НАУКОВИЙ ВКЛАД КАФЕДРИ МЕХАНІКИ У 2022 РОЦІ В ДОСЯГНЕННЯ НУБіП УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року

   9 грудня 2022 року відбулося онлайн-засідання наукової ради факультету конструювання та дизайну, на якому було розглянуто та затверджено звіти про виконання науково-дослідних робіт відповідно до наукових тематик Міністерства освіти і науки України, ініціативних тем та інших досліджень проведених у поточному році. Кафедра механіки звітувала по двох темах, які виконувались на замовлення МОН України та трьох ініціативних НДР її співробітників.

   Зокрема, завідувач кафедри, керівник теми академік НААН України Володимир Булгаков доповів про виконання та отримані результати за три роки НДР по фундаментальній тематиці: «Розроблення ресурсозберігаючих вібраційних технологій та технічних засобів для галузі буряківництва».         

   Доповідач зазначив основні результати проведених теоретичних досліджень, зокрема про отримані нові математичні моделі технологічного процесу вібраційного викопування буряку з ґрунту. Також за ці роки було створено вдосконалену теорію вилучення коренеплоду буряку з ґрунту під дією двох послідовно здійснених коливальних рухів, що прикладались до тіла буряка від викопуючих лемішів вдосконаленої конструкції, визначені амплітудно-частотні характеристики коливального процесу та аналітично описано технологічний процес остаточного вилучення коренеплоду з ґрунту. За отриманими даними теоретичного моделювання коливальних рухів передньоначіпленої гичкозбиральної машини та задньончіпленого очисника головок коренеплодів від залишків гички на корені визначено амплітудно-частотні та фазово-частотні характеристики коливальних рухів від конкретних конструктивних параметрів даних машин. На підставі застосування ресурсозберігаючих технологій визначено кінематичні та конструкційні параметри вдосконалених робочих органів для галузі буряківництва.

   За результатами цього проведеного дослідження опубліковано 33 статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України, опубліковано 31 статтю в журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science та Scopus, отримано 31 патент на винаходи України, та видано 1 монографію в Україні та 3 монографії – у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, зокрема у Швейцарії. Нову теорію вібраційного викопування буряку з ґрунту у минулому році надруковано у провідному математичному журналі США. Також по цій тематиці розроблені науково-методичні рекомендації та захищено дисертацію кандидата наук виконавцем цього проекту. Заключний звіт по даній тематиці було одностайно схвалено та затверджено.

   Наступні звітування по прикладній перехідній тематиці на замовлення МОН України зробила керівниця теми, к.т.н., доцент Олександра Троханяк. Вона доповіла про виконання НДР у поточному році по темі: «Наукове обґрунтування та розробка технічних засобів очистки коренебульбоплодів від домішок з використанням ресурсозберігаючих технологій». Отримані за перший рік виконання результати складають розроблену нову конструкцію спірального очисника коренебульбоплодів від домішок, у якому, є п’ять хвилеподібно розташованих консольних очисних спіралей. Були також розроблені та розв’язані за допомогою персонального комп’ютера нові математичні моделі процесу очистки коренебульбоплодів від ґрунтових домішок та рослинних решток. Так, вперше було аналітично описано переміщення витками спіралей не тільки тіла коренебульбоплоду, а й домішки у вигляді грудки ґрунту, яка має масу, що змінюється у часі (тіло змінної маси), до повного руйнування та просіювання крізь витки спіралі.     

   Результати даного теоретичного дослідження мають світовий пріоритет. За результатами цього проведеного дослідження за поточний рік було опубліковано 3 статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України, опубліковано 7 статей в журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science та Scopus, було подано 10 заявок на отримання патентів на винаходи України. Результати проведеного дослідження були оголошені в поточному році на міжнародних конференціях в Латвії та Болгарії. Звіт по даній тематиці було також одностайно схвалено та затверджено. У обговоренні представлених звітів взяли активну участь члени наукової ради д.т.н., проф. Геннадій Голуб, д.т.н., проф. Віктор Несвідомін та д.т.н., проф. Юрій Ромасевич.

   Члени наукової ради факультету конструювання та дизайну високо оцінили науково-дослідну роботу, яку проводить кафедра механіки, та зазначили новизну та актуальність проведених досліджень. На цьому засіданні також були затверджені річні звіти по ініціативних тематиках, які проводять співробітники кафедри.

Зокрема по таких темах:

1. «Розробка конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності запобіжних механізмів гвинтових конвеєрів» – к.т.н., доцент Троханяк О.М. 2. «Дослідження будівельних конструкцій з тріщинами методом скінченних елементів» – к.ф.-м.н., доцент Куценко А.Г.

3. «Дослідження ефективності дидактичних складових саморозвитку майбутніх інженерів сфер сільськогосподарського машинобудування, технічного сервісу та товарного агропромислового виробництва» – к.т.н., доцент Бондар М.М.

Виконавці ініціативних наукових тематик також мають відповідні досягнення, які відображені в наукових стаття, опублікованих в поточному році. Зокрема доцентки Трохоняк О.М. та Куценко А.Г. за результатами ініціативних досліджень мають статті, надруковані в журналах бази Scopus, а також в журналі «Техніка та енергетика / Machinery & Energetics», який видається нашим університетом і прагне увійти у базу Scopus. Доцент Бондар М.М. за результатами виконання ініціативної теми за поточний рік має статтю, яка виходить в міжнародному журналі бази Web of Science.

Доцент кафедри, к.т.н. Троханяк О.М., стипендіат Кабінету Міністрів України за 2022 рік;

Майстер виробничого навчання кафедри Андросюк Н.В.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook