Системний діалог із роботодавцями, як основа формування конкурентоспроможних фахівців садово-паркового господарства

19 січня 2022 року
     Для періодичного моніторингу та вдосконалення освітніх програм спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» до інтерв’ювання запросили Сергія Крутя, заступника директора з економічних питань комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району, яке входить до складу Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста „Київзеленбуд”.
 • Доброго дня. Для початку розкажіть в кількох словах про себе та свою роботу.

     — Народився в смт Баранівка Житомирської області. Після закінчення школи вступив до Національного аграрного університету в м. Києві на лісогосподарський факультет, який закінчив у 2001 році, отримавши диплом з відзнакою та здобувши кваліфікацію магістра лісового господарства. З 2010 року працюю у комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва – спочатку озеленювачем, згодом займав посади провідного інженера садово-паркового господарства та заступника директора.

     До моїх посадових обов’язків входять питання планово-економічної, фінансової та юридичні аспекти діяльності КП УЗН Шевченківського району, організація закупівель переговори з постачальниками та ін.

 • Чому обрали напрям підготовки «Лісове і садово-паркове господарство»?

     — Як відомо, Житомирщина має найбільшу площу лісів. Саме тому однією з престижних професій там завжди була професія лісівника. Любов та ставлення до природи, до лісу, до рідного краю спонукали мене обрати даний фах. Навчаючись у Національному аграрному університеті (нині НУБіП України), я отримав безцінні знання, які дозволили мені почуватись конкурентним на ринку праці.

 • Чи Ви підтримуєте зв’язки з однокурсниками?

     — Так, звісно. У нас дуже дружна студентська лісівнича родина і за 5 років навчання нас об’єднала спільна справа та справжня дружба. В процесі своєї діяльності, я постійно комунікую зі своїми однокурсниками, багато з яких тепер є моїми колегами. Значна кількість випускників нашого курсу сьогодні є досить успішними людьми не лише у сфері лісового та садово-паркового господарства, а й у інших галузях, і не в останню чергу – завдяки знанням і навичкам, набутим під час навчання.

 • Як давно співпрацюєте з університетом?

     — Наша співпраця, по суті, і не переривалася, адже після закінчення магістратури я продовжив навчання в аспірантурі. Подальша трудова діяльність також пов’язана з університетом, де я працював асистентом на кафедрі лісового менеджменту. Після мого переходу на роботу до КП УЗН Шевченківського району регулярно співпрацюємо у вирішенні науково-практичних питань та виробничого стажування студентів, впровадженні результатів наукової роботи. Наразі, наша співпраця є досить тісною, оскільки я є членом ради роботодавців ННІ лісового і садово-паркового господарства.

 • Нині Ваша діяльність, в основному, пов’язана з садово-парковим господарством. Які Ваші бачення щодо розвитку даної спеціальності?

     — На мою думку, спеціальність «Садово-паркове господарство» є досить перспективною. Але на вибір абітурієнтом фаху впливають різні фактори, зокрема, престижність, мода, швидкий заробіток та легкість отримання диплому. За останні роки людство переглянуло своє ставлення до навколишнього середовища – лісів та міських зелених насаджень, які є запорукою чистого повітря та гарного самопочуття. Саме тому людям потрібно зрозуміти, що доки будуть зростати рослини – доти буде забезпечено повноцінне життя людини. Згідно зі статистичними даними щодо світового рейтингу якості повітря у містах QIAir, наша столиця періодично входить в десятку найбільш забруднених міст світу, а щодо комфортності проживання займає лише 12 місце серед міст України. Покращити цю ситуацію можна системним та раціональним підходом до екології міста, збільшення кількості і покращення якості зелених насаджень.

 • Що для Вас є запорукою якісної підготовки фахівця спеціальності «Садово-паркове господарство»?

     — Я з упевненістю можу сказати, що професійні знання й уміння, здобуті в стінах НУБіП України, дають змогу кожному фахівцеві максимально реалізувати свій інтелектуальний та творчий потенціал у сфері лісового і садово-паркового господарства. На сьогоднішній день фактично нормованих дисциплін залишається мінімум, фахова і спеціальна підготовка та дисципліни за вибором становлять більше 85%. Нині студенти мають можливість вибирати дисципліни вибіркового блоку навчального плану. Проте, розвинути творчі здібності, належно не організовуючи своєї самостійної навчально-пошукової діяльності, нереально. Матеріальна ж база науково-дослідної роботи у ННІ ЛіСПГ НУБіП, напевно, найкраща в Україні, що сприяє здобуттю нових знань та впровадженню їх у навчальний процес. Вагомою перевагою студентів НУБіП є розташування їх навчального закладу у найбільшому місті України, з найбільшою кількістю парків, скверів, широкими можливостями з упровадження передового світового досвіду озеленення.

     Ще однією важливою умовою є формування у студентів потреби постійно поповнювати й оновлювати здобуті знання для забезпечення неперервної системи освіти, що безумовно є запорукою ефективного пристосування до швидкоплинних змін на ринку праці.

 • Чи працюють у Вас на підприємстві випускники НУБіП України? Як Ви можете їх охарактеризувати.

     — Так, звісно. Наша зустріч – черговий доказ того, що НУБіП України піклується про майбутнє працевлаштування своїх студентів. В цілому, випускники на високому рівні володіють сучасними технологіями проєктування, мають навички практичної роботи, добре орієнтуються у різноманітті видів рослин та їх культиварів, професійно-орієнтовані на досягнення результатів.

 • Які програмні результати навчання є найбільш затребуваними у практичній діяльності фахівця?

     — Почну з того, що всі фахівці садово-паркового господарства повинні мати знання видового та формового різноманіття деревних, квіткових і трав’яних рослин; оцінювати економічну ефективність пропонованих рішень; пропонувати та організовувати еколого-біологічні та технологічні заходи зі створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів; планувати і організовувати роботи з інженерної підготовки території, здійснювати ефективне управління об'єктами зеленого господарства, природними і культурними ландшафтами з урахуванням технологічних, правових, економічних, екологічних та інших аспектів; організовувати роботу колективу виконавців проектів; розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури, реставрації та реконструкції об’єктів озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові сади в інтер’єрах офісних і житлових будівель, озеленення покрівель; презентувати результати виконаних досліджень в галузі садово-паркового господарства.

 • На Вашу думку, чи є доцільним залучати зовнішніх стейк-холдерів до формування освітньої програми?

     — Досвід розвинутих країн показує, що тісна співпраця закладів вищої освіти та підприємств, залучення роботодавців до формування освітніх програм, проведення практик, до викладацької діяльності, залучення студентів до вирішення актуальних виробничих завдань є неодмінною передумовою якісної освіти і сприяє адаптації студентів до виробничих умов, робить їх мобільнішими на ринку праці.

 • Розкажіть про Вашу участь у формуванні та моніторингу освітньої програми за спеціальністю «Садово-паркове господарство» у НУБіП України.

     — Як на мене, співпраця з роботодавцями повинна проводитися на постійній основі. Адже, в обговоренні та дискусії народжується істина. Особисто приймаю активну участь у роботі ради роботодавців, оскільки ми зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях, які здатні самостійно приймати оптимальні рішення. Щороку перед оновленням освітньої програми Голова ради роботодавців знайомить із проектом освітньої програми та оновленими навчальними планами. У ході засідання дискутуємо з приводу внесення змін та коректив. Так, наприклад, у минулому році для ОС «Бакалавр» було запропоновано підсилити практичну складову дисципліни «Ландшафтна архітектура» та у вибіркову складову включити дисципліну «Скетчинг», що дозволить підсилити дизайнерську складову освітньої програми. У весняному засіданні 2021 року спробували дещо переформатувати вибіркову складову для щосеместрової вибірки. Таким чином, ми постійно вносимо пропозиції щодо змін в освітні програми, роблячи їх більш конкурентоспроможними на ринку праці.

 • Ваші побажання студентам – майбутнім фахівцям СПГ.

     — З огляду на теперішній інформаційний простір, можна стверджувати, що деякі пересічні українці непогано розбираються в політиці, релігії, освіті, а також вважають себе ще й «експертами» у галузі лісового і садово-паркового господарства. І лише професійні знання дають розуміння феноменальної складності даної спеціальності. Не всі випускники будуть працювати за фахом. Бути фахівцем садово-паркового господарства – це абсолютно особливий талант, для розвитку якого можуть виявитися безсилими і блискучі знання, і сильна воля. Але уміння здобувати нові знання, саморозвиватися, і звичка докладати надзусилля стануть у нагоді в будь-якій справі.

 • Ніколи не вагайтесь! Спробуйте працювати в ботанічному саду, флористами, ландшафтними дизайнерами, спробуйте себе у ролі науковця, спробуйте знайти себе в будь-якій сфері. ННІ лісового і садово-паркового господарства – це те місце, яке не просто робить із вас майбутніх фахівців лісового чи садово-паркового господарства, а це лісівнича родина, яка робить з вас різнобічно розвинену особистість, яка спроможна на все. Нехай університетські роки запам’ятаються вам на все життя, нехай вони стануть для вас фундаментом майбутнього, спробуйте забрати з собою все, що тільки можливо: цікаві розповіді і важливі лекції, спогади про виступи та проблемні питання на практичних заняттях, поїздки на практику до Дзвінкового та настанови викладачів. Нехай знання, які ви здобуваєте у стінах ННІ ЛіСПГ НУБіП України будуть сприяти вашому кар’єрному зростанню, матеріальному благополуччю та принесуть успіх на вашому професійному та життєвому шляху! І пам’ятайте, що кожен час потребує своїх творців, лідерів та героїв. Будьте ними!

Розмову вели:
Галина Домашовець,
заступник директора ННІ ЛіСПГ
Олена Колесніченко, Сергій Ковалевський, Олеся Піхало,

гаранти освітніх програм спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook