Індивідуальна освітня траєкторія — персональний шлях реалізації особистісного потенціалу студентів факультету ІТ

21 лютого 2022 року

Сучасний освітній процес – це розкриття природних здібностей, особистий вибір здобувача освіти, а також можливість максимально вигідно підготуватися до конкуренції на ринку праці.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» здобувачам вищої освіти гарантується «вибір навчальних компонент у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти».

Саме за такою тезою стартував на факультеті інформаційних технологій процес формування особистої освітньої траєкторії для студентів других та третіх курсів. Протягом 14-18 лютого відбулися зустрічі академічних груп з гарантами освітніх програм, завідувачами випускових кафедр та наставниками. Такі зібрання були ініційовані деканом факультету Оленою Глазуновою спільно з завідувачами випускових кафедр Беллою Голуб, Валерієм Лахно та Дмитром Жерліциним.

Кожна кафедра презентувала фахові вибіркові компоненти за уподобаннями студентів, які увійшли до факультетського каталогу на 2022-2023 н.р. за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Економіка»(для освітніх програм Економічна кібернетика та Цифрова економіка).

Жваве обговорення викликала запроваджена на факультеті міждисциплінарна модель формування вибіркової складової індивідуального навчального плану, адже студенти мають змогу обирати дисципліни з загального факультетського каталогу за різними освітніми програмами. Студенти галузі знань «Інформаційні технології» з задоволенням обирають собі за вибіркові компоненти дисципліни економічного та аналітичного спрямування, а студенти, що здобувають фах за спеціальністю «Економіка» часто поглиблюють свої знання з дисциплін технічного та інженерного характеру. У такий спосіб досягаємо оптимізації цього процесу і групи для вивчення таких дисциплін формуються.

 

Для усвідомленого та вільного вибору вибіркових компонент на факультеті ведеться спеціальний ЕНК, де студенти можуть переглянути силабуси всіх вибіркових компонент та здійснити свій вибір через персоніфіковані за спеціальностями анкетами.

Така платформа - інструмент управління індивідуальною освітньою траєкторією, якою скористається кожен студент.

Час прискорюється, що вимагає від колективу факультету постійного оновлення вибіркових компонент освітніх програм, обговорення цих питань на зустрічах з радою роботодавців, вчених та навчально-методичних радах, залучення до викладання практиків з ІТ сфери.

Очевидно, що за рахунок формування вдалої індивідуальної траєкторії навчання наші випускники набувають конкурентних переваг на сучасному ринку праці.

 

Наталія Клименко, заступник декана факультету ІТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook