Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку «Вплив євроінтеграції на розвиток вищої освіти»

24 вересня 2015 року

Наукова бібліотека  запрошує відвідати книжкову виставку «Вплив євроінтеграції на розвиток вищої освіти», що організована співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу у навчальному корпусі № 4, кімн. 30.

 

Процес європейської інтеграції не може обмежуватися лише політичними та економічними факторами – він має охоплювати усі сфери суспільного життя: економічну, політичну, правову, наукову, культурну, освітню.

 

Серед інших чинників інтеграція в освітній сфері виступає одним з найважливіших, адже саме освіта значною мірою закладає погляди, цінності, способи сприйняття й інтерпретації світу. Тому близькість чи принаймні співмірність освіти має стати ефективним стимулятором процесу європейської інтеграції на тривалу перспективу.

 

Тож запрошуємо ознайомитись із декількома книгами з виставки «Вплив євроінтеграції на розвиток вищої освіти», що наявні у фонді бібліотеки:

 

 Журавська Н.С. Методика навчання та виховання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу та України: порівняльний аспект [ монографія] / Н.С. Журавська. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 608 с. 

У монографії досліджуються загальні підходи до методики навчання та виховання студентів у вищій школі на прикладі країн початкового етапу західноєвропейської інтеграції (Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів) і Великобританії, країн Центральної і Східної Європи та України.

Обґрунтовано особливості методики навчання і виховання у вищих  навчальних закладах країн Європейського Союзу та України, а саме: формування у студентів громадянської позиції, створення умов  для саморозвитку особистості, відповідального ставлення до навчання, зокрема спеціальних дисциплін.

Призначена для наукових працівників, які досліджують проблеми методики навчання та виховання студентів у вищій школі, науково – педагогічних працівників, магістрів спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом», «Соціальна педагогіка» та «Професійне навчання».

 

 

  Журавська Н.С. Теорія і практика підготовки викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах  країн Європейського Союзу : [ монографія] / Н.С. Журавська. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 320 с.

У монографії досліджуються теорія і практика підготовки викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу (Франція, Німеччина, Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди і Великобританія). 

Аналізується система підготовки фахівців сільського господарства та викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн  – членів Європейського Союзу на прикладі країн початкового етапу західноєвропейської інтеграції (Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів) і Великобританії, які акумулюють світові тенденції розвитку аграрної освіти.

Монографія призначена для наукових працівників, які досліджують проблеми теорії та практики аграрної освіти, науково – педагогічних працівників, магістрів спеціальностей: « Вища школа», «Управління навчальними закладами» .

 

 

Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу: монографія / С.Г. Заскалєта; за ред.. С.О. Сисоєвої . – Миколаїв: Іліон, 2013. – 500 с.

У монографії висвітлюються тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу. Автором здійснено порівняльний аналіз тенденцій у професійній підготовці фахівців аграрної галузі в країнах  ЄС, запропоновано перспективні напрями співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі; визначено шляхи модернізації національної системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні.

Видання розраховане на наукових працівників, керівників вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та студентів, які досліджують проблеми професійної підготовки фахівців.

 

 

 

 

 Павлова О.Ю. Культурна інтеграція вітчизняних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: монографія / Павлова О.Ю., Мельничук Т.Ф., Мисюра Т.М. – К.: КІМ, 2012, – 298 с. 

У монографії здійснюється аналіз форм культурної інтеграції вищої освіти України в європейську систему університетів наук про життя. В контексті трансформації парадигм освіти досліджується закономірності формування такого культурного феномену як університет наук про життя.

Висвітлено основні проблемні моменти культурної інтеграції європейської моделі вищої освіти, зокрема здійснено аналіз формування та розгортання інституту освіти в умовах глобалізації, становлення її як вектору культурної політики, а також соціокультурних факторів, які детермінують ці процеси, встановлені освітні параметри процесу глобалізації.

 

 

 

Для фахівців у сфері культурології, педагогіки, філософії освіти, культурної антропології, для всіх хто цікавиться логікою становлення освіти як соціокультурного інституту. 

Людмила Артюх, працівник інформаційно-

бібліографічного відділу наукової бібліотеки

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook