Вереснева вчена рада: кожен має працювати задля інтересів університету

28 вересня 2016 року

     28 вересня. На першому засіданні вченої ради університету в цьому навчальному році продовжено традицію заслуховувати звіти структурних підрозділів про виконання програми розвитку «Голосіївська ініціатива-2020». У цю ж пору минулого року звітував механіко-технологічний факультет, який запам’ятався новим підходом, грунтовним аналізом та конструктивною критикою. Сьогодні ж черга дійшла до їхніх колег-інженерів – факультету конструювання та дизайну. Але про все по порядку.

     Приємним моментом стало вручення відзнак меценатам, які підтримали університет і продовжують це роботи. Відповідні почесні звання присвоїли головам та членам рад роботодавців факультетів тваринництва та водних біоресурсів Леоніду Кельвичу, захисту рослин, біотехнологій та екології Івану Усу та компанії «Укравіт» (генеральний директор Віталій Ільченко). Відтепер почесні меценати подякували за плідну співпрацю з НУБіП і зазначили, що на часі – об’єднати зусилля науки і бізнесу. Крім того, Леонід Кельвич порушив питання відсутності в достатній кількості у сільських господарствах тваринництва. Бо куди ж молоді з профільною освітою йти працювати? 

     Відкриваючи засідання, ректор Станіслав Ніколаєнко підбив підсумки діяльності університету за вересень. Колектив повністю приступив до виконання своїх обов’язків, зазначив він. Активно дискутуються підсумки цьогорічної вступної кампанії, в якій бачимо серйозні прогалини. Вона йшла в розріз із пріоритетами розвитку села, адже випускники сільських шкіл через недостатню матеріально-технічну базу мають нижчий рівень знань. Саме про це неодноразово на різних заходах і зустрічах державного рівня і говорив ректор. Нині з нашої ініціативи за участю наших колег на базі КНУ ім. Т. Шевченка працює робоча група з питань правил прийому на наступний рік. Вже на початку місяця відбулася зустріч керівництва зі старостами других-четвертих курсів, предметом якої була якість освіти. Великі роботи проводилися і по зміцненню матеріально-технічної бази, зокрема, відкрито сучасну лабораторію KUHN для студентів-інженерів. Активно тривають і господарські роботи: підрядники утеплюють третій корпус, ремонтуються гуртожитки. Цілий ряд проведено і науково-методичних заходів. Традиційно на стажування і навчання до вишів-партнерів за кордон відбули студенти і викладачі. Поновити співпрацю з НУБіП виявив бажання Пенсільванський університет. Колектив аспірантів повнився 98 вступниками. Маємо і перші в цьому році захисти дисертацій.

     Наукову доповідь за темою «Земельні відносини та децентралізація управління сільськими територіями в Україні» представив доктор економічних наук Андрій Мартин. На думку вченого, земельні ресурси почнуть по-справжньому «працювати» на громаду лише після реалізації ряду землевпорядних заходів. Зокрема, потрібно чітко встановити адміністративні межі громад, усунути недоліки адміністративного устрою, запровадити просту процедуру вирішення «територіальних спорів» між суміжними громадами тощо.

     Директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Петро Лакида задав доповідачу конкретне питання, чи пора Україні переходити до продажу землі? На думку вченого, мораторій у його сьогоднішньому вигляді обмежує конституційні права громадян. Регулювати треба не землевласника, а землекористувача або того покупця.

     Про стан навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті конструювання та дизайну у руслі виконання заходів реалізації програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» на 2016 рік доповів декан Зіновій Ружило. Він представив сучасний стан факультету, структуру та кадрове забезпечення. Окремо зупинився на матеріальній базі, зазначивши, що в цьому році спільно з ТОВ «Червона зірка» відремонтовано та технічно оснащено лабораторію посівної та ґрунтообробної техніки. Мова йшла і про проблеми колективу. Серед них доповідач назвав необхідність зміцнення матеріально-технічної бази, реалізацію програми енергозбереження, завершення наповнення електронних навчальних курсів, посилення вимогливості до окремих викладачів та недопущення порушень дисципліни тощо. Також декан озвучив напрямки поліпшення якості навчального і наукового процесів.

     Станіслав Ніколаєнко поцікавився станом справ співпраці факультету з вітчизняними машинобудівними підприємствами. Вона представлена фірмами з Умані, Вінниці тощо, прозвучало у відповідь. Щодо госпрозрахункової тематики, то тут поки що не можемо говорити про здобутки. Радник ректора Дмитро Войтюк запитав, як співпрацює факультет з науковим парком університету. Не в таких об’ємах як того хотілося б, але намагаємося налагодити, зазначив Зіновій Ружило. Перший проректор Ігор Ібатуллін зауважив, що жоден із підготовлених ученими факультету науково-дослідних проектів не отримав фінансування, та поцікавився в чому причина. На думку декана, у недостатній кількості публікацій у наукометричних базах. Слід також приділяти і більшу увагу підготовці самих проектів. 

     Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша представив результати соціологічного опитування старост 2-4 курсів. З дев’яти респондентів 9% зазначили про присутність на факультеті нестатутних відносин. Ще половина не задоволені викладанням дисциплін та рівнем практичної підготовки. Викликає занепокоєння і відвідуваність магістрів. Є випадки повторюваності тематик магістерських робіт. Відвідані комісією заняття в цілому оцінені позитивно. 

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко закцентував увагу на тому, що чотири кафедри не мають тематики науково-дослідних робіт з бюджетним фінансуванням, на наступний рік на факультеті буде лише одна, оскільки із шести запропонованих проектів жоден не пройшов відбір. Мова йшла і про студентську науку. За звітний період факультет має чотирьох переможців конкурсів студентських наукових робіт. 

     Декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова позитивно оцінила організацію документообігу в деканаті, а проректор Валерій Іщенко – господарські роботи.

     Завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук звернув увагу на необхідність залучення більшої кількості студентів до науково-дослідницької роботи.

     Вчена рада схвалила звіт декана факультету конструювання та дизайну Зіновія Ружила та зобов’язала обговорити шляхи подолання недоліків на зборах членів колективу.

     Звіт про стан та перспективи розвитку Бережанського агротехнічного коледжу представила директор Світлана Пилипишин. У своїй доповіді вона закцентувала увагу на активній співпраці зі створеною радою роботодавців, яка активно долучилася до участі в підготовці і реалізації навчальних програм та планів на збільшення частини практичної компоненти і стажування на виробництві. Крім того, в минулому році налагоджено міжнародну співпрацю з Жешувським університетом та з Вищою школою ім. Вітольда Пілецького м. Освенцим (Польща). Підписано угоди про співпрацю з історико-соціологічним факультетом Жешувського університету (Польща), з Жешувським університетом в цілому та про наукове і навчально-виробниче співробітництво з ТзОВ «Плантація над Танвією» (Польща). 

     Разом з тим, у діяльності колективу є ряд недоліків. Зокрема, за результатами зрізів знань, проведених навчально-методичним центром «Агроосвіта», спостерігається зниження середнього балу студентів. Не повністю заповнюються ліцензійні обсяги підготовки фахівців, зменшився контингент студентів. Негативним є те, що випускники коледжу не вступають до базового закладу університету. Для поліпшення ситуації колективом коледжу розроблено план заходів, який передбачає активізацію профорієнтаційної роботи, налагодження більш тісної співпраці з кафедрами і викладачами базового закладу, оновлення навчальної бази тощо.

     На запитання ректора Станіслава Ніколаєнка про оцінювання роботодавцями рівня підготовки випускників коледжу, Світлана Пилипишин відповіла, що більшість задоволені.

     Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько представив результати проведеного анкетування серед студентів коледжу. 

     Куратор підрозділу – директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Володимир Козирський – зауважив, що коледжу слід негайно підсилити якісний кадровий склад.

    

     Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша озвучив рекомендації навчально-методичної ради, які були підтримані вченою радою.

     Вчена рада рекомендувала до друку також монографії і наукові видання.

     На завершення ректор Станіслав Ніколаєнко зауважив, що кожен член колективу має працювати рівнонапружено. Кафедри повинні виконувати бюджетні наукові тематики або ж консультувати бізнес та укладати госпрозрахункові договори. Керівники факультетів, ННІ мають демонструвати самостійність та автономність і врешті-решт бути господарями. В університеті не місце викладачам, які недобросовісно виконують свої обов’язки, наголосив очільник університету. А на кафедрі не може працювати професор, який немає педагогічного навантаження, додав він. Ми повинні дати студентам практичні вміння, адже за це нас постійно критикують роботодавці. Тож ректор доручив деканам, директорам, завідувачам кафедр звернути увагу на якість проведення лабораторних робіт. Слід продовжити боротьбу з нестатутними відносинами. Особливої уваги потребує ощадливе використання енергоресурсів, зокрема, електроенергії. Морально-психологічний клімат у колективі повинен бути сприятливим. Станіслав Ніколаєнко закликав присутніх слухати, шанувати один одного і не ігнорувати інтереси alma mater. Бо тільки спільними зусиллями можемо подолати всі проблеми.

Ольга Наконечна,
Денис Рудень

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook