ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК»

15 жовтня 2014 року

Відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК»
15-16 жовтня 2014 р.

15 жовтня відбулося пленарне засідання конференції. Відкрив пленарне засідання директор ННІ Енергетики і автоматики доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Козирський Володимир Вікторович.
З привітанням до учасників конференції виступив ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України професор Ніколаєнко Станіслав Миколайович.

З доповідями виступили директор Інституту технічної теплофізики НАН України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Лауреат трьох Державних премій України в галузі науки та техніки Долінський А.А., директор Науково-дослідного інституту електроенергетичних систем НУБіП України, доктор технічних наук, професор, Берека О.М., заступник директора ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України Мироненко В.Г., професор Лисенко В.П., головний енергетик Науково-технічного центру електроенергетики Національної енергетичної компанії «Укренерго», Стафійчук В.Г.
15-16 жовтня відбулися секційні засідання:
Секція 1 Секція 1 «Проблеми та перспективи розвитку енергетики в АПК», керівник секції – проф. Козирський В.В., секретар – асист. Ващишин Д.Д.; Секція 2 «Перспективи розвитку електротехнологій в біотехнічних системах АПК», керівник секції – проф. Берека О.М., секретар – асист. Усенко С.М.; Секція 3 «Автоматика та управління біотехнічними системами в АПК», керівник секції – проф. Лисенко В.П., секретар – ст. викл. Щербатюк В.Л.; Секція 4 «Перспективи розвитку теплоенергетики та систем акумулювання енергії в АПК», керівник секції – проф. Горобець В.Г., секретар – доц. Шеліманова О.В.; Секція 5 «Експлуатація та надійність апаратів і систем енергозабезпечення та енергоспоживання», керівник секції – д.т.н. Жильцов А.В., секретар – доц. Коробський В.В.; Секція 6 «Актуальні аспекти освітнього процесу», керівник секції – доц. Радько І.П., секретар – доц. Наливайко В.А.; Секція 7 «Актуальні проблеми розвитку енерго- та ресурсозберігаючих теплотехнологій в АПК», керівник секції – Ободович О.М. – д.т.н., головний науковий співробітник, завідувач лабораторією «Теплофізики імпульсних процесів в дисперсних системах» Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, секретар – Олійник Л.В. – завідувач відділом «Патентно-ліцензійної та інформаційної роботи» Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України.


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)