Наукова рада ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження підбила підсумки наукової діяльності у 2021 році

21 грудня 2021 року
    16 грудня 2021 року згідно з наказом ректора НУБіП України від 27 жовтня 2021 року № 1158 «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2021 р.» відбулося засідання наукової ради ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження, на якому були розглянуті звіти по НДР з державним фінансуванням, госпдоговірною та ініціативною тематикою. Для цього було сформовано комісію, до якої увійшли провідні вчені інституту та представники науково-організаційного відділу науково-дослідної частини університету.

    У вступному слові голова наукової ради ННІ, професор Микола Заблодський ознайомив учасників засідання з тематикою досліджень, які виконуються на кафедрах інституту. Науково-педагогічними працівниками ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження за 2021 рік було здійснено наукові дослідження за актуальними напрямками по 8 держбюджетним прикладним науковим дослідженням та науково-технічним розробкам (із загальним об’ємом фінансування 3339,6 тис. грн.), 2 госпдоговірним НДР і за білатеральним українсько-індійським проєктом (із залученням коштів на суму 240 тис. гривень), а також за 7 ініциативними темами.
    Д-р техн. наук, проф. Віталій Лисенко доповів про виконання НДР базового фінансування на тему «Прогнозування витрат енергетичних ресурсів для промислових агропідприємств (на прикладі споруд захищеного ґрунту)». Кореляційний аналіз зв’язків між зовнішніми збуреннями та енергетичними витратами, що забезпечують дотримання заданої технології вирощування рослинної продукції, підтвердив гіпотезу щодо наявності умов невизначеності функціонування промислової теплиці. Розроблено структуру моделі прогнозування енергетичних витрат тепличним господарством, котра являє нейромережу прямого поширення, в основі навчання якої обрано баєсівський метод лінійної регресії. Дослідженнями ефективності функціонування моделі прогнозування встановлено відповідність змодельованих показників енергетичних витрат (газу та електроенергії) із тестовими.

    Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Валерія Горобця розроблено новий спосіб приготування кормів з використанням роторно-пульсаційних апаратів для підвищення якості кормової продукції. Розроблена і виготовлена експериментальна установка, що дало можливість визначити кінематичні і динамічні характеристики, а також особливості дискретно-імпульсного введення енергії при диспергуванні рідкої зернової суміші в роторно-пульсаційному апараті. Впровадження технології приготування рідких зернових кормів на базі роторно-пульсаційниого апарату дозволить знизити енергоємність процесу в 2...3 рази в порівнянні з традиційною технологією, а також збільшити продуктивність на 10-15%.

    Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Валерія Коваля розроблена технологія діагностики якості функціонування сільськогосподарських споживачів електричної енергії на основі використання ІР-технологій. Результати даної роботи можуть бути використанні для забезпечення високоякісними сигналами єдиного часу у Збройних силах України, телекомунікаціях, метрології, що відповідає вимогам підвищеної інформаційної безпеки. Пропонується створення Центру колективного користування науковим обладнанням «Дистанційний моніторинг ефективності енергосистем біотехнічних об’єктів та станів біоресурсів». Базою для створення і подальшого функціонування Центру пропонується кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

    Під науковим керівництвом завідувача кафедри фізики, кандидата фізико-математичних наук, доцента Володимира Бойка проведена науково-дослідна робота «Підвищення енергоефективності світлодіодів для агробіологічних потреб шляхом створення нових люмінесцентних конверторів». Проведено синтез чистих та легованих іонами європію оксидних матеріалів, досліджено особливості їх структурних, морфологічних та оптичних характеристик. Вирішено ряд прикладних задач щодо створення спеціалізованих енергозберігаючих світлодіодних джерел світла, застосування яких має підвищити продуктивність сільськогосподарських рослин і забезпечити можливість керування продукційним процесом.

    Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Віктора Каплуна виконується науково-дослідна робота «Cтруктурно-алгоритмічний синтез системи динамічного енергоменеджменту мікрогрід з полігенерацією на основі технології інтернету речей». Запропоновано модель і структуру системи динамічного енергоменеджменту, що забезпечує мінімальні витрати та електроживлення кінцевих струмоприймачів за участю споживача (користувача) шляхом динамічного моніторингу вартості електроенергії та адаптивного узгодження графіка електроспоживання. Створені лабораторні стенди для реалізації програмно-апаратного модуля з функціями автоматизованого моніторингу, збору та обробки даних про електроспоживання струмоприймачів мікрогрід.

    Під науковим керівництвом д-ра техн. наук, проф. Наталії Заєць виконується науково-дослідна робота «Розроблення енергоефективної системи керування біотехнічними об’єктами за еколого-ресурсними критеріями». Визначено нову стратегію формулювання цілей функціонування біотехнічних об’єктів, встановлення чітких взаємозв'язків між його складниками шляхом системного аналізу та побудови факторно-цільової моделі. Синтезовано концептуальні та функціональні моделі процесів збирання, опрацювання та використання техніко-економічної інформації промислового водоочищення та розроблено структуру інтелектуального електротехнологічного комплексу збирання та моделювання еколого-ресурсоефективності біотехнічних об’єктів.

   Під науковим керівництвом завідувача кафедри теплоенергетики, канд. техн. наук, доц. Євгена Антипова виконується науково-дослідна робота «Підвищення енергетичної ефективності будівель вищих навчальних закладів України шляхом розробки та впровадження системи «Reflow». У результаті виконання поточного етапу проекту отримано теоретичні засади для розробки моделі функціонування системи «джерело теплоти – розподільчий пристрій – опалювальний прилад», що створить передумови для подальшої побудови її фізичної моделі. Додатково виконано підготовчі роботи з модернізації існуючої системи опалення навчального корпусу №1 НУБіП України, що уможливить проведення експериментальних досліджень під час виконання другого етапу проекту.

    За звітний період науковцями ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження підготовлено та опубліковано 176 статей, у тому числі 99 у виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus / Web of Science. За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт за поточний рік підтверджено їх актуальність, інноваційну спрямованість та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.
    Комісія підкреслила, що всі звіти заслуговують на схвалення та продовження досліджень у наступному році. Представник науково-організаційного відділу НДЧ Ольга Сніжко відмітила, що ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження, як завжди, зробив вагомий внесок у підтримання високого дослідницького рівня НУБіП України серед інших університетів.

Микола Заблодський,
заступник директора ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
з наукової роботи

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook