Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні з врахуванням практичного досвіду

14 травня 2022 року

 

 
     12 травня 2022  року  для студентів третього курсу денної форми навчання ОС «Бакалавр», які навчаються на освітній програмі «Публічне управління та адміністрування», проведене заняття гостьовим лектором  Головою Тернопільської обласної ради Михайлом Йосифовичем Головком.
   
          В освітній програмі «Публічне управління та адміністрування» підготовки фахівців одне з важливих місць займає дисципліна "Регіональне управління", яку викладає д.е.н., професор Витвицька Ольга Данилівна.
         Основним завданням вивчення дисципліни "Регіональне управління" є формування загально професійної підготовки майбутніх спеціалістів і забезпечені належного виконання ними покладених завдань у сфері управління, зокрема, набуття навичок розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів сфери регіонального управління. 
          Розпочинаючи лекцію, Ольга Витвицька представила запрошеного гостьового лектора Голову Тернопільської обласної ради Михайла Йосифовича Головка, який не дивлячись на напружений графік в умовах воєнного стану презентував cтратегічні  напрями розвитку Тернопільщини.
 
 
       
       Сильні сторони Тернопільщини це сприятливі природні умови для ведення сільського господарства, позитивна динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва, розвинена харчова галузь, високий потенціал світлотехнічної галузі промисловості підтримуються такими можливостями, як поглиблення інтеграційних тенденцій, нарощення експортно-імпортних та інвестиційних відносин з країнами світу, зростаючий попит на споживання продукції сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та ківшевої, органічної продукції на внутрішньому та світових ринках, покращення бізнес-клімату, зростання попиту на якісні ІТ – продукти, формування ефективної мережі закладів професійної освіти для задоволення потреб ринку праці, поглиблення міжнародної наукової співпраці, створення передумов для розвитку спиртової галузі області.
      Важливою сильною стороною області є сформована мережа об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, яка підтримується можливістю покращення бізнес-клімату та впровадження ефективних продуктів для підтримки малого та середнього бізнесу на державному рівні, поглибленням інтеграційних тенденцій, нарощенням експортно-імпортних та інвестиційних відносин з країнами світу, зростанням  попиту на вітчизняні туристичні продукти, а отже, розбудовою підприємницької інфраструктури та туристичної індустрії, зазначив Михайло Йосифович Головко.
           Актуальна тема викликала ряд запитань  під час проведення заняття студентам третього курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
 
 
Катерина Обиход,
ст.викладач кафедри публічного управління та
менеджменту інноваційної діяльності
 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook