Вчена рада: підсумки березня, розподіл повноважень між проректорами, відсіч псевдоекологам, звіти директорів Немішаївського фахового коледжу і наукової бібліотеки

31 березня 2021 року
     31 березня під головуванням ректора Станіслава Ніколаєнка пройшло онлайн-засідання вченої ради НУБіП України.

     Про підсумки діяльності за березень та поточні завдання університету поінформував Станіслав Ніколаєнко. І розпочав з щоденного моніторингу санітарно-епідемічної ситуації в університеті та відокремлених підрозділах (хворим співробітникам надається матеріальна допомога). У зв’язку з її погіршенням скориговано графік навчального процесу на другий семестр, за яким до 9 квітня включно всі студенти навчаються дистанційно. Здійснюється постійний моніторинг проведення занять: за його результатами, відвідування очних занять (до введення жорстких обмежень) студентами 1-го курсу складало від 79 до 98 %, а дистанційного – від 77 до 89 %.

     Підготовлено та подано до МОН пропозиції щодо обсягів прийому до НУБіП України за державним замовленням у 2021 році, продовжив ректор. Розпочалися випуски фахівців у 2021 році, затверджені нові форми диплому, додатку, академічної довідки. Пройшла зустріч ректора та керівництва університету зі старостами академічних груп 1-го курсу бакалаврату та магістратури.
     Триває підготовка до акредитації програм підготовки магістрів – «Будівництво та цивільна інженерія» і «Публічне управління та адміністрування». Звершився другий етап акредитації ще 4 освітніх програм та очікується рішення НАЗЯВО за ОП «Нутріціологія» (магістри), «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Психологія», «Будівництво та цивільна інженерія» (бакалаври). Підготовлено проєкти освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів для вступників 2021 року з урахуванням вимог стандартів.
     Активно працює наукова бібліотека: розіслано 3893 електронних видань навчальної літератури, на 115 видань поповнено електронну і цифрову бібліотеки університету, оприбутковано 899 примірників навчальної та наукової літератури.
     У студмістечку пройшло традиційне весняне прибирання в гуртожитках та навколишньої території, проведено акцію до Всесвітнього дня лісів. Вперше онлайн пройшов конкурс «Краса НУБіП України». Наші митці і спортсмени успішно виступали на різноманітних фестивалях і змаганнях.
     Наукова діяльність: підготовлено звітну інформацію про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2020 рік та передані у МОН, анотовані проміжні і заключні звіти з науково-дослідної роботи за 2020 рік. Бюджет на виконання досліджень у 2021 році становить 29,5 млн грн., що майже на 2 млн грн. більше, ніж у 2020 році. Станом на 25 березня вченими НУБіП опубліковано 84 статті у виданнях, що індексуються Scopus і Web of Science, що у 1,4 раза більше за результат на таку ж дату 2020 року.
     Міжнародна діяльність: за кордон для проходження міжнародних дистанційних наукових стажувань, навчання, участі у конференціях та семінарах направлено 94 науково-педагогічних працівники та 114 студентів.
     Відбулася онлайн-зустріч з представниками посольства КНР, компанії Ltang Education Consulting Company, Хуачжунського сільськогосподарського університету. За її результатами досягнуто домовленостей щодо напрямків програм подвійних дипломів, зокрема «Інженерія», «Інформаційні технології», «Біотехнології», «Безпека харчових продуктів». Пройшли вебінар, присвячений впровадженню нових електронних та цифрових послуг у адмініструванні земельних відносин під егідою Робочої групи з питань управління земельними ресурсами Європейської економічної комісії ООН (і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), лекція представника лісової наукової спільноти Тихоокеанської північно-західної наукової лабораторії Лісової служби США та Університету штату Орегон Михайла Яцкова.
     Щодо весняно-польових робіт у НДГ: готовність техніки до весняної посівної компанії – 95%. За проведеними тендерами проводиться закупівля та доставка насіння соняшнику, кукурудзи, засобів захисту рослин. Наявність добрив та пального – 100%. Наразі виконують підживлення озимих зернових культур та багаторічних трав (оброблено 90%).
     Тривають і ремонтно-будівельні роботи: завершені установка вікон у гуртожитку № 9, ремонт вестибюлю навчального корпусу №11, капітально відремонтовані аудиторія № 12 навчального корпусу №5 (у т.ч. змонтована вентиляційна система) і підлоги перших поверхів гуртожитків №№6 і 7, завершив Станіслав Ніколаєнко.

     У науковій доповіді «Біологізація грунту – основа його родючості» директор ТОВ «Агрофірма «Колос», доцент кафедри землеробства та гербології Леонід Центило висвітлив інформацію щодо стану земельних ресурсів в сільськогосподарських угідь планети та України, наукових і технологічних питань управління родючістю ґрунтів. Він навів основні положення створення та реалізації системи біологізації землеробства на прикладі ТОВ «Агрофірма «Колос», діяльності лабораторного комплексу та співпраці з НУБіП та іншими закладами вищої освіти й науковими установами, охарактеризував отриману науково-технічну продукцію.
     Участь у обговоренні взяли декан механіко-технологічного факультету В’ячеслав Братішко, завідувачі кафедр Анатолій Бикін (агрохімії та якості продукції рослинництва), Анатолій Балаєв (ґрунтознавства та охорони грунтів).

     Про виконання рішення вченої ради університету від 26 жовтня 2016 р. колективом Немішаївського фахового коледжу доповів директор Володимир Альохін. За понад столітню історію існування коледж підготував більше 32 тисяч висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв. Сьогодні у освітній процес широко впроваджуються елементи дуальної освіти: максимальне поєднання теорії і практики. Колектив і в умовах карантину забезпечив безперебійну роботу всіх структурних підрозділів. Створено сприятливі умови на виробничій базі: на фермі і тракторному парку, значно покращилися фінансово-економічні показники, кардинально оновлено матеріально-технічну базу. Продовжує працювати ферма, зооцентр, вводиться в експлуатацію цех сироваріння, рентген-кабінет тощо. Ведуться роботи на колекційно-дослідному полі. За останні п’ять років площа зернових культур зросла до 310 га, а урожайність – 30,6 ц/га (з 18 ц/га у 2015 р.). Виросло поголів’я корів – з 108 до 214 голів. Як бачимо з цифр, проведена велика робота з поліпшення всіх видів діяльності та ліквідації недоліків у роботі колективу.

     Співдоповідачем з цього питання виступив декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський.

     Про роботу наукової бібліотеки з інформаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу інформувала директорка Тетяна Кіщак. Вона звернула особливу увагу на електронні ресурси – електронний каталог, електронну та цифрову бібліотеку, завдяки яким здійснюється інформаційне забезпечення навчальної і наукової діяльності університету. Детальніше зупинилась на нових онлайн послугах, які запровадила книгозбірня в умовах дистанційного навчання, це електронна доставка книг для студентів та служба інформаційного моніторингу для науковців.

  

     Участь у обговоренні її доповіді взяли декан економічного факультету Анатолій Діброва, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Віктор Каплун.
     Рішення навчально-методичної ради про рекомендацію до друку навчальної літератури авторства науковців нашого університету озвучив начальник навчального відділу Віктор Шевчук.

     Вчена рада таємним голосуванням присвоїла вчені звання: професорів – Олександру Жемойді (кафедра глобальної економіки), Наталії Заєць (кафедра автоматики та робототехнічних систем), Віталію Коваленку (кафедра кормовиробництва, меліорації і метеорології), Ганні Ковалишиній (кафедра генетики, селекції і насінництва), Анні Лихач (кафедра біології тварин), доцентів – Тетяні Артюх (кафедра менеджменту), Тетяні Голубєвій (кафедра годівлі тварин та технології кормів), Юлії Дмитренко (кафедра генетики, селекції і насінництва), Тетяні Кичкирук (кафедра філософії та міжнародної комунікації), Віталію Ковпаку (кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин), Марії Кучерук (кафедра ветеринарної гігієни), Олександру Макарчуку (кафедра генетики, селекції і насінництва), Ірині Матвієнко (кафедра філософії та міжнародної комунікації), Ірині Свистуновій (кафедра кормовиробництва, меліорації і метеорології), Роману Сендзюку (кафедра таксації лісу та лісового менеджменту), Юрію Харкевичу (кафедра хірургії і патофізіології), Олександрі Шинкарук (кафедра міжнародних відносин і суспільних наук), Надії Ящук (кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва).
     А також висунула претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених-докторів наук у 2022 році: Андрія Білоуса, Марину Галат, Марину Дейнегу, Інну Курило, Юрія Ромасевича, Ігоря Яковенка.

  

     Станіслав Ніколаєнко представив атрибутику символіки НУБіП, зокрема його прапор, і поінформував членів вченої ради про зміни в структурі керівництва університету. Відсьогодні, 31 березня, маємо п’ять проректорів. За пропозицією ректора вчена рада затвердила Василя Шинкарука на посаді проректора з педагогічної роботи, Вадима Кондратюк – проректора з наукової та інноваційної діяльності. Відповідно були перерозподілені повноваження проректорів. Так, Василь Шинкарук зосередиться на навчальній та методичній роботі, діяльності відокремлених підрозділів, магістратурі та організації практичного навчання. Сергій Кваша опікуватиметься діяльністю аспірантури  як однією з найважливіших напрямків у діяльності університету. Він також відповідатиме за виховну, патріотичну, спортивну, культурно-масову роботу. Вадим Кондратюк буде займатися співпрацею з роботодавцями і бізнесом, науковою та інноваційною діяльністю. Пріорітетом для Вадима Ткачука буде міжнародна та економічна діяльність. Валерій Іщенко займатичеться адміністративно-господарською роботою, будівництвом, енергозабезпеченням та житлово-комунальним господарством.
     Новопризначені Василь Шинкарук і Вадим Кондратюк подякували колективу за довіру та коротко охарактеризували основні напрями роботи, на яких планують зосередитися.

     Станіслав Ніколаєнко звернувся до членів вченої ради із проханням підтримати проєкт заяви про спроби дискредитації колективу університету шляхом так званого «екологічного скандалу», з якою колектив університету звертається до громадськості і правоохоронних органів. Та отримав одноголосну підтримку.

 

Ірина Кушніренко,
Валентин Обрамбальський

 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook