рівня, який природа здатна переробляти без шкоди для себе. З цією метою передбачається щорічно залучати 100 млрд доларів США для заміщення традиційних джерел енергії відновлювальними, серед яких значне місце належить біоенергетиці.
 
  Головним напрямком дій на найближчі 5 років має стати перегляд державної політики щодо стимулювання використання відновлюваних джерел енергії для підвищення їх економічної ефективності. Згідно з енергетичною стратегією України до 2035 року частка ВДЕ має становити 25%, з яких 11,5 відводиться біоенергетиці. Тематика, яку виконує інститут як координатор програми та 15 наукових підрозділів Національної академії аграрних наук України є досить актуальними та перспективними. Особливої уваги заслуговують дослідження щодо створення і функціонування біоенергетичних комплексів (мегакластерів) у складі об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Їх необхідно розширювати, поглиблювати і довести до реалізації.
  Варто зазначити, що на базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України функціонує навчальна лабораторія кафедри ННЦ "Сучасні методи створення та ідентифікації сортів рослин", завдяки чому проводиться співпраця між університетом та інститутом в напрямку біоенергетики.
  Попри складні умови українські вчені продовжують свою наукову роботу, займаються вирішенням як глобальних та і місцевих проблем. В 2022 році на їх шляху було багато перешкод, але кожен зміг досягти значних результатів, що і було продемонстровано.
 Все буде Україна!
 
 
Ірина Шпакович,
асистент кафедри генетики, селекції і
насінництва ім. проф. М. О. Зеленського
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook