Консолідація зусиль роботодавців і навчального закладу – запорука ефективної підготовки та працевлаштування випускників

21 грудня 2021 року

   Повноцінний розвиток освіти, ефективне використання людських ресурсів та розвиток талановитої молоді, поліпшення трудових відносин, підготовка кадрів потребує тісної взаємодії навчальних закладів та роботодавців. Питання взаємодії роботодавців та вузів є однією з актуальних тем в системі підготовки кадрів у суспільстві. Перехід вітчизняної вищої освіти на вищий рівень передбачає нові моделі відносин вищої школи з роботодавцями та їх професійними спільнотами.

   В умовах ринкової економіки на перший план виходять інтереси роботодавця як споживача того самого університетського «продукту», яким є дипломований спеціаліст, бакалавр, магістр, аспірант із кваліфікацією «викладач-дослідник». Роботодавці все активніше взаємодіють із навчальними закладами, беручи участь як у формуванні замовлення на підготовку спеціалістів потрібного їм профілю та кваліфікації, так і в оцінці якості змісту та підготовки випускників. Хорошою традицією на факультеті аграрного менеджменту стало обговорення нагальних питань взаємодії освіти та виробництва, науки і виробництва, бізнесу та освіти на засіданнях Ради роботодавців, яка є складовою частиною системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.
   На факультеті приділяється серйозна увага компетентності випускників, адже нині роботодавець стає домінуючим замовником та оцінювачем якості освіти. Всі кафедри факультету, розробляючи та реалізуючи навчальні програми, орієнтуються на потреби роботодавців та створюють механізми, що дозволяють відстежувати зміни кон'юнктури ринку праці та вимоги основних споживачів до якості освіти.
 
 
   Найважливішими проблемами працевлаштування молоді є обмежена кількість можливостей для поєднання навчання та роботи, високий рівень «сірої» зайнятості молоді, відсутність балансу між попитом та пропозицією у молодіжному сегменті ринку праці, а також мала кількість вакансій для першого робочого місця. Головна претензія роботодавців до вузів - відірваність знань, які отримують випускники, від практики, що виявляється у невмінні поводитися з сучасним високотехнологічним обладнанням, психологічній непідготовленості до реалій важких трудових буднів, керівництву підлеглими, до норм поведінки у бізнес-середовищі. Роботодавцям потрібні фахівці, орієнтовані на завтрашній день, з комунікативними та лідерськими якостями. На факультеті аграрного менеджменту такі компетенції враховуються при складанні навчальних програм та програм практик. 
   У рамках стратегічного партнерства між факультетом аграрного менеджменту та роботодавцями найважливішими компонентами є довгостроковий план цільової підготовки спеціалістів для підприємств з урахуванням перспектив його розвитку; проведення спільних досліджень для залучення студентів та викладацького складу до створення інноваційної продукції; формування сучасної навчально-дослідницької бази, у тому числі, із залученням інвестицій з боку підприємств.
   Спільні зусилля в перспективі забезпечать формування такого ринку праці, де перетинаються інтереси бізнес-спільноти, роботодавців та системи освіти, а також ефективні ринкові механізми регулювання зайнятості, за яких проблема працевлаштування випускників сама по собі могла б стати фактором соціально-економічного розвитку країни.
Ольга Костюк, доцент,
секретар Ради роботодавців 
факультету аграрного менеджменту
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook