До Дня державної служби відбувся ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні»

23 червня 2022 року

 

     Навіть війна не здатна завадити нашим роботодавцям, науковцям, студентам працювати над удосконаленням освітнього процесу за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», генерувати нові ідеї для співпраці роботодавців зі студентами та викладачами, продукувати та впроваджувати новітні підходи до навчання та підвищення кваліфікації, спрямовані не лише на підготовку фахівців-професіоналів, а й на виховання високоосвічених особистостей з глибоко вкоріненими ціннісними орієнтирами.
     Адже саме ціннісні орієнтири виражають змістовне відношення людини до соціальної дійсності, формують мотивацію її поведінки, впливають на всі думки і дії людини.
     Війна, що розділила життя всіх українців на до і після, що докорінно змінила життєві пріоритети, оголила і витягнула назовні найбільші страхи людини: смерть; насилля; позбавлення від усіх засобів для існування; відсутність бачення завтрашнього дня…
     Саме війна і її руйнівні відголоски вимагають змістити акценти підготовки фахівців для органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оскільки саме на представників влади покладено обов’язок захистити територію і людей, максимально підтримувати життєдіяльність економіки та соціальної сфери, невідкладно реагувати на будь-яку ситуацію, приймаючи управлінські рішення, бути захисником і порадником, вміти обігріти всіх словом і вселити надію.
     Всі ці та інші питання обговорювалися під час ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні», приуроченому до Дня державної служби.
     Відкриваючи поважне зібрання, на яке завітали роботодавці, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народні депутати України, представники академічної спільноти з різних закладів вищої освіти, аспіранти та студенти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в.о. директора ННІ неперервної освіти і туризму, д.ю.н., професор Іван Гриценко окреслив важливість та актуальність такої зустрічі й зауважив про необхідність рівнятися на кращі практики підготовки публічних службовців, зокрема, підготовку управлінців у Гарвардському університеті, націлену на практичне вирішення актуальних проблемних питань управління.
     Під час пленарного засідання на тему «Формування сучасного освітнього середовища на засадах практикоорієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти» виступила Світлана Хаджирадєва, керівник Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування, міжнародний експерт з фахової підготовки публічних службовців, д.держ.упр., професор, яка свою доповідь сконцентрувала на сучасних трендах професіоналізації публічних службовців, зауваживши, що, по-перше, здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» повинні демонструвати цінності державної служби, оскільки війна показала, що ті публічні службовці, які продемонстрували всій патріотизм, альтруїзм, пріоритет колективного над особистим, змогли зорганізувати людей і акумулювати ресурси й вберегти територіальні громади і людей від рашистської навали. А ті публічні службовці, які не є носіями цінностей державної служби - полишили громади і стали колаборантами.
     По-друге, випускники за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» повинні демонструвати навички з: комплексного багаторівневого вирішення проблем; сформованого критичного мислення; креативності; уміння керувати та взаємодіяти з людьми; проявляти інтелект (EQ); формувати власну думку та відстоювати її; вміння вести переговори і приймати управлінські рішення; проявляти когнітивну гнучкість. Цього можна досягнути завдяки впровадженню нових підходів до організації освітнього процесу, які показали свою результативність у провідних університетах світу.
     Народний депутат України VIII скликання, провідний експерт з децентралізації, кандидат наук з державного управління Олена Бойко акцентувала увагу учасників на готовності до змін, які відбуваються та будуть відбуватися в публічному управлінні та адмініструванні, а також зауважила на необхідності формування навичок у студентів, які пов’язані з розвитком лідерських якостей.
     Олександра Васильєва, д.держ.упр., професор, експерт з питань публічного управління (служби в органах місцевого самоврядування) Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) представила присутнім інструменти та механізми управління, завдяки яким можна забезпечити належне управління ресурсами територіальної громади, стимулювати місцеву економіку та активізацію залучення населення до управління місцевими справами, а також акцентувала увагу, що дисципліни освітньої програми повинні формувати у майбутніх публічних службовців вміння розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, тобто навчання повинно бути практикоорієнтованим.
     Іван Драган, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», д.держ. упр., професор поділився досвідом підготовки публічних службовців у їхньому університеті та сконцентрувався на обґрунтуванні необхідності посилення знань у безпековій сфері, зокрема забезпеченні регіональної, продовольчої, екологічної безпеки тощо.
     Своїми думками щодо формування сучасного освітнього середовища поділилася Валентина Якобчук, завідувачка кафедрою економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету, к.е.н., професор. Доповіді представили й інші учасники зібрання.
     У продовження обговорення професійних компетентностей, які необхідні для сучасних публічних службовців, на панельній дискусії на тему «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз» відбулося професійне обговорення освітніх програм за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за трьома рівнями вищої освіти, які представили гаранти програм, доктори наук з державного управління Сергій Приліпко, Володимир Олійник та Ірина Грищенко.
     Роботодавці ННІ неперервної освіти і туризму, науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти представили своє бачення вирішення актуальних питань публічного управління та адміністрування.
     Своє бачення вирішення актуальних питань через призму підготовки публічних службовців представили зокрема аспіранти Тетяна КовтунАнна Стрійчак-КовальськаСергій Замідра та Олена Лактіонова.
     Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» поділилися своїми враженнями про набуття в університеті нових навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків публічних службовців.
     Серед низки доповідей студентів варто виокремити ті, які по новому розкривають актуальність вивчення теорій державного управління для формування компетентностей і цінностей державної служби та розуміння динамічних процесів, що відбуваються у державному управлінні. Зокрема, Олена Сіленко представила доповідь на тему «Теологічна теорія: моральні та розумові чесноти - основа поведінки людини»Каміла Можаровська розповіла про «Актуальність теологічної теорії для відбору кадрів в органи публічної влади сучасної України»Анастасія Дебкова презентувала доповідь: «Визначення цінностей та цілей в публічному адмініструванні»Валерія Степанова розповіла про державу як природний продукт розвитку суспільних відносин. Сучасні виклики в публічному управлінні в умовах воєнного стану та шляхи розв’язання суспільних проблем представили Михайло ПавленкоВікторія Грицай та інші. Ці та інші доповіді сформовано у збірник матеріалів II Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні».
     Богдан Мисник, голова студентської організації ННІ неперервної освіти і туризму, староста 2 курсу бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у своєму виступі окреслив побажання студентів щодо удосконалення освітнього процесу за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування», зокрема зауважив, що у зв’язку з необхідністю подання документу, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою, щонайменше на рівні В2, для призначення на керівну посаду державної служби, необхідно посилити рівень викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Крім того, Україна поступово переходить у формат держави у смартфоні, впровадила електронний документообіг, тобто, для успішного працевлаштування необхідно виходити з університету з навичками роботи в діючих електронних реєстрах, тому, є прохання, залучити до викладання дисциплін з комп’ютерних технологій виключно практиків. А триваюча в Україні війна вимагає розвитку у майбутніх публічних службовців навичок з психологічної підтримки населення, тому є пропозиція посилити дисципліни з психології управління.
     Людмила Горбата, начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти управління Державної служби якості освіти у Київській області, доктор філософії з публічного управління та адміністрування, випускниця НУБіП України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» окреслила важливість таких комунікативних заходів за участю стейкхолдерів для підвищення якості надання освітніх послуг та сконцентрувала свій виступ на обґрунтуванні необхідності посилення мовних компетентностей студентів, зокрема знанні іноземної мови й наголосила на осучасненні змістовного наповнення дисциплін, які розвивають стресостійкість, адаптивність, вчать використовувати методи психосоціальної підтримки.
     Роботодавці, науковці, студенти, аспіранти та випускники за підсумками ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» напрацювали рекомендації, які необхідно внести в освітні програми та домовилися й надалі у єдності та згуртованості забезпечувати безперервність співпраці науки для практики, практики для науки.
     Напередодні Дня державної служби вітаємо всіх державних службовців! Нехай кожен день вашого життя буде під мирним небом, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесної і відповідальної місії - служіння державі й народу України!
 
Ірина Грищенко,
доктор наук з державного управління,
гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування» 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook