Відбулось обговорення проєкту ОПП «Менеджмент ЗЕД»

20 квітня 2022 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

 12 квітня 2022 р. на кафедрі адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» було проведено засідання проєктної групи (гарант програми – к.е.н., доцент Лариса Діброва, члени проєктної групи: завідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, д.е.н., професор Віталій Луцяк; к.е.н., доценти Олександр Файчук і Сергій Кузьменко).

За результатами аналізу оновленого проєкту ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2022 року вступу членами проектної групи були зроблені уточнення та внесені зміни на його відповідність Стандарту вищої освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р. № 959, а також Положенням, що регламентують підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Зміни та уточнення стосувались переважно освітніх компонент та обґрунтування змістовного наповнення навчального плану.

Зокрема, на засіданні було прийнято рішення про незмінність переліку дисциплін, які є обов’язковими компонентами циклу загальної та спеціальної (фахової) підготовки: Діловий протокол та ведення переговорів, Організаційна поведінка та лідерство, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Бізнес-проектування у міжнародному середовищі, Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Управління міжнародною конкурентоспроможністю  підприємств агропродовольчого сектору, Критичне мислення та управління ризиками в ЗЕД, Контроль і оцінка результатів ЗЕД підприємства та Світові аграрні ринки.

Разом з тим, з метою оновлення і покращення змісту та окреслення перспектив розвитку ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» членами експертної групи було запропоновано внести зміни та доповнення в частині, зокрема: - змінити в навчальному плані ОП співвідношення аудиторного навчання та самостійної роботи студента із «1/3 до 2/3» на «1/4 до 3/4» згідно із оновленими нормами Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України (затвердженого Вченою радою від 27.10.2021, протокол № 3); - включити до навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу  нової навчальної дисципліни «Управління ланцюгами постачань» та запропонувати її для колективного обговорення.

  

Після завершення засідання було прийнято рішення удосконалену ОПП винести на обговорення та найближчим часом організувати для цього зустріч зі Стейкхолдерами, представниками органів державної влади, здобувачами та науковою спільнотою  з метою внесення практичних рекомендацій щодо її покращення.

 

Підготувала:

гарант ОПП «Менеджмент ЗЕД»

кандидат економічних наук, доцент 

Лариса Діброва

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook