Ставської Юлії Вацлавівни на здобуття наукового ступеня к.е.н. на тему: "Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації"

20 October 2011, 12:00
Навчальний корпус №3, аудиторія 65

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.004.01 відбудеться прилюдний захист дисертації:

1. Ставської Юлії Вацлавівни на здобуття наукового ступеню к.е.н. на тему: "Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації"

 

Науковий керівник - Д.е.н. Галушко В.П.

 

Офіційні опоненти:

  1. Д.е.н. Школьний О.О.

  2. К.е.н. Буряк Р.І.


З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитися в бібліотеці університету (навчальний корпус №4, к.28)

Regional Educational Institutions (синій)Press-centreTo Applicants (синій)