Вчена рада змінила структуру університету

11 грудня 2014 року

 11 грудня пройшло засідання вченої ради університету. На ньому розглядалися проект Статуту НУБіП України та зміни в структурі вишу.

 
З інформацією по першому питанню виступив проректор з навчально-наукової роботи, правових та соціальних питань Володимир Курило. Він запропонував увазі членів вченої ради проект основного документу університету, в якому враховані вимоги нового Закону України «Про вищу освіту». Структура статуту містить 15 розділів, в т.ч. концепцію освітньої діяльності. Вона взята з програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020».
 
 
Володимир Курило відзначив, що згідно із статтею 13 нового  закону органом управління університету є Міністерство освіти і науки України. І звернув увагу на те, що виш отримає право на відкриття поточних та депозитних рахунків в державних банках. Це дозволить ефективно здійснювати фінансову і господарську діяльність.
 
Також проректор спинився на тому, що університет повинен функціонувати в межах правового поля. А тому основними структурними підрозділами вишу повинні бути інститут (факультет), кафедра, бібліотека. Ще однією корисною для нас нормою є те, що наглядова рада затверджуватиметься вченою радою університету. Це дозволить оперативно реагувати на зовнішні зміни та позитивно вплине на роботу. Ще один нюанс – працівники університету не можуть бути членами його наглядової ради. 
 
 
В проекті передбачено більш ширші автономні права, порівняно з чинним статутом. Це теж обумовлено новим законом. 
 
У проекті статуту затверджено і право університету на самостійне встановлення форм, системи і розмірів оплати працівників, стипендій студентів, аспірантів та докторантів у межах затвердженого фінансування на календарний рік. Та передбачено диференційоване підвищення посадових окладів НПП до 100% з урахуванням особистого показника рейтингу.
 
 
Володимир Курило зазначив, що, крім приведення статуту до вимог чинного законодавства, практичною метою його зміни є спрощення умов господарчо-фінансової діяльності університету для оперативного та якісного виконання статутних завдань. Він закликав всіх до співпраці у доопрацюванні цього документу.
 
Коментуючи виступ проректора, очільник університету Станіслав Ніколаєнко, зазначив, що запропонований статут значно спростить роботу, дозволить виконувати її швидше та ефективніше. Тому ректор запропонував прийняти цей документ за основу та підтримати.
 
 
Про зміни у структурі НУБіП України доповів перший проректор Ігор Ібатуллін. Свій виступ він розпочав з того, що вони необхідні та обумовлені фінансовими проблемами в  державі. Так, бюджет аграрних вишів країни скоротився у середньому на 30%, тоді як у НУБіП України ця цифра склала 4%. Це стало можливим, завдяки швидкому реагуванню на вимоги часу.
 
 
Ігор Ібатуллін представив концепцію нової структури університету з урахуванням рекомендацій комісії, яку очолював професор Дмитро Войтюк. Вона враховує норму статті 33 закону «Про вищу освіту». Ці зміни покликані раціонально використовувати бюджетні кошти, поліпшити штатний розпис, удосконалити навчальну і наукову діяльність. Перший проректор зауважив, що, виходячи з чисельності студентів, які навчаються в НУБіП України, в університеті може бути п’ять проректорів та вчений секретар. До цього числа увійдуть перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку університету, проректор з навчально-наукової роботи, правових та соціальних питань, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності. У новій структурі пропонується чотири навчально-наукових інститути – технічний ННІ, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, ННІ лісового і садово-паркового господарства та ННІ післядипломної освіти. Функціонуватимуть 11 факультетів – агрономії та біотехнології; захисту рослин, агрохімії, ґрунтознавства та екології; тваринництва та водних біоресурсів; харчових технологій та якості продукції АПК; ветеринарної медицини; економічний; аграрного менеджменту; інформаційних технологій; землевпорядкування; юридичний; гуманітарно-педагогічний.
 
 
Відтепер в університеті діятимуть 8 науково-дослідних інститутів – рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування; технологій та якості продукції тваринництва; здоров’я тварин; техніки, енергетики та інформатизації АПК;  бізнесу та права; «Українська лабораторія якості і  безпеки продукції АПК»; Український НДІ сільськогосподарської радіології; науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса).
 
Зі структури факультету харчових технологій та якості продукції АПК будуть виведені кафедри гістології, цитології та ембріології; фізіології, патофізіології та імунології тварин; мікробіології, вірусології та біотехнології та введені  у структуру факультету ветеринарної медицини.
 
 
Кафедра вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука   увійде до  економічного факультету, а кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; загальної хімії; органічної, фізичної і  колоїдної хімії та хімії пестицидів – до факультету агрономії та біотехнології.
 
З цього приводу проректорам університету, начальнику планово-фінансового відділу Наталії Дробот, начальнику відділу кадрів Миколі Михайліченку доручено врахувати відповідні зміни та внести корективи до штатного розпису університету. 
 
Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, директорам науково-дослідних інститутів, заступникам директорів навчально-наукових інститутів з наукової роботи, заступникам деканів факультетів з наукової роботи належить підготувати до 18 грудня проекти структур інститутів та факультетів для затвердження на вченій раді університету 24 грудня.
 
 
Всі ці зміни дозволять поліпшити керованість університетом, якість дослідницької роботи, заощадити кошти – порядку 3,5 мільйонів гривень. Зекономлені ресурси будуть спрямовуватися на оновлення матеріально-технічної бази та розвиток університету, замість 500 тисяч гривень, які виділяються на ці цілі зараз.
 
В обговоренні взяли участь професори Володимир Єрмоленко, Микола Кирик, Анатолій Безпаленко, Леонід Чекаль, Анатолій Балаєв, Семен Танчик.
 
Перший проректор також представив увазі загалу Положення про планування та облік роботи НПП. 
 
 
Ректор Станіслав Ніколаєнко,  зауважив, що НДІ – це структура, яка створюється під наявні кошти і є об’єднанням вчених для конкретної мети. Це питання адміністрацією відрегулюється так, що буде зручно і вченим, і аспірантам. Підсумовуючи роботу, очільник університету висловив свої побоювання, що такі зміни – можуть виявитися вимушеним кроком, до якого нас покличе життя. Також Станіслав Миколайович закликав дуже уважно, прискіпливо, дотримуючись усіх бюрократичних нюансів підійти до проведення екзаменаційної сесії. З тим, щоб уникнути порушень. Та закликав змінити філософію стосунків в колективі на користь спільній справі.

Ольга Наконечна, Ірина Білоус
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook