Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів – перша панельна дискусія Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні»

19 листопада 2021 року

 

 

18 листопада 2021 р. на базі кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні». Під час проведення заходу учасники активно обговорювали проблеми та шляхи їх вирішення у панельних дискусіях за напрямами: актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів сьогодення, управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів та пріоритетні напрями розвитку дорадництва в аграрній сфері.
 
Провідний університет України, де здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за акредитованими освітніми програмами зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” об’єднав 85 учасників від органів публічної влади, громадських організацій, наукової спільноти та бізнесу. У роботі Всеукраїнського круглого столу взяли участь представники з Офісу Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Інституту інноваційної біоекономіки, Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та інших підприємств, установ та організацій. Захід відбувся у рамках проведення засідання Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України (секція “Публічне управління та менеджмент”), на який були запрошені гаранти освітніх програм, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та потенційні абітурієнти ­– випускники шкіл, технікумів та коледжів.
 
 
 Модератором першої панельної дискусії виступила директор ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України, д.е.н. Олена Ковальова. Маючи багаторічний досвід роботи екс-заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, на початку зустрічі вона зоорієнтувала учасників висвітлювати, насамперед, сучасні тренди у проведенні реформ, донести власне бачення проблем, запропонувати  шляхи їх розв'язання та звернути увагу на формування необхідних компетентностей випускників університету.   Водночас, докторам наук з державного управління, гарантам освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Володимиру Олійнику, Сергію Приліпку та Ірині Грищенко поставлено завдання - за результатами обговорення систематизувати та врахувати пропозиції роботодавців, посилити зміст освітніх компонентів, удосконалити програми практичної підготовки здобувачів вищої освіти під керівництвом професіоналів-практиків. 
 
 
 
З вітальним словом до учасників Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» звернувся проректор з науково-педагогічної роботи НУБіП України, д. філол. н., професор, Заслужений працівник освіти Василь Шинкарук. У своїй доповіді він озвучив основні напрями діяльності університету, зосередив увагу на основних завданнях, які стоять перед випусковою кафедрою публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва. Основними перспективами розвитку освітніх програм з публічного управління та адміністрування є: забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з урахуванням сучасних викликів і професійних компетентностей в умовах модернізації публічної служби, підвищення ролі громадськості у прийнятті управлінських рішень у галузі сільського господарства та природоохоронної сфери, залучення НПП до розроблення та проведення експертної оцінки законодавчих та інших нормативно-правових актів, регіональних стратегій, програм соціально-економічного розвитку та надання інформаційно-консультативної допомоги територіальним громадам. Він побажав учасникам успіхів у роботі та практичної реалізації спільно розроблених рекомендацій круглого столу.
 
 
 
Виступ заступника керівника Головного управління з питань сталого розвитку Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України Миколи Брусенка був присвячений питанням впровадження реформ в умовах сталого розвитку. Він зазначив, що Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку країни на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 №722/2019 спрямований на забезпечення національних інтересів щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина. 17 цілей сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, а також проектів нормативно-правових актів. Під час підготовки здобувачів вищої освіти він зосередив увагу гарантів освітніх програм на формуванні трьох основних компетентностей, які необхідні випускникам для роботи в органах публічної влади. Це ­­ – саморозвиток, альтруїзм та виконавча дисципліна.
 
 
Олександр Старинець, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, ознайомив учасників круглого столу із законопроектами, над якими зараз працює Комітет. Він зазначив, що в умовах постійного проведення реформ до випускників закладів вищої освіти, які працюватимуть в органах державної влади, висувається ряд сучасних вимог. Насамперед, це – компетентність в певних галузях знань, фахові знання у цифровізації публічних послуг, використання міжнародного досвіду, вміння із загального масиву інформації у стислі терміни визначати головні аспекти, здійснювати їх аналіз та запропонувати шляхи вирішення проблем. Формування комунікативних здібностей та їх удосконалення є важливим елементом професійного розвитку. Під час комунікації варто дослухатися до думки кожного та використовувати різні інструменти зворотного зв’язку. Здобувачам вищої освіти доцільно звернути особливу увагу на формування таких компетентностей як управління змінами, гнучкість та адаптивність.
 
 
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Олег Войтович переконаний, що подавати документи до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та проходити конкурс претендентів на керівні посади категорії “А” в органах державної влади повинні лише ті кандидати, які мають усвідомлену мотивацію служити державі, зосереджені на креативному мисленні, розуміють специфіку своєї діяльності та є професіоналами у галузі чи сфері управління, володіють комунікативними здібностями та користуються авторитетом. Він зазначив, що для підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування значне місце посідає практична підготовка. Після зняття карантинних обмежень, викликаних поширенням пандемії COVID-19, студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зможуть знову відвідати Будинок Уряду України та поспілкуватися з посадовими особами Кабінету Міністрів України.
 
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тарас Дзьоба озвучив учасникам основні тренди, які спостерігаються у процесі цифровізації держави. Окремо він звернув увагу на цифрових компетентностях державних службовців. Наразі, у органах державної влади використовуються системи електронного документообігу, тому вже під час навчання студенти повинні вчитися працювати з ними в університеті. Для державного службовця важливо знати декілька іноземних мов, використовувати ширші можливості стажування, поглиблювати знання з управління масивами цифрової інформації, економити час завдяки використанню сучасних IT-продуктів та рішень. У навчальний план доцільно внести дисципліни, що формують IT-навички у здобувачів вищої освіти.
 
 
  
Директор Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Міністерства економіки України Андрій Пивоваров наголосив на необхідності знання державними службовцями законодавства з питань державної служби, специфіки діяльності окремої галузі або сфери діяльності, нормативно-правової бази. На його думку, до важливої компетентності у підготовці фахівців доцільно віднести вміння розглядати одну і ту ж саму річ під різники кутами зору та мати декілька варіантів вирішення проблем. Він також розповів про основні напрями діяльності державних службовців та їх завдання у сфері проведення санітарних та фітосанітарних заходів. Інна Мєтєлєва, керівник проектного офісу Агрополітичний діалог «Аграрна рада», екс-заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що для успішної професійної кар’єри державному службовцю необхідно вільно володіти іноземною мовою, бути в курсі усіх подій та вчасно реагувати на виклики сьогодення, вміти комунікувати з цільовою аудиторією, постійно удосконалювати вміння відповідно до специфіки своєї діяльності та знати систему управління.
 
   
Заступник голови Чабанівської селищної ради Київської області Юрій Бондар зупинився на окремих проблемних питаннях, які виникали в органах місцевого самоврядування під час реалізації адміністративно-територіальної реформи. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад він продемонстрував на прикладі Чабанівської селищної ради. На думку випускника магістерської програми “Публічне управління та адміністрування” НУБіП України, університет дійсно готує фахівців, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у публічному управлінні на основі світових та європейських стандартів. Надані ним рекомендації щодо підвищення якості освітнього процесу обов’язково будуть враховані гарантами програм.
Депутат Боярської міської ради Фастівського району Київської області Володимир Сизон поділився багаторічним досвідом роботи в органах місцевого самоврядування, зупинився на питаннях взаємодії громадськості з місцевою владою, навів позитивні практики використання бюджету участі. Під час виступу він зазначив, що в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи значно зросла навантаженість виборців на одного депутата. Проте під час карантинних обмежень використання засобів дистанційного зв’язку значно полегшує роботу місцевого депутата. Він звернувся до здобувачів вищої освіти з порадою глибше вивчати історію українського державотворення та теорію державного управління.
 
Відзначаючи високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у НУБіП України для органів публічної влади та громадських об’єднань, враховуючи ключову роль висококваліфікованих фахівців у забезпеченні реалізації реформ, зокрема реформи державного управління, за результатами роботи учасниками одноголосно були ухвалені рекомендації Всеукраїнського круглого столу “Від теорії до практики в управлінні та врядуванні”.
 
Модератор першої панельної дискусії “Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів” Олена Ковальова щиро подякувала усім учасникам за роботу та запропонувала проводити такі зустрічі на постійній основі.
 
Сергій Приліпко,
в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України,

 доктор наук з державного управління

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook