Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»

20 April 2011, 9:00
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 
Запрошуємо молодих вчених, аспірантів і студентів вашого вищого навчального закладу взяти участь у роботі Міжнародної
науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів
 
«Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», яку проводить Національний університет біоресурсів і природокористу-вання України
20 - 22 квітня 2011 р.
Відкриття:                     20 квітня о 1000
Реєстрація учасників:     20 квітня з 900 до 1000
Голова оргкомітету:
проректор з наукової та інноваційної діяльності НУБіП України,
д. вет. наук, професор Мазуркевич А.Й.
Контактний телефон:
(044) 527-87- 69
(Пчелінова Наталія Михайлівна)
E-mail: [email protected]
Адреса: 03041, Київ-41, вул. Героїв Оборони 15, Національний університет біоресурсів і природокористування України
 
 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Заплановано видання збірника тез доповідей.
Заявку щодо участі в конференції (зразок додається) та тези доповіді обсягом 1 повна сторінка формату А4 (електронний варіант) надіслати до 12 квітня 2011 р.
 
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
1.Тези подаються українською (або російською, англійською) мовою в текстовому редакторі Word(шрифт №12, міжрядковий інтервал одинарний) та на змінному носії інформації. Друкований екземпляр тез повинен бути підписаний усіма авторами.
2. Заявка на участь у конференції.
3.Змінний носій інформації повинен містити тільки файли з заявкою та тезами; ім'я файла заявки повинне мати номер секції (наприклад: секція 1), ім'я файла з тезами повинне складатися з прізвища першого автора (наприклад: Петров.doc).
4. Тези можуть бути передані електронною поштою pioppа[email protected]
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези подаються в електронній версії файла в текстовому редакторі WordХР (файл повинен мати розширення .doc) на змінному носії інформації. Поля повинні бути: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм. Усі рисунки, виконуються у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word.
Формули виконуються в редакторі формул MicrosoftEquation.
Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву.
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Наприклад: Рисунок 1 – Деталі приладу (шрифт 9, жирний)
Рисунки повинні бути розміром не більшим 80x80 мм, вміщені через один інтервал від основного тексту.
Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Не допускається розміщувати таблицю за висотою сторінки аркуша (таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації). Слово «таблиця» разом з назвою центрується.
Наприклад: Таблиця 1 – Показники (10 жирний, слово «таблиця» - 10 курсив світлий)
Приклад оформлення тез
О.М. Ляшенко, студент магістратури
О.О. Петренко, д.т.н., професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ)
 
Удосконалення технології м’яcних продуктів за допомогою комплексних функціональних сумішей
Текст………………………………………………………………
Висновок

 

To Applicants (синій)Press-centreRegional Educational Institutions (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook