Філософські зустрічі: теоретико-практичні аспекти біоетики – гостьова лекція для аспірантів та співробітників НУБіП України

3 лютого 2022 року
     2 лютого 2022 року була прочитана гостьова лекція на тему «Філософські засади біоетики: теоретико-практичні аспекти» для здобувачів вищої освіти 3 рівня акредитації кафедри філософії та міжнародної коммунікації, кафедри педагогіки та професорсько-викладацького складу цих кафедр гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України.

     З лекцією виступала – професор, доктор філософських наук, завідувачка відділом логіки і методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Гардашук Тетяна Василівна.

  На лекції були присутні професори інших ЗВО України: доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Мозгова Н.Г., доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та біоетики Національного медичного університету ім. Богомольця Васильєва І. В., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка  Додонов Р.О., кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри філософії Сумського аграрного університету Шевель А. О. та здобувачі цих університетів. Присутні професори виступають в якості роботодавців на освітньо-науковій програмі 033 Філософія.

  

     Зі вступним словом виступила гарант програми PhD 033 Філософія доктор філософських наук, професор Віра Додонова, що наголосила на актуальності обраної теми гостьової лекції, яка полягає в необхідності гуманного ставлення до живої і неживої природи, на уникненні негативних наслідків антропоцентризму в постсучасному світі.

     Цю думку підтримала завідувачка кафедри філософії та міжнародної комунікації доцент, кандидат філософських наук Валентина Культенко, яка зазначила на міждисциплінарності як характеристиці постнекласичної науки, на необхідності філософської рефлексії сучасних наукових, соціальних та політичних процесів.

   На початку своєї лекції професор Тетяна Гардашук презентувала колективну монографію «Біоетика: від теорії до практики». Вона наголосила на значущості цього наукового доробку для сучасної філософської та наукової спільноти.

     Друга частина лекції була присвячена темі «Біобезпека в політиці, науці, освіті», де авторка наголошувала на тому, що «біобезпека посідає важливе місце у багатьох сферах людської діяльності і визначаються відповідно до специфіки конкретної галузі, зокрема розробка, впровадження та передача нових технологій; медицина, фармакологія, охорона здоров’я; ветеринарія; сільське господарство та харчова безпека, включно з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО); стан довкілля і якість життя людини; охорона природи і збереження біорізноманіття; торгівля і подорожі тощо».

     Лектор визначила проблематику біобезпеки, критерії визначення біобезпеки, а саме антропоцентризм, егалітаризм, універсальний (інтегральний підхід), наголосила на тотожності і відмінності понять «біобезпека і біозахист». Тетяна Василівна акцентувала увагу на тому, що біобезпека може розглядатися як науково-політична проблема.

     Після лекції відбулася жвава дискусія, під час якої слухачі ставили запитання до лектора, ділилися власними думками з цієї проблеми та окреслювали перспективи сумісної роботи.

Віра Додонова,
професор кафедри філософії та міжнародної комунікації,
гарант програми PhD 033 Філософія
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook