Стейкхолдер освітньої програми «Автомобільний транспорт» Олексій Грубрін – ринок праці потребує найкращих!

23 червня 2022 року
     Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» орієнтована на формування у здобувачів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері автомобільного транспорту аграрного сектору економіки України. Метою програми є підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями з інженерного менеджменту широкої номенклатури автомобільного транспорту.
     Підготовка здійснюється на механіко-технологічному факультеті НУБіП України.
  • Які умови необхідні для якісної виробничої практики? – Це запитання для стейкхолдера освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» механіко-технологічного факультету, заступника генерального директора, сервіс-менеджера Titan Machinery Ukraine Олексія Грубріна.


     — Якщо коротко, це умови реального виробничого циклу компаній, які дотримуються високих міжнародних стандартів передпродажного і післяпродажного обслуговування клієнтів, пропонуючи при цьому якісні, надійні і сучасні сервісні послуги. Такі стандарти і забезпечують студентів завжди надійними та ефективними рішеннями. Якщо дотримуватись підходів, які ми пропонуємо в Titan Machinery Ukraine для студентів механіко-технологічного факультету спеціальності «Автомобільний транспорт» під час проходження ними практики, то це набуття широкого спектру взаємопов’язаних навичок проведення всебічного аналізу виробничо-технічної, економічної, соціально-економічної діяльності підприємства, відділів і служб, вибору основних шляхів підвищення ефективності виробництва, визначення заходів модернізації, технічного переозброєння підприємства, застосування сучасних електронних рішень у виробництві, впровадження у виробництво результатів наукових досліджень, експериментально-конструкторських розробок, спрямованих на удосконалення технологічних процесів обслуговування і ремонту колісного рухомого складу, удосконалення організації і керування, підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва; поширення передових методів виробництва і наукової організації праці, сучасних економічних методів стимулювання; проведення професіональної, організаторської та виконавчої роботи. Студент у нас отримує навички реальної роботи на посаді практикант-інженера відділів: технічного сервісу, виробничо-технічного, охорони праці та безпеки руху, матеріально-технічного постачання.

  • Які Ваші очікування від студентів та випускників НУБіП України цієї спеціальності?

     — Безумовно, на Titan Machinery Ukraine ми запрошуємо найкращих. Зі студентами освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» механіко-технологічного факультету ми працюємо майже рік. Однак у нас вже успішно працює в департаменті технічного сервісу випускник НУБіП України дипломований магістр з автомобільного транспорту Микола Місюк. Його інженерній команді немає рівних в діагностуванні гідростатичних, гідромеханічних і гідроелектричних трансмісій. Крім того він відповідає за технічний стан всього автопарку. На скільки злагоджено все відпрацьовано, що можна годинник звіряти. Стосовно Вашого випускника і вже нашого кваліфікованого інженера – значна кількість його проектів з реконструкції та впровадження інноваційних технологій діагностування машин вже реалізована на Titan Machinery Ukraine. Саме таких випускників ми очікуємо. Дієвих, інноваційних і з інженерною жилкою.

  • Які б Ви зміни запропонували до навчального плану?

     — Рекомендував би розглянути введення професійних компонент, зокрема навчальних дисциплін «Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі», «Інноваційні рішення в галузі автотранспорту», «Сучасні системи управління роботоздатністю колісних транспортних засобів», «Прогресивні методи та технології експлуатації та сервісу автомобілів». Рекомендував би розширити спектр вибіркових навчальних дисциплін в частині набуття компетентностями більшої індивідуальності та врахування особливостей застосування автомобільного транспорту саме для аграрного сектору економіки України.

  • Що заплануєте на переддипломну практику?

     — На цей вид практики ми запрошуємо тих, кому може бути запропоноване подальше працевлаштування в компанії. Знову ж таки найкращих, хто успішно себе зарекомендував під час виробничої практики. Безумовно матеріально-технічна база Titan Machinery Ukraine дозволяє провести доволі ґрунтовні експериментальні дослідження з тематик дипломних робіт і проєктів кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка. Крім того наукові керівники кваліфікаційних робіт активно долучаються до консультування та удосконалення виробничого процесу підприємства.

     Науково-педагогічні працівники і дипломники кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка вітають одного з найбільших операторів ринку спеціалізованої техніки в світі Titan Machinery Inc. з десятиріччям ведення успішного бізнесу на теренах України!


Спілкувався Іван Роговський,
завідувач кафедри технічного сервісу та
інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка
  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook