Підведено підсумки роботи у ННІ неперервної освіти і туризму за 2021 рік та окреслено завдання на перспективу

29 грудня 2021 року

 

    24 грудня проведено збори трудового колективу ННІ неперервної освіти і туризму НУБІП України. Головним питанням було підведення підсумків діяльності ННІ за 2021 календарний рік директором Оленою Ковальовою  та визначення завдань на 2022 рік.
 
 Діяльність ННІ неперервної освіти і туризму спрямована на основні напрями, визначені положенням про Інститут, до яких включено підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів агропромислової галузі, державних службовців, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти; підготовку дорадників та експертів-дорадників; підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями кафедр Інституту, підготовка здобувачів вищої освіти на основі раніше здобутого ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» («друга вища»), підготовка здобувачів третього рівня  вищої освіти ( РhD доктор філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. Також цього року Інститут став базою для іспитування на рівень володіння державно мовою, прийнявши понад 1000 осіб.
Головними акцентами діяльності Інституту 2021 року стали забезпечення якості навчання, профорієнтаційна робота, розширення співпраці з роботодавцями та міжнародними організаціями. Особлива увага в умовах пандемічних обмежень приділялась якості дистанційного навчання та максимальному залученню студентів денної форми навчання до практичних заходів в період аудиторного навчання.
Олена Ковальова озвучила основні здобутки інституту щодо набору студентів на освітні ступені підготовки фахівців. На навчання у поточному році прийнято 60 осіб  на ОС «Бакалавр» й 83 особи на ОС «Магістр» для здобуття другої вищої освіти.  Для отримання вищої освіти за спеціальностями ННІ прийнято 168 осіб на ОС «Бакалавр» та й 100 осіб на ОС «Магістр». Тобто, вступна компанія 2021 року доповнила студентські лави на 411 осіб, з них: бакалаврів 228 осіб, магістрів 183 за чотирнадцятьма спеціальностями і навчально-освітніми програмами. Станом на 23.12.2021 р. чисельність студентів денної і заочної форми навчання складає 952 особи, а зміна кількості вступників на спеціальності ННІ:
ОС «Бакалавр» - +24,4%
ОС «Магістр»» - -5,7%,
Друга вища - +12%.
Акцентовано увагу на покращенні якісного складу науково-педагогічних працівників інституту, та проведених заходах щодо реформування кафедр інституту ННІ для забезпечення якісного надання освітніх послуг.
На кінець 2021 року підготовлено і випущено  237  фахівців, з них 94  бакалаврів та 143  магістрів. Два здобувача вищої освіти ОС «Магістр» отримали подвійні дипломи за спеціальністю 073 ОП «Управління інноваційною діяльністю» у Доброва-Гурнічій вищій школі управління, Польща.
Значна увага приділена створенню умов для підвищення якості освітніх послуг та включення в навчальний процес застосування найбільш поширеного програмного забезпечення для спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», а також 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм»: встановлені “Система електронного документообігу АСКОД”; “Система керування базами даних Оrасle Database ХЕ; “Система електронного документообігу “Megapolis.DocNet”; SERVEO. Дооснащено та відремонтовано ряд навчальних лабораторій
Особливістю цього року стало широке залучення студентів в період аудиторного навчання до практичних виїздів: спеціальності 281 – до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, органів місцевого самоврядування із можливістю спілкування з державними службовцями вищого рангу; для студентів спеціальностей 241 та 242 – до Центру кулінарних технологій МХП, готельної мережі Reinkartz, 11 Mirrors та ін. Залучались кращі фахівці для гостьових лекцій – від Асоціації гостинності, Конгресу шеф-кухарів Fontegro, до представників української та закордонної наукової спільноти, громадських організацій та органів влади.
Розширено склад Ради роботодавців, посилено їх залучення до навчального процесу.
Успішно пройдена дві акредитації освітньо-професійної програми ОС «Магістр» та освітньо-наукової програми PhD спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Вперше захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 281.
Значною мірою за рік активізовано наукову діяльність в Інституті: укладено три Значною договори на надання наукових послуг, на 25% зросла кількість публікацій загальна, а кількість публікацій у виданнях, індексованих у науково-метричних базах SCOPUS, WOS – на 20%. Виконано наукову тематику «Механізми формування та реалізації стратегій розвитку територій в контексті трансформації продовольчої системи України». Опрацьовано три ініціативні наукові тематики на 2022 рік.
Підвищення кваліфікації (в тому числі стажування) у 2021 році за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб пройшло 3441 фахівців та керівних кадрів аграрної та природоохоронної галузей, науково-педагогічних та педагогічних кадрів аграрних закладів вищої та фахової передвищої освіти (на 5,4 % більше за 2020 рік).
Державне замовлення виконано в повному обсязі (2800 осіб), сформовано відповідний план-графік підвищення кваліфікації з урахуванням нових тенденцій
Ряд громадських об’єднань провели навчання своїх працівників за кошти фізичних і юридичних осіб. Започатковано нові цикли підвищення кваліфікації: громадських екологічних інспекторів, експертів Національного агентства з акредитації України.
Проведено підвищення кваліфікації на замовлення проектів Міжнародної технічної допомоги: Швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»; Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Європейського банку реконструкції та розвитку «Здоров`я тварин, безпечність харчової продукції та програми гарантування її якості».
У цілому, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приріст кількості слухачів в порівнянні до 2020 року становить: стажування слухачів + 32,1 %, підвищення кваліфікації +33,6 %.
Під постійним контролем директорату постає якість навчального процесу у дистанційному форматі: наповненість навчального порталу; дотримання санітарних норм; забезпечення практичної складової.
Директорка інституту підкреслила досягнення щодо фінансових показників, зростання надходжень на рахунки спеціального фонду Університету та Інституту,  обсяги проведених робіт за рік й наголосила на актуальних  питаннях та подальших напрямах посилення діяльності інституту для успішного функціонування у новому році, зокрема щодо посилення профорієнтаційної роботи.
       В обговорені звіту взяли участь:
1.   Володимир Олійник – заступник директора неперервної освіти і туризму з навчально-виховної роботи;
2.   Тереза Микицей – заступник директора неперервної освіти і туризму з навчально-виховної роботи;
3.   Сергій Приліпко – завідувач кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва;
4.   Інна Левицька – завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму;
5.   Марія Кулаєць – професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва;
6.   Ірина Грищенко – доцент професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва;
7.   Тетяна Кальна-Дубінюк - професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва;
8.   Валентина Бандура – професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
     Всі виступаючі підтримали звіт директора та закликали нарощувати потенціал інституту, добитися ще вагоміших результатів у 2022 році.
     Колектив Інституту наголосив на доцільності надання освіти здобувачам, які отримали раніше освіту за іншою спеціальністю, за спеціальними освітніми програмами («Друга вища») як такими, що відповідають освітнім потребам здобувача, та планування всіма структурними підрозділами Університету підвищення кваліфікації співробітників з тим, щоб за необхідності враховувати заздалегідь в діяльності Інституту.
      Представником ректорату на зборах був проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук.
Изображение выглядит как текст, стена, внутренний, человекАвтоматически созданное описание
     Вадим Ткачук  позитивно оцінив роботу дирекції інституту. Водночас наголосив на необхідності пожвавлення профорієнтаційної роботи колективами кафедр з метою збереження чисельності студентів, збільшенні кількості міжнародних проєктів та активізації міжнародного співробітництва з зарубіжними колегами, а також розширення діяльності проєкту «Стежками НУБІП».
      Учасники зборів трудового колективу схвалили звіт директора ННІ неперервної освіти і туризму Олени Ковальової.
Вітаємо з прийдешніми новорічними святами колектив Університету!
Бажаємо творчих успіхів, наукових здобутків на освітянській ниві, міцного здоров’я й достатку в родинах!
 
                                                            Валентина Бойсан, 
голова профбюро ННІ неперервної освіти і туризму

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook