У ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження підбили підсумки виконання наукових проєктів у поточному році

18 грудня 2022 року
    Як завжди у грудні, згідно з наказу ректора НУБіП України «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2022 р.» відбулося засідання наукової ради ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження, на якому були розглянуті звіти про виконання НДР з державним фінансуванням, госпдоговірною та ініціативною тематиками. Для цього було сформовано комісію, до якої увійшли провідні вчені інституту та представники науково-організаційного відділу НДЧ.

    У вступному слові голова наукової ради ННІ професор Микола Заблодський ознайомив учасників засідання з тематикою досліджень, які виконуються творчими колективами кафедр інституту. Науково-педагогічними працівниками ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження за 2022 рік були виконані наукові дослідження за актуальними напрямами, зокрема 7 держбюджетних прикладних досліджень та науково-технічних розробок із загальним обсягом фінансування 3040,8 тис грн, 2 госпдоговірні НДР із залученням коштів на суму 112,6 тис грн, а також 3 ініціативні теми.

     Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Віктора Каплуна виконана і завершена науково-дослідна робота «Cтруктурно-алгоритмічний синтез системи динамічного енергоменеджменту мікрогрід з полігенерацією на основі технології інтернету речей». Запропоновано модель і структуру системи динамічного енергоменеджменту, яка забезпечує мінімальні витрати на електроживлення кінцевих струмоприймачів за участю споживача (користувача) шляхом динамічного моніторингу вартості електроенергії та адаптивного узгодження графіка електроспоживання. Розроблено програмно-технічне забезпечення систем динамічного енергомененеджменту. Створені лабораторні стенди для реалізації програмно-апаратного модуля з функціями автоматизованого моніторингу, збору та обробки даних про електроспоживання струмоприймачів локальних об’єктів. Розроблені методичні рекомендації щодо прогнозного оцінювання формування енергетичного балансу комбінованих систем електроживлення з відновлюваними джерелами передані для впровадження компанії «E-NEXT – Україна» та ТОВ «Атмосфера».

    Завершена науково-дослідна робота «Розробка електротехнологічного комплексу з гібридною системою енергозабезпечення для переробки побічних продуктів птахівництва у паливо, біологічні корми та добрива», яка виконувалась під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Миколи Заблодського. Запропоновані структурні, алгоритмичні і технічні рішення (22 патенти України на винаходи і корисні моделі) та програмні продукти зі створення електротехнологічного комплексу з гібридною системою енергозабезпечення та інноваційної системи переробки побічних продуктів птахівництва. Виготовлені діючі експериментальні зразки окремих активних частин технологічних ліній та відпрацьовані технології анаеробної переробки посліду, високошвидкісної відцентрової переробки посліду та гідротермічної обробки пухо-пір'яних відходів.

    Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Наталії Заєць завершена науково-дослідна робота «Розроблення енергоефективної системи керування біотехнічними об’єктами за еколого-ресурсними критеріями». Створено алгоритмічне та програмне забезпечення для нейромережевої математичної моделі оцінки енергоефективності біотехнічних обєктів в умовах невизначеності. Розроблено інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень на основі контролю та моніторингу еколого-ресурсних параметрів біотехнічного об’єкта, що направлена та мінімізацію ресурсо- та енерговитрат. Розроблено рекомендації для підприємств України з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції щодо впровадження енергоефективної системи керування біотехнічними об’єктами за еколого-ресурсними критеріями.

     Успішно проводять наукові дослідження і здійснюють актуальні науково-технічні розробки молоді вчені інституту.
    Під науковим керівництвом завідувача кафедри теплоенергетики, канд. техн. наук, доц. Євгена Антипова виконується науково-дослідна робота «Підвищення енергетичної ефективності будівель вищих навчальних закладів України шляхом розробки та впровадження системи «Reflow». У результаті виконання поточного етапу проекту розроблена система «Reflow» з опалювальними приладами нової конструкції з функцією накопичення теплоти на основі акумулюючих матеріалів органічного походження з наночастинками металів, яка дозволяє здійснювати «розумний» розподіл та транспортування теплоносія по внутрішньобудинковим системам опалення будівель закладів вищої освіти, а також житлових та громадських будівель різного призначення з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх кліматичних параметрів у динамічному та, зокрема, в імпульсному режимах її роботи.

    Канд. техн. наук, доц. Дмитро Сорокін доповів про виконання НДР базового фінансування на тему «Підвищення ефективності технологічного процесу переробки кератиновмісних побічних продуктів птахівництва в промислових масштабах». На фізичних моделях з додатковим використанням моделювання в середовищі комплексу COMSOL Multiphysics здійснено оптимізацію режимних параметрів гідротермічного процесу переробки кератинової сировини в середовищі високої температури та високого тиску з впливом електромагнітного поля та вібраційних коливань. За цією тематикою підготовлена заявка на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням на 2023 рік.

    Під науковим керівництвом канд. техн. наук, доц. Віктора Троханяка виконується науково-дослідна робота «Розробка нового теплоенергетичного обладнання для енергозберігаючої системи підтримання мікроклімату в птахівничих і тваринницьких приміщеннях». Цього ж року колектив під його керівництвом виконав роботу за госпдоговірною темою «Використання чисельного моделювання для досліджень гідродинаміки і тепло- масообміну у повітряному середовищі пташника» на замовлення ТОВ «Вінницька птахофабрика».

    Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф Лариси Никифорової виконується науково-дослідна робота «Розроблення електрофізичних методів та біотехнічних систем діагностування біологічних об’єктів і управління продуктивністю рослин в теплицях» Розроблена концепція створення біотехнічних систем для діагностування і коригування фізіологічного стану рослинних біологічних об’єктів. Створено коригуючу модель розповсюдження оптичного випромінювання у біооб'єктах. Синтезовано структуру і функціональну схему уніфікованої оптико-електронної технічної системи, що призначена для досліджень та експрес-діагностики стану рослин.

    За звітний період науковцями ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження підготовлено та опубліковано 121 статтю у виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus / Web of Science.
    За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт за поточний рік підтверджено їх актуальність, інноваційну спрямованість та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.
   Комісія підкреслила, що всі звіти заслуговують на схвалення та продовження досліджень у наступному році. Представник науково-організаційного відділу НДЧ Тетяна Хильченко подякувала науковцям ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження за вагомий внесок у дослідницький доробок університету та підтримання високого рейтингу НУБіП України серед інших університетів.

Микола Заблодський,
заступник директора ННІ енергетики,
автоматики і енергозбереження з наукової роботи

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook