Постерна презентація магістерських досліджень управлінців з інноваційної діяльності та туристичного, готельно-ресторанного бізнесу

25 листопада 2021 року

 

 
       22 листопада 2021 року у ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України відбулася постерна презентація наукових робіт студентів магістратури 2-го року денної форми навчання освітньо-професійних програм «Управління інноваційною діяльністю» та «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» спеціальності «Менеджмент» в онлайн форматі.
До магістрів з вітальним словом звернулася директор  ННІ неперервної освіти і туризму  Олена Ковальова, яка побажала магістрам втілення цікавих інноваційних ідей та рішень у магістерських роботах та подальшій професійній діяльності.
Гарант ОПП програми «Управління інноваційною діяльністю» д.е.н., професор  кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Ольга Витвицька відмітила, що магістерська освітньо-професійна програма «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності «Менеджмент» цього року здійснюватиме сьомий  випуск.  
 Обґрунтування досліджень магістри здійснювали досить практично і професійно. 
      
Олександр  Дученко обґрунтував нові підходи до управління інноваційною  діяльністю в івент агентствах. Оскільки Івент агенства вимушені активно впpоваджувати пpоцесно-технологічні інновації. Сформована довгостpокова інноваційно-інвестиційна стpатегія їх розвитку, механізм комплексних пеpетвоpеннь на всіх pівнях упpавління підпpиємством з метою модеpнізації ключових пpоцесів впpовадження сучасних технологій менеджменту, маpкетингу і упpавління якістю послуг технологічного і пpоцесного напpямів.
      Розвиток Паблік Рілейшинз в інноваційній діяльності підприємства досліджувала  Волохович Лілія. В результаті рекомендованопередавати на аутсорсинг функції щодо управління традиційною та інтернет-рекламою, для роботи в мережі Інтернет застосовувати спеціалізовані продуктивні рішення для побудови інформаційних, комунікаційних і торговельних інтернет-проектів, з великими обсягами інформації і високим рівнем відвідування.
     Питання управління інноваційною діяльністю в сфері виробництва будівельних матеріаліврозкрив Максим  Ємченко. Сформульовано рекомендації з удосконалення методу оцінювання розвитку інноваційної діяльності будівельних підприємств та ефективного впровадження інновацій.
 
 Гарант ОПП «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» д.е.н., професор  кафедри готельно-ресторанної справи та туризму  Інна Левицька відмітила, що магістерська освітньо-професійна програма «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» спеціальності «Менеджмент» цього року здійснюватиме перший випуск.   
Магістри представляли свої роботи на досить високому кваліфікаційному рівні.
      
Давід  Костандов обґрунтував нові підходи до удосконалення системи управління персоналом ресторанного підприємства. На підставі проведеного детального аналізу загальноприйнятих систем управління персоналом, студентом були розроблені напрями оптимізації системи управління персоналом та надано оцінку ефективності реалізації запропонованих заходів.
            
 Магістерська робота Левицької Марії, є достатньо цікавою спробою вирішення проблеми соціальної адаптації осіб з обмеженими можливостями завдяки їх широкого залучення до турів інклюзивного туризму. Здобувач провела серйозне теоретичне дослідження, виявивши при цьому вміння узагальнювати, систематизувати та порівнювати інформацію наукових публікацій, відбирати ідеї, необхідні для проведення експериментальної роботи. 
 У ході дослідження здійснено оцінку туристичного потенціалу та чинників розвитку інклюзивного туризму у Львівській області; проведено комплексний аналіз стану використання засобів рекреації і туризму для осіб з обмеженими можливостями у Львівській області; розроблено рекомендації з розширення пропозицій суб’єктами туристичної діяльності послуг інклюзивного туризму, що надаватимуться у Львівській області.
 Дослідження системи управління кадровим потенціалом туристичного підприємства, що є одним із ключових елементів ефективної діяльності підприємства призвело до потреби застосовувати персоналом нові знання та технології, реагувати та приймати організаційні рішення, які направленні на покращення якості послуг, задоволення потреб подорожуючих, а також створення позитивного іміджу туристичного підприємства, саме це стало основою дослідження Довженко Катерини у своїй магістерській роботі.
 
 
 
Проте, маючи власний досвід у сфері застосування інноваційних рішень для виробничих процесів, студенти магістратури 2-го року навчання освітньо-професійних програм  «Управління інноваційною діяльністю» і «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» зі  спеціальності  «Менеджмент» показали добрі знання з досліджуваних тем. 
Бажаємо студентам успішно презентувати свої роботи на захисті.
 
 
Катерина Обиход, 
к.е.н., ст.викладач кафедри публічного управління та 
менеджменту інноваційної діяльності 


 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook