Засідання проектної групи освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

11 лютого 2022 року
Факультет АМ НУБіП України

 

Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти вимагає системної та злагодженої роботи проектної групи, групи забезпечення, усіх відділів університету. Сьогодні, на виконання  наказу ректора НУБіП України №1325 від 03.12.2021 р. про проведення самоаналізу освітніх програм, при обговоренні ОПП "Менеджмент" були розглянуті питання присвячені порядку застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 29 серпня 2019 р. №9).

Гарант ОП, д.е.н., доцент В.В. Луцяк, представив план проведення самооцінювання освітньо-професійної програми у 2022 році із використанням форми відомостей самооцінювання затвердженої НАЗЯВО, надав пояснення щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, порядку роботи із внесення даних у додатки до відомостей самооцінювання (зведена інформація про викладачів, інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП).

К.е.н., доцент К.А. Алексеєва повідомила про особливості застосування 3 і 4 Критеріїв оцінювання якості освітньої програми при оцінюванні якості ОПП «Менеджмент», підготовка здобувачів за якою здійснюється на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України:

про щорічне англомовне навчання 1 академічної групи;

про розширення можливостей академічної мобільності здобувачів, участь у програмах подвійних дипломів;

про роботу навчально-науково-виробничих лабораторій на факультеті аграрного менеджменту.

К.е.н., доцент О.В. Новак повідомив про особливості застосування 3 і 8 Критеріїв оцінювання якості освітньої програми при оцінюванні якості ОПП «Менеджмент», підготовка здобувачів за якою здійснюється на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України:

про правила прийому на навчання та вимоги до вступників і урахування особливостей ОПП «Менеджмент» - перелік обов’язкових вступних випробувань у 2022 році;

про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – зарахування окремих тем при викладанні навчальних дисциплін за результатами проходження сертифікаційних курсів Prometheus, ННВЛ «Бізнес-аналітики», ННВЛ «Кабінет менеджменту», ННВЛ «Інвестиційного проектування».

К.е.н., доцент О.А. Ковтун повідомила про особливості застосування 6 Критеріїю оцінювання якості освітньої програми при оцінюванні якості ОПП «Менеджмент», підготовка здобувачів за якою здійснюється на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України:

про особливості конкурсного добору викладачів ОПП «Менеджмент»;

про залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу;

про залучення професіоналів-практиків, експертів галузі до аудиторних занять;

про професійний розвиток та розвиток викладацької майстерності.

К.е.н., Л.М. Чорненька. Повідомила про особливості застосування 5 Критеріїю оцінювання якості освітньої програми при оцінюванні якості ОПП «Менеджмент», підготовка здобувачів за якою здійснюється на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України:

процедури і порядок проведення контрольних заходів, оцінювання здобувачів у НУБіП України та особливості ОПП «Менеджмент».

Проектна група затвердила план проведення оцінюванні якості ОПП «Менеджмент», підготовка здобувачів за якою здійснюється на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України, у 2022 році.

 

Д.е.н., доцент, Віталій ЛУЦЯК

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook