І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на кафедрі фінансів

18 січня 2022 року
    Днями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» на кафедрі фінансів був проведений перший етап конкурсу студентських наукових робіт.

   Метою проведення конкурсу є сприяння реалізації здібностей обдарованих студентів, стимулювання їх до творчого самовдосконалення, розкриття та використання наукового потенціалу. На розсуд комісії студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» представили різнопланові та неординарні дослідження. Всього було заслухано 16 робіт, які були підготовлені гуртківцями кафедри фінансів.

  

   Андрій Волков, магістр 1 курсу, під керівництвом д.е.н., проф. Давиденко Н.М. дослідив «Механізм обслуговування державного боргу», у якій дослідив індикатори боргової безпеки, вплив зовнішнього боргу України на фінансову безпеку та побудував прогнозну модель.

    Магістр 1 курсу Ангеліна Ворона, під керівництвом к.е.н., доц. Тітенко З.М., представила дослідження на тему «Вплив податкових надходжень на доходи Державного бюджету», у якій обґрунтовано та проаналізовано роль податків у формуванні дохідної частини державного бюджету і за допомогою побудованої моделі запропоновані практичні рекомендації для зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

    Богдан Невгад представив дослідження на тему «Оцінка фінансового стану підприємства», які проводив під керівництвом д.е.н., доц. Лемішко О.О. В роботі детально проаналізовано методики оцінки фінансового стану підприємства та запропоновано шляхи його покращення.

    Студентка 3 курсу Ніна Конончук, під керівництвом к.е.н., доц. Тітенко З.М., представила наукову роботу на тему «Управління прибутком аграрних підприємств». Студентка детально дослідила вплив окремих факторів на величину прибутку досліджуваного підприємства. Для більш детального аналізу було проаналізовано ефект фінансового важеля, який виражає взаємозалежність між співвідношенням позикового і власного капіталу та прибутком. 

   Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту дослідила Ольга Мельник (науковий керівник - к.е.н., доц. Біляк Ю.В.). У роботі проаналізовано структуру джерел фінансування інвестицій в аграрному секторі економіки України, визначено напрямки підвищення інвестиційної привабливості.

   Студентка 3 курсу Юлія Шохіна, під керівництвом д.е.н., доц. Негоди Ю.В. доповіла про основні проблеми, які були досліджені в її роботі на тему «Сучасний стан і перспективи імплементації угоди про асоціацію України та ЄС». Студентка відмітила, що для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.
    Лізингові відносини у забезпеченні аграрних підприємств представила Даяна Міщенко (науковий керівник - к.е.н., доц. Скрипник Г.О.), де зроблено акценти на специфіку галузі, проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку лізингових відносин аграрних підприємств, а також провела економічну оцінку лізингових операцій в аграрних підприємствах.

   Діана Бондар  представила наукову роботу на тему «Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку» (науковий керівник -  к.е.н., доц. Мрачковська Н.К.), у якій здійснений аналіз найбільших світових лідерів, а також визначена ринкова капіталізація найбільших банків Європи з моменту COVID-19 та визначено перспективи розвитку світової економіки в країнах, що розвиваються.

   

   Студентка 2 курсу Яна Гедін (науковий керівник - к.е.н., доц. Шевченко Н.Ю.) представила свої дослідження на тему «Розвиток фінансової системи України». У роботі проаналізовано сутність фінансової системи та її складові елементи. Визначено основні проблеми та заходи щодо їх вирішення, розглянуто перспективи розвитку фінансової системи України. У своєму дослідженні: «Казначейська система виконання бюджету» Христина Кульпач,  разом з керівником к.е.н., доц. Мрачковською Н.К., висвітлили обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства.
   Цікаву з наукової точки зору роботу на тему «Вплив зміни клімату на інвестиційну привабливість підприємств», яка вирізнялася сміливими підходами та креативністю, представив Богдан Максименко (науковий керівник - д.е.н., проф. Давиденко Н.М), у якій дослідив та обґрунтував вплив зміни клімату на інвестиційну привабливість аграрного сектору економіки.
  Студентка 3 курсу Кристина Коляда (науковий керівник - д.е.н., проф. Давиденко Н.М) представила результати дослідження на тему: «Забезпечення фінансової безпеки в контексті раціонального землекористування». У роботі відмічено, що сучасні земельні відносини базуються на ринкових засадах, коли головним мотивом діяльності землекористувачів стає систематичне одержання прибутку в умовах конкуренції. Саме в цих умовах і виникає різноманітність ризиків та загроз фінансовій безпеці аграрних підприємств, пов’язаних із використанням земельних ресурсів.

    У ході жвавої дискусії та обговорення кращі наукові роботи були рекомендовані до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за відповідними галузями знань і спеціальностями.


 

Зоя Тітенко,
доцент кафедри фінансів

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook