Конференція трудового колективу затвердила звіт ректора Станіслава Ніколаєнка про діяльність колективу в 2021 році

29 грудня 2021 року
    29 грудня 2021 року відбулася конференція трудового колективу. Порядок денний містив низку питань, серед яких два центральних – звіт ректора про діяльність колективу в 2021 році та виконання колективного договору.

     

Очільник університету Станіслав Ніколаєнко представив на загал основні здобутки університету в поточному році. Як і минулий, він пройшов в умовах пандемії, карантинних обмежень. Викладачі продовжили оволодівати інформаційними технологіями, а студенти - опановувати спеціальність у змішаному форматі. Час вже продемонстрував вірність паралельних очного навчання для однієї частини студентів та дистанційного для другої. Таким чином університет уникнув масових захворювань і водночас  не допустив відриву студентів від здобування професійних знань, згортання досліджень, практичного навчання. Колектив успішно реалізовував програму розвитку «Голосіївська ініціатива-2025», не відходячи від плану роботи, постійно «звіряв годинники». За минулий рік було проведено 13 засідань вченої ради, 14 засідань ректорату, понад 50 нарад з поточних проблем, щомісяця відбувалося планування, зазначив Станіслав Ніколаєнко. В університеті діє системний контроль за прийнятими рішеннями, вжиті заходи щодо спрощення документообігу, запроваджено електронний обмін інформацією. А на думку зовнішніх експертів, наш виш – один із найбільш організованих колективів, де діє свідома дисципліна, є дисципліновані люди та дисципліноване мислення, дисципліновані дії.
 
Акцентуючи увагу на вступній кампанії, ректор зазначив, що вступники одним з домінуючих критеріїв вибору закладу вищої освіти вважають його позиціонування в рейтингах. У 2021 році НУБіП піднявся в рейтингу ТОП-200 на 6 позицій, входить до трійки кращих столичних вишів. У міжнародному рейтингу QS серед майже 8000 університетів країн Східної Європи та Центральної Азії, що розвиваються, ми посіли 183 місце, 9-е серед українських закладів вищої освіти. Що ж до вступної кампанії, то в непростих умовах університет наростив контингент студентів: на денній формі навчаються 12,1 тисячі студентів, а на заочній - 4,1 тисячі студентів. На базі повної загальної середньої освіти на перший курс зараховано 2753 особи, з них 1183 абітурієнтів вступили за держзамовленням. До речі, за цим показником НУБіП увійшов до десятки кращих вишів України. Більш вдало проти минулого року спрацювали відокремлені структурні підрозділи, до яких вступило 2777 юнаків і дівчат, що на 383 особи більше проти 2020 року. 
 
Аналізуючи навчальний процес в умовах пандемії, ректор завважив, що 85% студентів активно співпрацювали з викладачами онлайн. Для їхніх послуг ректорат провів модернізацію інформаційної інфраструктури, а рівень забезпеченості електронними навчальними курсами всіх дисциплін на платформі elearn сягнув майже 90%. У наступному періоді передбачено розгорнути широку навчально-методичну роботу з подальшого розвитку дистанційної освіти, створення центрів запису лекцій, лабораторно-практичних занять, навчання необхідним умінням і навичкам викладачів, поширення досвіду кращих педагогів. До речі, опитування бакалаврів засвідчило наступне: 97% студентів назвали рівень дистанційної високим, достатнім та задовільним.
 
У звітному році випущено 4505 осіб, що дещо менше минулого року. Разом з тим ректор назвав недопустимим те, що за останні три навчальні роки відраховано 2521 студента, лише за перший семестр цього року 452 особи. Причин цьому декілька: відсутність системної профорієнтаційної роботи, соціально-економічний фактор, наша непослідовність, зниження вимог, неуважність,  байдужість, низька кваліфікація окремих викладачів, недосконалість лабораторної бази, слабкий зв'язок із бізнесом, роботодавцями, нехтування інтересами молоді, відчуття ними безперспективності, простою, втрати часу. Аби змінити ситуацію потрібно поліпшувати якісний склад науково-педагогічного персоналу, практичну підготовку студентів, проводити якісну профорієнтаційну роботу, розширювати перелік дисциплін, які викладаються іноземною мовою, залучати студентство до досліджень, розширювати міжнародну співпрацю тощо.
 
Торкаючись результатів наукових досліджень, Станіслав Ніколаєнко зазначив, що серед трендів розвитку вищої освіти є процес поєднання навчальної і дослідницької, інноваційної діяльності. І тут колектив має значні успіхи: станом на 1 грудня розмір фінансування наукових досліджень сягнув 71 млн грн. Більше ніж удвічі зріс об’єм науково-дослідних робіт, виконаних на замовлення бізнесу, і склав 21,5 млн грн. До речі, середній розмір НДР на 1 штатного науково-педагогічного працівника виріс із 36 тис. грн до 50 тис. грн. Кращі показники мають вчені Українського НДІ сільськогосподарської радіології, факультетів агробіологічному, захисту рослин, біотехнологій та екології, ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, ННІ лісового та садово-паркового господарства, ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження. Нове дихання отримав колектив Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК. За минулий рік викладачі університету опублікували 729 статей  у наукових виданнях міжнародних наукометричних баз. Разом з тим розпочалася системна робота щодо входження наукових періодичних видань університету до SCOPUS та WebOfScience. У 2021 році виконано низку міжнародних наукових проєктів, викладачі додатково взяли участь у 5 міжнародних проєктах, а на конкурс Національного фонду досліджень України подано 14 проєктів, із них два на суму більше 5,3 млн.грн грн виконуються вже в цьому році. Проте певного уточнення потребують пріоритети наукового пошуку: це мусять бути дослідження, присвячені прогресу Зеленого зростання (Green Growth І), як складової четвертої промислової революції (Industry 4,0), де ставиться на низьковуглицеву, ресурсоефективну економіку, збереження природи, покращення якості життя людей, а також біотехнологія, генетика, інформаційні технології, штучний інтелект, інтернет-речей в АПК тощо.
 
Зупинився ректор і на діяльності навчально-дослідних господарств, організації практичного навчання. Ректорат всіляко сприяв поєднанню виробничої діяльності відокремлених підрозділів, НДГ, Боярської ЛДС із інноваційною та науковою справою, залученню вчених, студентів до дослідницької, практичної діяльності. Реалізовано більше 10 інноваційних проєктів. Серед них управління родючістю грунту та збереження гумусу в Агрономічній дослідній станції,  технологія малооб’ємного обприскування  та захисту рослин у Великоснітинському НДГ. Незважаючи на пандемію, були організовані навчальні та виробничі практики для 1430 студентів на базі університетських навчально-дослідних господарств. Результатом діяльності стало збільшення надходжень коштів від реалізації продукції на 56 млн.грн, порівняно з минулим роком, а Боярська ЛДС практично вдвічі наростила цей показник. У двічі збільшилася виручка на одного працівника, майже 40 тисяч гривень маємо виручки з одного гектара землі. 
 
Глобальна криза, викликана світовою епідемією, негативно вплинула на міжнародну діяльність, зазначив у виступі ректор Станіслав Ніколаєнко. Проте університет в цих умовах робив все можливе аби не поривати співпраці із партнерами. За рік підписано 12 нових договорів про співпрацю, розроблено та подано 28 проектних заявок за міжнародними грантовими програмами. Незважаючи на обмеження, 349 викладачів, аспірантів взяли участь у різноманітних міжнародних заходах, а 259 студентів побували за кордоном на практиках. До логічного завершення добігає амбітна мета - відкриття філії в Китаї. Попри всі негаразди не припинялася роботу з іноземними студентами: нині в НУБіП навчається 253 особи іноземці. 
 
Аналізуючи виховну роботу очільник університету зазначив, що студенти постійно брали участь у столичних, Всеукраїнських, міжнародних змаганнях, особливо збірні університету з футболу, волейболу, баскетболу, черлідингу, гирьового спорту достойно відстоювали честь університету на всіх цих заходах. Ректорат, розуміючи всю складність нинішньої ситуації, пішов на те, щоб створити достойні умови для занять спортом студентам і співробітникам університету - в наступному році планується завершити спорудження нового спортивного комплексу площею майже 3,5 тисячі квадратних метри. Постійну увагу з боку адміністрації мав студентський кампус: за рік відремонтовано 390 кімнат в гуртожитках, на суму понад 11 млн грн, виготовлено меблів власними силами на суму більше 3 млн грн. 
 
Коментуючи фінансові показники ректор Станіслав Ніколаєнко озвучив історичну цифру - загальний бюджет університету сягнув 1,7 млрд грн, що на 19 % більше минулого року. Середня заробітна плата склала 26 тис грн на місяць для науково-педагогічного працівника та 11 тис грн для інших категорій, що значно вище середньої заробітної плати по системі вищої освіти країни. Послідовно оновлювалася техніка і обладнання для навчального та наукового процесів, за рік на це витрачено 18 млн грн. Зросли й об’єми ремонтно-будівельних робіт. Радували студентів та співробітників, гостей наш Ботанічний сад, новий Центр аквакультури, студентський сквер, десятки нових лабораторій, музеї.
 
Разом з озвученими здобутками, ректор зупинився і на викликах, які стоять перед колективом у найближчій перспективі. Пандемія змусила переосмислити і перебудувати процес надання освітніх послуг. Знівельовані переваги очного навчання: навчальна матеріальна база, кампус і територія вишу, власне академічний дух. Відповідно потребують додаткового навчання і опанування інформаційних технологій науково-педагогічні працівники, нової форми має набувати лабораторно-практичне навчання тощо. 
 
Останні роки спостерігаються негативні тенденції з набором до магістратури: встановлені штучні бар’єри відбору, не сприяє продовженню навчання соціально-економічний стан суспільства, відсутність коштів на оплату освітніх послуг. Тому логічним є продукування інноваційних форм і методів навчання, за прикладом іноземних партнерів створення скорочених навчальних курсів, запровадження різноманітних консультаційних центрів, відкриття бізнес-акселераторів, розробка унікальних магістерських програм тощо. І звісно ж потрібно змінювати підходи до вивчення іноземної мови. Це ті виклики, на які потрібно знаходити відповіді, адже ми увійшли в етап системної антикризової діяльності. На завершення виступу ректор Станіслав Ніколаєнко подякував членам колективу за плідну творчу самовіддану роботу та привітав з прийдешніми святами. 
 

     У обговорені взяли участь делегати, гості та запрошені. Голова профбюро факультету тваринництва та водних біоресурсів Тетяна Антонюк зупинилася на виконанні колективного договору, взаємодії профспілкової організації, системному наданні матеріальної допомоги науково-педагогічним працівникам та співробітникам, організації відпочинку для їхніх дітей. Вона відмітила оновлення матеріально-технічної бази спортивно-оздоровчого табору «Академічний», що дало можливість організувати оздоровлення і відпочинок членам колективу на високому сучасному комфортному рівні. Директор Немішаєвського фахового коледжу Володимир Альохін закцентував на співпраці ректорату з відокремленими підрозділами, поєднанні діяльності з роботодавцями та бізнесом. Він високо оцінив потенціал коледжів університету для забезпечення професійними кадрами-практиками вітчизняних виробників і продовження навчання випускників в базовому закладі. Декан механіко-технологічного факультету Вячеслав Братішко відмітив правильність обраного ректоратом курсу для збереження і поліпшення якості навчального, дослідницького процесу в умовах пандемії. Немалу роль в цьому зіграла ставка на системне оновлення матеріально-технічної бази для проведення практичних і лабораторних занять, розширення співпраці з радою роботодавців, створенні і переоснащенні лабораторій, наповнення їх сучасним обладнанням та програмним забезпеченням. Велика увага з боку ректорату, деканату факультету приділялася створенню і наповненню електронних навчальних курсів, провадилася активна наукова діяльність, відображення результатів якої знайшло в публікаціях в наукових виданнях, включених до баз SCOPUS та Web Of Science. Голова Студентської організації Марина Когут зупинилася на проведених заходах для студентської молоді, участі активу в діяльності університету. Директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва Роман Василишин констатував динамічний розвиток університету в усіх сферах діяльності. Проте більш ефективно реалізовувати покладені урядом і суспільством завдання можна застосовуючи принцип рівнонапруженості. Він зупинився на міжнародній діяльності, наукових досягненнях колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства. Торкнувся теми профорієнтаційної роботи. Роман Василишин озвучив ряд пропозиції поліпшення роботи, зокрема продовження курсу дебюрократизації, відображення в рейтингу діяльності науково-педагогічних працівників більш вагомо публікації в науковому віснику університету. Декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова акцентувала увагу на питання цифровізації освітнього процесу. До пандемії це був модний тренд і лише поверхнево інформаційні технології інтегрувалися до навчання, проте з 2020 року цифровізація глибинно увійшла до системи навчання. Колектив факультету всіляко допомагав освоювати інформаційні, хмарні технології науково-педагогічним працівникам і відтепер ставиться завдання використовувати новітнє освітнє інформаційне середовище. Голова Ради роботодавців Валерій Адамчук наголосив на поєднанні освітнього і наукового процесів, вирішенні сучасних проблем зміни клімату, зеленого сільського господарства, інтеграції інформаційних технологій та штучного інтелекту тощо. Завідувач кафедри гідробіології та іхтіології Наталія Рудик-Леуська зазначила, що перспектива розвитку пов’язана з якісною профорієнтаційною роботою, осучасненні навчальних програм, поліпшення навчальної лабораторної бази тощо.

 

 

     До обговорення звіту долучився і голова наглядової ради університету Микола Томенко. Мусимо тримати марку університету наук про життя, тим більше, що НУБіП сьогодні – це справді університет життя, образно зазначив він. Бо в переважній більшості вишів освітнє життя згасло! Зробивши у навчальній роботі акцент на практичному навчанні – у полі чи лабораторії, університет залишився справді дієвим. Але слід приділяти увагу і виховній роботі (адже виш формує не тільки якісного фахівця, але й патріота), і критично важливій нині суспільній складовій. Конференція трудового колективу одноголосно схвалила звіт ректора Станіслава Ніколаєнка про діяльність Національного університету біоресурсів і природокористування України в 2021 році та доручила направити його до Міністерства освіти і науки України, як того вимагає закон. Текст документу оприлюднений на офіційному сайті університету.

  

 

     Про виконання колективного договору між адміністрацією НУБіП і працівниками університету у 2021 році доповів голова профкому Ростислав Тарасенко. Тільки на проведення капітальних ремонтів навчальних корпусів і гуртожитків, створення нових навчальних лабораторій та оснащення їх сучасним обладнанням і приладами адміністрація окремо виділила більше 5 мільйонів грн!

 

 

     Адміністрація максимально сприяла і зарахуванню науково-педагогічних працівників на конкурсній основі з подальшим укладанням контракту до 5 років.
     Важливим у розділі «Трудові відносини», безумовно, є пункт, який визначає оцінку роботи науково-педагогічних працівників за рейтинговою системою. В цілому по університету узагальнений показник за 2021 рік становить 1,79. Тобто можна стверджувати: отримані результати не згірш минулорічних, а значить є впевненість, що переважна більшість НПП, в т.ч. і рівня асистентів, не матимуть зменшення оплати праці у наступному році.
     Фінансово-економічні служби університету чітко дотримувались законодавчих актів щодо оплати праці відповідно «Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці». Упродовж 2021 року відбулося підвищення заробітної плати двічі.
     Основними соціальними питаннями були відпочинок та оздоровлення студентів, працівників та їх дітей; поліпшення житлових умов працівників та їх сімей; харчування працівників і студентів; організація і проведення змістовного дозвілля.
     Наводячи цифри і факти, він підкреслив: переважна більшість його положень, що стосуються трудових відносин, оплати і охорони праці, соціальних питань, здійснена повною мірою, а ряд недопрацювань, які не носять системного характеру, були викликані об’єктивними причинами. І це останнє слід виконати наступного року. Що делегати і відзначили у відповідному рішенні конференції.

     Про зміни та доповнення до положень «Про оплату праці працівників НУБіП України» та «Про преміювання працівників НУБіП України», підготовлених фінансовою службою на вимогу Контрольно-ревізійного управління, проінформував проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук.

 

 

     Також було затверджено п’ять кандидатур виборних представників до складу вченої ради університету, які представила учений секретар Оксана Барановська.

 

     Делегатам була запропонована анкета, в якій вони мати оцінити результати роботи колективу у 2021 році. Оперативно опрацьована, вона показує підтримку нинішнього курсу університету і програми розвитку НУБіП «Голосіївська ініціатива 2025», яку один з виступаючих назвав програмою розвитку, а не утримання позицій.

     А духу Нового року і Різдва конференції додали вітання Діда Мороза і колективу кафедри культурології.

Денис Рудень,
Валентин Обрамбальський

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook