Якість підготовки фахівців в полі зору керівництва університету – завершилися співбесіди з керівниками відокремлених структурних підрозділів

29 січня 2022 року
    28 січня завершилися співбесіди керівництва університету з керівниками відокремлених структурних підрозділів. Заключна співбесіда проходила у режимі онлайн, запрошені представники Ніжинського фахового коледжу (Литовченко О.В.), Бобровицького фахового коледжу ім. О. Майнової (Матвієнко А.І.), Рівненського фахового коледжу (Корсун Я.П.), Бережанського агротехнічного інституту (Жибак М.М.), Бережанського фахового коледжу (Пилипишин С.І.).

     Кожний керівник повідомив про успішне завершення календарного року. Колективи відокремлених структурних підрозділів доклали максимальних зусиль для організації освітнього процесу в нових умовах дистанційного та змішаного навчання. Головною метою діяльності ВСП була і залишається підготовка для потреб регіонів фахівців, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості, високий рівень моральної культури і громадської свідомості.

     Центральною темою обговорення стали: формування належної якості підготовки фахівців і забезпечення їхньої конкурентоспроможності, вступ випускників ВСП НУБіП до базового закладу, урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи, підготовка студентів до складання ЗНО, поліпшення якості кадрового складу, запровадження елементів дуальної освіти, покращення практичної підготовки випускників, розширення мережі баз практики, зміцнення матеріально-технічних баз. Саме на цих питаннях зосередили увагу проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко та інші учасники співбесід.
     Олена Литовченко – директор Ніжинського фахового коледжу – висловила занепокоєння щодо скорочення фінансування на 2022 рік. Серед основних пріоритетних напрямів трудового колективу: налагодження взаємозв’язків з підприємствами, удосконалення навчально-методичного забезпечення і розширення матеріально-технічної бази, урізноманітнення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, недопущення скорочення контингенту, відкриття нових спеціальностей, активна співпраця з базовим закладом.

     Андрій Матвієнко – новообраний директор Бобровицького фахового коледжу, висловив занепокоєння щодо скорочення контингенту студентів. Реалізацію стратегії забезпечення набору студентів вбачає в урізноманітненні форми і методів проведення профорієнтаційної роботи, забезпечення їх дієвості. Серед основних завдань на 2022 рік: покращення якісного складу педагогічних працівників шляхом залучення до освітнього процесу осіб з науковим ступенем, навчання в аспірантурі НУБіП України педагогічних працівників з числа молодих викладачів, здобуття педагогічної освіти на гуманітарно-педагогічному факультеті, навчання на сертифікованих курсах, виконання плану підвищення кваліфікації.

     Директор Рівненського фахового коледжу Ярослав Корсун відзначив, що у минулому році коледж здійснив успішний набір студентів, у рейтингу серед аграрних коледжів України коледж покращив свою позицію та посідає 3 місце. Серед основних пріоритетних напрямків діяльності коледжу є забезпечення високої якості освіти, розробка та залучення до освітнього процесу інноваційних педагогічних технологій, формування у студентів професійних компетентностей, налагодження взаємозв’язків з підприємствами, удосконалення навчально-методичного забезпечення і розширення матеріально-технічної бази, урізноманітнення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи.

 

     Представники Бережанського агротехнічного інституту (Жибак М.М.), Бережанського фахового коледжу (Пилипишин С.І.) висловили занепокоєння щодо контингенту студентів та фінансуванням закладів. Директор Бережанського агротехнічного інституту (Жибак М.М.) доповів про зменшення фінансування закладу у порівнянні з минулим роком, директор Бережанського фахового коледжу зазначила, що всі завдання, які були визначені при плануванні на 2021 рік, виконані. Серед основних завдань на 2022 рік постає питання покращення якості навчання, зміцнення матеріальної бази, впровадження в усіх напрямах передових технологій, збільшення надходження коштів до спеціального фонду, економне використання енергоносіїв.

 

     Із головних спільних планів 2022 року: акредитація наявних спеціальностей згідно з новими вимогами, ліцензування нових спеціальностей, проведення підвищення кваліфікації і забезпечення стажування усіх науково-педагогічних та педагогічних працівників на підприємствах і установах, підготовка науковців на базі університету тощо.
     За результатами співбесід керівники відокремлених структурних підрозділів отримали ряд доручень, основні з яких – розширювати співпрацю з центральними та місцевими органами влади, роботодавцями, бізнесом щодо підвищення якості підготовки фахівців, проходження студентами виробничої практики, подальше працевлаштування, збільшення вступу випускників ВСП до базового закладу, урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи з активним висвітленням у соціальних мережах, посилення роботи по залученню працівників ВСП до участі у виконанні науково-дослідних робіт, вирішення інших нагальних потреб подальшого розвитку закладів.


Богдан Опальчук,
заступник начальника відділу регіонального розвитку,
координації діяльності ВСП,
дистанційної освіти та заочного навчання

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook