Ph.D. «Захист теми та методики дисертаційного дослідження», а також проходження чергової атестації

7 січня 2024 року
  Отримання аспірантської освіти та проведення наукових досліджень вимагають високого рівня організації та ефективного планування. Аспірантура ж в НУБіП України є важливим етапом для розвитку та поглиблення знань для кожного здобувача у вибраній галузі. Провідна роль даного етапу освіти полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців, які здатні до наукової роботи та вирішення складних завдань. В університеті аспірантам пропонуються широкі можливості для здійснення наукових досліджень, що дозволяє їм отримати практичний досвід та вміння працювати в науковому середовищі. Також в університеті присутній індивідуальний підхід до кожного аспіранта, що відіграє важливу роль у впровадженні ефективної реалізації освітньої складової.
 
  Вибір та затвердження актуальної теми дисертації відіграє ключову роль у процесі наукового дослідження. Чітке та зрозуміле формулювання допомагає зосередити зусилля аспіранта, забезпечує значущість дослідження, планувати та організовувати роботу для досягнення успіху під час виконання дисертаційної роботи. Слід нагадати, що за підсумками осінньо-зимового семестру аспіранти 2023 року вступу вже склали свою першу екзаменаційну сесію з обов’язкових компонентів дисциплін циклу загальнонаукової підготовки.
  Відповідно до наказу НУБіП України №11 від 05 січня 2023 року, впродовж 29 січня – 09 лютого всі аспіранти першого року проходитимуть процедуру захисту теми та методики дисертаційного дослідження. Вона носить консультаційний характер та направлена на формування більш структурованої моделі наукових досліджень за попередньо обраною тематикою. Уточнення теми дозволить визначити фокус дослідження, чітко спрямувати зусилля здобувача ступеня доктора філософії на конкретний аспект проблеми, показати актуальність та визначити об'єкт та предмет дослідження. Завдяки даній процедурі важливо визначити методику дослідження, що включає стратегії, прийоми та інструменти, котрі аспірант використовуватиме для збору та аналізу даних дисертації. Затвердження методики дозволить підібрати найбільш ефективні методи дослідження для вирішення поставлених завдань, допоможе підвищити достовірність отриманих результатів та зробить дослідження більш значущим.
 
  Відповідно до п.3.13 «Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня PhD в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» процедура захисту теми і методики дослідження передбачає надання конструктивних рекомендацій 3-ма вченими за відповідною спеціальністю або ОНП. Також передбачено обов’язкову участь у даній процедурі здобувача та його наукового керівника. Комісію із 3-х вищезазначених вчених попередньо формуватиме гарант відповідної ОНП. Дату, час та формат проведення (очно чи дистанційно) процедури погоджуватиме науковий керівник та узгоджуватиме з комісією. Впродовж 10-ти хвилин аспірант у слайдовому форматі презентуватиме:
  • загальний аналіз актуальності теми з посиланням на назви попередньо захищених кандидатських (дисертацій кандидатів на докторів філософії) й докторських робіт.
  • орієнтовний зміст майбутнього дисертаційного дослідження.
  • загальний аналіз кількості наукових робіт, захищених на кафедрі та факультеті на спеціалізованій вченій раді НУБіП України за даною науковою проблемою.
  • найбільш поширені методики, за якими проводяться дослідження за даною науковою проблемою.
  • передбачення можливих результатів для науки та практики внаслідок підготовки роботи та її захисту.
 
  За результатами Процедури комісія із 3-х вчених може погодитися з поданим формулюванням теми дисертації або ж рекомендувати аспіранту уточнити тему (мету, об’єкт чи предмет дослідження) та узгодити нове формулювання теми з науковим керівником.
  Дані пропозиції будуть враховані та оприлюднені під час чергової атестації аспіранта, котра проходитиму впродовж 12-29 лютого.
  Атестація аспірантів – незмінна складова організації освітнього процесу майбутніх докторів філософії та проводиться двічі на рік з метою контролю виконання аспірантами освітньої та наукової складових підготовки. Атестація має на меті не лише оцінити досягнення здобувачів ступеня PhD, але й визначити напрямки подальшого розвитку та підготовки молодих науковців. Для більшості атестація буде проміжною, проте саме під час даного заходу атестаційна комісія має можливість ознайомитись зі науковими та освітніми здобутками аспірантів.
  Слід нагадати, що впродовж 12-29 лютого аспіранти 1-го, 2-го та 3-го років навчання звітуватимуть про виконання ними індивідуального плану на засіданнях кафедр та перед вченими радами ННІ/факультетів. Результатами діяльності здобувачів аспірантури є: результати складених екзаменаційних випробувань, опубліковані праці, апробації наукових досліджень, підготовлені розділи дисертацій.
  Здобувач аспірантури буде атестований лише у тому випадку, якщо ним виконано у повному обсязі навчальний план відповідної освітньо-наукової програми.
  Бажаємо всій аспірантській родині плідної та невтомної праці, яка принесе не лише знання, а й задоволення від досягнутого. Мета наукового дослідження може здатися далекою та складною, проте варто тримайте її перед очима, не варто забувати, що кожен крок приводить ближче до досягнення цілі, що наукова робота може бути захоплюючою та цікавою. Для всіх аспірантів відкриті великі можливості внесення вагомого вкладу у свою галузь та суспільство загалом. Нехай праця буде плідною, а кожен науковий успіх буде вагомим кроком досягнення спільної перемоги.
 
Віталій Вакуленко,
завідувач відділу аспірантури
 
Марія Черкас,

провідна фахівчиня відділу аспірантури 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook