В Ірпінському фаховому коледжі відбувся психолого-педагогічний семінар «Формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетенцій студентської молоді»

13 січня 2022 року
     У студентів січень місяць – пора зимових канікул, а для викладачів – час для самоосвіти, підвищення професійних компетентностей. Традиційно в цей період у коледжі проводяться семінари, тренінги, майстер-класи. Так, 12 січня відбувся психолого-педагогічний семінар «Формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетенцій студентської молоді». 
     Семінар був присвячений важливій темі тому, що духовне життя сучасного суспільства свідчить про безліч проблем, а саме про зниження цінностей, недостатню толерантність, занепад інституту сім'ї та посилення пріоритету індивідуалізму й прагматизму серед молоді. Значну роль у подоланні негативної ситуації, що склалася, відводять навчальним закладам. Одним з найважливіших шляхів вирішення існуючих проблем є продумана, адекватна сучасним умовам система формування ціннісних орієнтирів молоді.
     З вітальним словом до учасників заходу звернулася директорка коледжу Наталія Ільченко, яка відмітила актуальність обраної теми.
     Руслан Сопівник, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки НУБіП України у своїй доповіді «Формування ціннісного світогляду студентської молоді» підкреслив людинотворчу місію закладів освіти, яка особливо актуалізується в часи наростання у глобальному і національному вимірах моральної кризи. Освіта і професійна підготовка неможливі без формування ціннісного світогляду особистості. Належна увага була приділена висвітленню досвіду НУБіП України щодо реалізації Програми виховання студентів НУБіП України «Громадянин, патріот, фахівець», у якій окреслені зміст і цілі виховання у їх послідовній реалізації протягом усього періоду навчання. Програма враховує державний календар свят і пам’ятних дат, ювілеї, охоплює усі напрями змісту виховання, а її реалізація забезпечує гармонійний і різнобічний розвиток особистості студента.
     Доповідач зауважив, що необхідно використовувати можливості виховуючого навчання, забезпечити гуманітаризацію професійної підготовки, налагоджувати конструктивну взаємодію зі студентським активом на засадах педагогіки співробітництва. Також були визначені педагогічні умови формування так званих м’яких, надпрофесійних навичок – soft skills, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність, та наведено приклади потреб роботодавців у фахівцях, які володіють такими навичками.
     Руслан Васильович наголосив, що Національний університет біоресурсів і природокористування України – поліпрофільний, автономний, самоврядний заклад вищої освіти, який є потужним навчально-науково-виробничим комплексом, де органічно поєднані освіта, наука, інновації, має повний цикл підготовки педагогічних кадрів та запросив викладачів коледжу до співпраці у методичній, науковій роботі, підвищення кваліфікації.
     Тетяна Білінська, кандидат психологічних наук, психолог, психодіагност, профорієнтатор, тренер, член Української спілки психотерапевтів, ознайомила присутніх з найпопулярнішими навичками ідеального співробітника, розглянула на семінарі такі кейси: сучасні тренди та майбутнє ринку праці; найважливіші компетенції ХХІ століття; четверта промислова революція: роботодавець VS працівник; десять навичок ідеального співробітника; як привернути, утримати та ефективно залучити кадри.
     У доповіді подано прогноз навичок, які будуть затребувані у 2025 році, а саме: аналітичне мислення і інноваційність; активне навчання і стратегії навчання; комплексне розв’язання проблем; критичне мислення і аналіз; креативність, оригінальність і ініціативність; лідерство і соціальна включеність (впливовість); технології: використання, моніторинг і контроль; технології: розробка і програмування; життєздатність, стресостійкість і гнучкість; обґрунтування, розв’язання проблем і формування ідей.
     Доповідачка зазначила, що успішним підприємцем стати нелегко, але цілком реально. І в цьому може допомогти певний набір навичок: hard-skills – професійні навички, яким можна навчити та які можна виміряти; soft-skills – компетенції, які не вимірюються кількісними показниками: вони залежать від індивідуальних якостей, характеру людини та формуються завдяки її особистому досвіду; а також meta-skills (головний тренд сьогодення – навчання має бути корисним і приносити задоволення). Основними методами розвитку навичок ХХІ століття для молоді є самонавчання, пошук і отримання зворотного зв’язку від викладачів, наставників і роботодавців, навчання на досвіді інших, спеціальні завдання (самостійні вправи), розв’язання кейсів (дослідження конкретних ситуацій з пропозицією оптимальних шляхів розв’язання), розвиток в процесі роботи тощо.
     Учасники семінару також заслухали доповідь Олександри Дулової, голови циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій на тему «Інтернет-залежність та її вплив на життя та виховання підлітків».
     Ірина Берегеля, кандидат юридичних наук, викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін закцентувала увагу на формуванні правової свідомості та правової культури майбутніх фахівців, Богдан Когут, практичний психолог коледжу зауважив на інформаційно-психологічній безпеці студентської молоді в сучасних умовах.
 
Тетяна Мірча,
методист Ірпінського фахового коледжу

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook