Відкрита лекція з психології доцента Олени Шевцової

22 травня 2022 року

 20 травня 2022 року відбулася відкрита лекція (онлайн-формат, платформа Zoom) з дисципліни «Психологія» для студентів ІІІ курсу спеціальності 035 «Філологія (англійська мова, німецька мова)» на тему «Афективна сфера особистості». Лекцію проводила кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Олена Шевцова.

Окресливши тему, мету і план заняття, викладачка зупинилась на поняттях емоцій та почуттів, їх ролі у життєдіяльності людини, основних ознаках афективних переживань, необхідних для розуміння емоційних явищ. Було розкрито, що емоційна сфера людини є однією із засадничих у розвитку і становленні особистості, у різних видах її діяльності, зокрема професійній. Відтак, Олена Шевцова винятковий наголос зробила на необхідності оволодіння студентами спеціальності 035 Філологія (англійська мова, німецька мова) емоційною компетентністю, яка допоможе не тільки ідентифікувати власні емоції, усвідомлювати й розуміти почуття інших людей, а й ефективно керувати емоційною сферою; підвищувати адаптивність своєї поведінки; переконливо досягати заплановані прагматичні результати діяльності й організовувати успішну комунікацію.

У доступній, зрозумілій формі лектором вміло було донесено до студентської аудиторії ключові положення сучасної психології щодо основних функцій і соціальних детермінант емоційної сфери особистості; надано загальну характеристику формам переживання емоцій та почуттів людини, а саме: настроїв, афектів, стресів, фрустрацій, пристрастей тощо. Розглянуто емоційно-експресивні вияви вищих почуттів людини – моральних, естетичних, практичних та інтелектуальних, а також шляхи їх формування засобами виховних впливів.
Лекцію супроводжувала презентація, яка надавала можливість лектору чітко виокремлювати структуру навчально матеріалу, створювати найкращі умови для мимовільного запам’ятовування, найповніше розкривати сутність і закономірність явищ, що вивчаються тощо. Використання різноманітного мультимедійного презентаційного матеріалу в поєднанні з комунікативними здібностями лектора (вміння встановлювати контакт з аудиторією і підтримувати її увагу протягом всього заняття) створило умови підвищення інтересу і загальної мотивації студентів до вивчення психології. Окрім того, Олена Шевцова постійно залучала студентів до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми та заохочувальні стимули. Зокрема, цікаво було проведено заключний етап лекції, де студенти отримали можливість виконати вправи, які допомагають розпізнавати емоції та почуття.
Заняття було проведене на високому науковому, навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки з боку студентів та викладачів кафедри психології. Було відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу в аудиторії.

Доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри психології НУБіП України
Яшник С.В.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook