Здобутки кафедри соціальної роботи та реабілітації у 2021 році: ТОП-10

16 січня 2022 року
    Початок Нового року обумовлює потребу у визначенні стратегічних завдань на 2022 рік. Відомо, що для того, щоб досягнути успіху в майбутньому, необхідно ретельно проаналізувати досягнення року минулого. Отож, колектив кафедри соціальної роботи та реабілітації визначив 10 найбільш значущих освітніх подій 2021 року та окреслив плани на 2022 рік.

 

     ТОП-10 освітньо-наукових подій кафедри соціальної роботи та реабілітації 2021 року:
 
     1) Рекордний набір студентів. У 2021 році на спеціальність «Соціальна робота» набрано найбільшу кількість студентів за всю історію існування даної спеціальності в нашому університеті, а це 138 осіб, зокрема, 108 на бакалаврат і 30 в магістратуру. Аналіз вступної компанії 2021 року свідчить, що ми є загальнонаціональними лідерами за своєю спеціальністю. Цьогоріч ми набрали вдвічі більше першокурсників на «Соціальну роботу» денної форми навчання, ніж провідні університети країни. Цифри свідчать самі за себе: Національний університет Тараса Шевченка – 40 осіб; Києво-Могилянська академія – 30 осіб; Університет імені Б. Грінченка – 16 осіб, НУБіП України – 81 першокурсник. Завдяки зусиллям наставника усіх трьох академічних груп (Альтанова Альона Борисівна) соціалізація першокурсників пройшла успішно і саме вони вибороли диплом другого ступеня на конкурсі «Пісня першокурсника-2021», гідно представивши гімн гуманітарно-педагогічного факультету.
     Проблеми і виклики:
 • демотивація студентів першого курсу в умовах дистанційного навчання (вимагає самоорганізованості, дисциплінованості, навичок керування часом), тому перехід на змішану форму і очні заняття для здобувачів 1-2 року було надзвичайно правильним рішенням ректорату, в іншому випадку ми би мали суттєвий відтік студентів;
 • підігрівають демотиваційні настрої молоді різноманітні блогери, розповсюджуючи антирекламу навчання в університетах, а натомість переслідують меркантильні цілі, пропонуючи власні короткі платні, так звані «курси», що приваблюють молодь обіцянками стати успішними.
 • зміна «Правил прийому» на 2022 рік, відповідно до яких для вступу на спеціальність «Соціальна робота» необхідно обов’язково сертифікат ЗНО з математики, що на нашу думку є необґрунтованим і перепоною для вступу на дану спеціальність;
     Завдання на 2022 рік:
 • систематична профорієнтаційна робота, яка в першу чергу включає: високу якість надання освітніх послуг нашим здобувачам; високий рівень викладання; студенто- і практикоорієнтований підхід (оскільки саме наші студенти є найкращими профорієнтаторами); поширення інформації про спеціальність та переваги навчання у НУБіП України як при безпосередніх зустрічах із абітурієнтами, так і в ЗМІ, в першу чергу в соціальних мережах, популярних серед сучасної молоді;
 • ретельний професійний відбір абітурієнтів, з орієнтацією в першу чергу на вмотивованість до здобуття спеціальності «Соціальна робота» та необхідні особистісні якості (емпатія, толерантність, стресостійкість).     
 
     2) Отримання акредитаційного сертифікату НАЗЯВО на підготовку магістрів за ОПП «Соціально-психологічна реабілітація». Дану програму було започатковано з ініціативи д.філ.н., професора Шинкарука Василя Дмитровича. Приємно, що експерти НАЗЯВО відмітили унікальність даної програми, яка відповідає специфіці нашого університету, а саме соціально-психологічна реабілітація засобами природотерапії.
     Проблеми і виклики:
 • недостатнє наукове обґрунтування та застосування засобів природотерапії у практиці соціально-психологічної реабілітації.
     Завдання на 2022 рік:
 • зосередити наукові розвідки НПП кафедри на дослідження особливостей застосування засобів природотерапії для соціально-психологічної реабілітації;
 • врахувати побажання експертів щодо удосконалення освітньо-професійної програми.
 

     3) Популярність вибіркового освітнього компоненту «Формула щастя» серед здобувачів НУБіП України. У 2021 році вперше викладався вибірковий освітній компонент «Формула щастя», який обрали 40 студентів із різних факультетів і спеціальностей нашого університету. Забезпечувала даний освітній компонент кандидат педагогічних наук Білик Руслана Миколаївна. Завдяки її творчому, студентоцентрованому, інноваційному, інтерактивному підходах до викладання кількість бажаючих слухати даний вибірковий курс у наступному семестрі зросла більше як на 50% (із 40 до 65 студентів).

     Проблеми і виклики:
 • недостатня розробленість механізмів залучення здобувачів інших закладів освіти України до вивчення вибіркових освітніх компонентів (національна академічна мобільність).
     Завдання на 2022 рік:
 • поширення інформації серед здобувачів інших закладів вищої освіти, а також молоді (яка не навчається у ЗВО) і залучити до вивчення освітнього компоненту «Формула щастя» у НУБіП України.
 
     4) Уперше впроваджено практику проведення бінарних лекцій із роботодавцями. Так, наприклад, при вивченні обов’язкового компоненту «Соціальна робота із сім’ями, дітьми і молоддю» до проведення спільних лекційних занять були залучені роботодавці: Леонід Крисов, методист Київського міського центру соціальних служб (тема лекції «Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді як інститут реалізації соціальної політики»); Вадим Братчиков, голова Київської Міської Молодіжної Ради, наш випускник (тема лекції «Технології соціальної роботи із молоддю»); Вікторія Кутілова, заступниця директорки Київського міського Центру ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству («Етичні принципи та стандарти соціальної роботи при роботі із дітьми, сім’ями та молоддю. Профілактика насильства у сім’ї»).
     Проблеми і виклики:
 • відірваність між теорією і практикою у процесі підготовки фахівців у закладах вищої освіти.
     Завдання на 2022 рік:
 • поглибити співпрацю із роботодавцями та поширити практику проведення спільних лекційних, семінарських занять, як на базі НУБіП України, так і на базах практичного навчання.

  
 
     5) Відкриття і сертифікація навчально-наукової лабораторії «Центр соціально-психологічної реабілітації». Дана лабораторія надає безкоштовні послуги для наших здобувачів і працівників з організації дозвілля, відновлення життєвих сил, а також є майданчиком для науково-дослідної роботи здобувачів другого (магістерського) та третього рівнів вищої освіти.
     Проблеми і виклики:
 • погіршення стану ментального здоров’я учасників освітнього процесу, що пов’язано у першу чергу із пандемією COVID-19 та ескалацією військових дій на території України.
     Завдання на 2022 рік:
 • розробити та реалізувати програму формування стресостійкості учасників освітнього процесу НУБіП України, яка б включала інформування та алгоритм дій в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру (особливо військового та медико-біологічного).
 
     6) Започатковано нові науково-практичні конференції, зокрема: «Соціальні практики у фокусі соціальної роботи» (майданчик для профорієнтаційної та науково-дослідної роботи із коледжами, які готують молодших бакалаврів спеціальності «Соціальна робота»); спільно із Національним медичним університетом ім. О. Богомольця «Психологія і етика в репродуктивній медицині» (ініціатор та безпосередній виконавець Наконечна Антоніна Володимирівна).
     Завдання на 2022 рік:
 • організувати очно-дистанційну науково-практичну конференцію з Міжнародною участю «Психологія і етика в репродуктивній медицині».
 
     7) Створено Студентську соціальну службу (тютор від кафедри асистент Вегера Ярослава Ігорівна). Основною метою служби є допомога студентській молоді у соціалізації в умовах закладу вищої освіти за технологією «рівний-рівному». Приємно відзначити, що учасниця Студентської соціальної служби Оксана Миколенко стала переможницею міського конкурсу «Кращий соціальний промоутер серед студентської молоді м. Києва».
     Проблеми і виклики:
 • низький рівень участі студентів у громадській роботі, що обумовлено в першу чергу прагматизмом та переважаючою егоїстичною спрямованістю молодих людей, а також необхідністю працювати, щоб забезпечити базові потреби для життя у складних економічних умовах.
     Завдання на 2022 рік:
 • налагодити системну роботу Студентської соціальної служби (вивчити досвід роботи таких служб при інших університетах).

     8) Перемога на конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Здобувачка магістерського рівня вищої освіти Мацола Вікторія (тема дослідної роботи «Соціально-психологічна реабілітація осіб, потерпілих від надзвичайних ситуацій засобами природотерапії») стала призеркою ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проходив на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
     Проблеми і виклики:
 • об’єктивність оцінювання членів журі Всеукраїнських конкурсів в умовах жорсткої конкуренції за призові місця.
     Завдання на 2022 рік:
 • якісно підготувати здобувачів до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальностей «Соціальна робота» (проф. Тверезовська Н.Т.) та «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (проф. Демченко І.І.).
 
     9) Успішна подача наукових проектів. На конкурс проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на 2022 рік подано до МОН України проєкт на тему «Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з інформування населення, постраждалого від надзвичайних ситуацій». Розроблено разом із здобувачами третього рівня вищої освіти (Будегай Вікторія, спеціальність «Освітні, педагогічні науки» та Драчук Олександра, спеціальність «Професійна освіта») проєкт і подано до Національного фонду досліджень на тему «Розробка концепції підготовки фахівців із соціальної роботи до попередження демографічних втрат населення України».
     Проблеми і виклики:
 • неготовність значної частини НПП до проєктної діяльності.
     Завдання на 2022 рік:
 • залучити усіх НПП кафедри до участі у підготовці та реалізації різноманітних науково-дослідних проєктів.
 
     10) Включення наукового журналу «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» до категорії «В» зі спеціальностей «Професійна освіта» та «Освітні, педагогічні науки»
     Проблеми і виклики:
 • недостатня відповідність статей вимогам міжнародних наукометричних баз даних.
     Завдання на 2022 рік:
 • забезпечити якість статей у науковому збірнику, відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних (Scopus/WoS).
 
     Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно три умови: робота повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов'язково повинен супроводжувати успіх. Тож бажаємо усім у Новому році МИРУ, ЗДОРОВЯ та УСПІХУ у реалізації планів!
 
Ірина Сопівник,
завідувач кафедри соціальної роботи
 та реабілітації
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook