Державна атестація здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент»

9 червня 2022 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності
     З 6 червня по 8 червня на факультеті аграрного менеджменту відбулась державна атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», які проходили підготовку за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» та за освітніми траєкторіями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» денної та заочної форм навчання.

     6 червня роботу Державної екзаменаційної комісії урочисто розпочав декан факультету аграрного менеджменту доцент Остапчук Анатолій Дмитрович, який привітав студентів із завершенням навчання, складанням підсумкового атестаційного екзамену та оголосив наказ ректора НУБіП України професора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича №232 «З» від 30 травня 2022 року про призначення складу ДЕК.

     Так, підсумкову атестацію студентів заочної форми навчання проводили:

     голова комісії: Луцяк Віталій Васильович, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор;

     члени комісії: Діброва Лариса Василівна, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н.; Орехівський Віктор Григорович, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, к.е.н.; Троян Аліна Василівна, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, к.е.н.;

     секретар: Кузьменко Сергій Володимирович, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н.

     Підсумкову атестацію студентів денної форми навчання проводили:

     голова комісії: Луцяк Віталій Васильович, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор;

     члени комісії: Дєліні Марина Миколаївна, в.о. завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту д.е.н., професор; Діброва Лариса Василівна, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н.; Гаврилюк Віталій Петрович, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, к.е.н.;

     секретар: Харченко Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, к.е.н.

     Нормативною базою для організації роботи ДЕК становили: «Положення про екзаменаційні комісії в Національному університеті біоресурсів та природокористування України» і рішення Вченої ради НУБіП України (пр №5 від 28 грудня 2021 р.); «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020/2021 н.р. в умовах адаптивного карантину» норми якого не втратили актуальності й при дистанційній роботі в умовах воєнного стану.

     Згідно зі встановленими правилами, усі здобувачі вищої освіти пройшли реєстрацію у спеціальних електронних навчальних курсах на освітній платформі Elearn де на них очікували екзаменаційні завдання, що складались із закритих питань одиничного вибору за низкою напрямів з освітньо-професійної програми (Економіка підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, логістика, маркетинг, менеджмент, операційний менеджмент, самоменеджмент, стратегічне управління, управління персоналом), відкрите питання (у формі есе) та фахові розрахункові завдання за відповідними освітніми траєкторіями. Це дозволило комісії перевірити відповідність кваліфікації здобувачів вимогам стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» та вимогам освітньо-професійної програми «Менеджмент», а студентам продемонструвати знання та уміння, здобуті під час навчання.

     Першими 6.06.2022 р. підсумкову атестацію проходили здобувачі вищої освіти, які проходили підготовку за освітньою траєкторією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

     Далі 06.06.2022 р. підсумкову атестацію пройшли здобувачі вищої освіти, які проходили підготовку за освітньою траєкторією «Менеджмент організацій і адміністрування»

     7.06.2022 р. підсумкову атестацію пройшли здобувачі вищої освіти, які проходили підготовку за освітньою траєкторією «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

     8.06.2022 р. підсумкову атестацію склали студенти заочної форми навчання трьох окремих груп: із відокремленого структурного підрозділу «Бобровицький фаховий коледж ім. О.Майнової НУБіП України», студенти заочної форми навчання скороченого та повного терміну підготовки.

     Протягом відведеного для складання атестаційного іспиту часу усі студенти й члени комісії безперервно перебували на зв’язку у Zoom. При виникненні технічних питань від студентів, непередбачуваних обставин пов’язаних із воєнним станом в країні комісія фіксувала усі звернення та події та вчасно надавала усю необхідну підтримку.

     Результати атестації були оголошені в день її складання після перерви для перевірки завдань, здобувачам вищої освіти була надана можливість звернутись до комісії з апеляцією. Проте, усі студенти підтвердили необхідний рівень знань та умінь, подякували комісії за роботу та полишили сесію у Zoom для святкування своїх досягнень.

     По завершенні роботи в онлайн комісії підготували звіти, внесли результати до залікових книжок здобувачів освіти.

     Голова комісії дякує деканату факультету аграрного менеджменту за вчасну та кваліфіковану допомогу в організації роботи; членам комісій, секретарям за роботу з підготовки та перевірки завдань, роботу зі здобувачами, документацією; студентам за відповідальність і той час, що присвятили навчанню в стінах нашого університету.

 

Віталій ЛУЦЯК

 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook