Кафедра терапії і клінічної діагностики

Науково-дослідна робота


Наукові дослідження за напрямом «Розробити лікувально-профілактичні заходи при внутрішніх хворобах молодняку тварин, викликаних порушенням біогеоценозу» кафедри терапії і клінічної діагностики виконуються в рамках загальнодержавної галузевої науково-технічної програми «Здоров’я тварин та безпека тваринницької продукції» за розділом 102.04. «Вивчити комплексну патологію обміну речовин у жуйних тварин при порушенні екосистем та розробити засоби і способи відновлення фізіологічних функцій».

В даний час дослідження кафедри здійснюються в напрямках:
•    встановлення молекулярних механізмів становлення функціональної активності кишечнику в тварин у ранній постнатальний період онтогенезу в нормі та за патології
•    розробка методів ранньої діагностики, лікування та профілактики внутрішніх незаразних хвороб, у т.ч. патології обміну речовин, у тварин
•    рання діагностика та профілактика порушень обміну речовин в організмі дрібних домашніх тварин
•    дослідження ролі природної резистентності в патогенезі, лікуванні та профілактиці захворювань тварин, особливо у новонароджених
•    дослідження молекулярних механізмів формування імунорезистентного стану організму новонароджених тварин
•    розробка нових лікувально-профілактичних препаратів з імуностимулюючим ефектом, створюваних на основі біогенних сполук мікроелементів
•    дослідження функціонального стану організму спортивних коней та розробка методів їх реабілітації після інтенсивних фізичних навантажень
•    розробка методики, приладів і обладнання для дистанційної діагностики клінічних показників у тварин
•    розробка методів діагностики, лікування та профілактики внутрішніх хвороб тварин з використанням новітніх технологій у ветеринарній медицині.

Наукова тематика кафедри:
Розробити препарати з використанням нанотехнологій у ліпосомальній та мікрокапсулярній формах і дослідити їх клінічну ефективність при незаразній патології тварин, № держреєстрації 0112 U 003000.

Основними завданнями наукової тематики було:

•    Створити ліпосомальну та мікрокапсулярну форми лікувально-профілактичних препаратів з використанням нанотехнологій для застосування продуктивним тваринам за розвитку незаразної патології. Визначити фармакотерапевтичну групу, до якої будуть належати ці препарати.
•    Освоїти технологію отримання ліпосомальної та мікрокапсулярної форм лікувально-профілактичних препаратів з використанням нанотехнологій для застосування продуктивним тваринам за розвитку незаразної патології та адаптувати її до проблемної наукової лабораторії кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України.
•    Вивчити фізико-хімічні властивості та фармацевтичні характеристики новостворених препаратів. Визначити умови та терміни зберігання препаратів.
•    Порівняти склад і технологію отримання новостворених препаратів з відомими світовими аналогами та визначитися з власними пріоритетами.
•    Визначити особливості застосування новостворених препаратів у залежності від виду, віку, статі, продуктивності, фізіологічного та клінічного стану тварин тощо.
•    Дослідити фармакологічні властивості різних форм новостворених нанопрепаратів. Визначити можливість взаємодії останніх з іншими лікарськими засобами при одночасному застосуванні.
•    Ознайомитися із сучасними даними наукової літератури медико-біологічного спрямування щодо клінічних показань у застосуванні аналогів новостворених препаратів.
•    Визначитися із видом, віком і статтю лабораторних тварин для проведення доклінічних досліджень.
•    Провести доклінічні дослідження новостворених препаратів ліпосомальної та мікрокапсулярної форм на наявність місцевої алергенної дії, гострої та хронічної токсичності.
•    Визначити у модельних дослідах на лабораторних тваринах патологічні стани та процеси незаразної етіології, при яких доцільне використання новостворених препаратів.
•    Експериментально визначити найбільш ефективні дози та схеми застосування новостворених препаратів при незаразній патології тварин.
•    Визначити особливості застосування новостворених препаратів новонародженим телятам для підвищення рівня та пролонгування періоду колострального імунітету.
•    Провести гострий дослід з метою отримання ентероцитів тонкого  кишечнику новонароджених телят.
•    Дослідити вплив новостворених препаратів на ентероцити кишечнику новонароджених телят у період формування колострального імунітету.
•    Визначити в дослідах на новонароджених телятах активність ферментів плазмолеми ентероцитів тонкого кишечнику період формування колострального імунітету за умов використання новостворених препаратів.
•    Дослідити рівень рецепторних білків плазмолеми ентероцитів тонкого кишечника новонароджених телят у період формування колос трального імунітету під впливом нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл».
•    За результатами виконання НДР оформити наукові публікації та практичні пропозиції.
В результаті проведеної роботи створено ліпосомальну (нативні ліпосоми) та мікрокапсулярну форму лікувально-профілактичних препаратів з використанням нанотехнологій. Освоєно технологію отримання вказаних препаратів для застосування тваринам при експериментальній незаразній патології (токсичний гепатит). Визначено особливості застосування новостворених препаратів новонародженим телятам та досліджено їх вплив на молекулярні структури тонкого  кишечнику новонароджених телят. В дослідах на новонароджених телятах визначено структурну організацію (вміст ліпідів, білків, холестеролу, фосфоліпідів та їх співвідношення),  активність ферментів та експресію імунорецепторних білків у  плазмолемі ентероцитів тонкого кишечника за умов використання нативних ліпосом та ліпосом із заключеними в них вітамінів водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та Е.
За результатами виконання науково-дослідної роботи оформлено патент України на корисну модель № 92841  Ветеринарний препарат «Мембраностабіл» .
    Підготовлені рекомендації «Регуляція рівня колострального імунітету у новонароджених телят», у яких  пропонується вирішення питання щодо підвищення рівня колострального імунітету у новонароджених телят шляхом стабілізації плазмолеми ентероцитів тонкого кишечника фосфоліпід-вмісними ліпосомальними препаратами на основі соєвого лецитину, а саме − нативними ліпосомами і ліпосомами із заключеними в них водорозчинними формами жиророзчинних вітамінів А та Е, запатентованими як ветеринарний препарат «Мембраностабіл».
Результати НДР упроваджені в господарствах Васильківського та Фастівського районів Київської області на поголів’ї великої рогатої худоби.


Ініціативні тематики кафедри:
1.    Тема: № 0110U003702 «Діагностика і профілактика патології обміну речовин у хутрових звірів».
2.     Тема № 0105U005936 «Рання діагностика та профілактика патології обміну речовин у дрібних домашніх тварин».
3.    Тема № 0105U003707 «Вивчити механізми дії лікопену на структурно-функціональну орагнізацію поазмолеми ентероцитів тонкої кишки курчат».
4.    Тема № 0112U001928 «Розробити методи комплексної візуальної діагностики внутрішніх хвороб домашніх тварин з використанням комп’ютерних технологій».
 

Акад.Цвіліховський Микола Іванович у колі учнів

 


 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook