Інформаційно-обчислювальний центр

Тел.: 044-5278266

Електронна пошта: [email protected]

Керівник центру:
Теплюк Віктор Михайлович

 
Інформаційно-обчислювальний центр
 
Інформаційно-обчислювальний центр є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України, створений на підставі наказу ректора Університету від 29 грудня 2010р. за №1270. Структурно центр підпорядковується першому проректору університету.
Активне входження НУБіП України у світовий освітянський та науковий простір зумовило створення відділу інформації та комп'ютерного зв'язку (1994 р.), який згодом перетворився на навчально-інформаційний центр комп'ютерних технологій (НІЦКТ) (1997 р.), центр інформаційно-комунікаційного та програмного забезпечення (2011р.), а потім у інформаційно-обчислювальний центр (2014 р.).
 
Організації центру передувало тривале стажування його майбутніх працівників в університеті Пенсильванія (США) і домовленість ректора НУБіП України Д.О. Мельничука з університетом Пенсильванії про виділення першого комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання.
Серед багатьох спонсорів, які брали участь в оснащенні центру, слід відзначити: Університет штату Луїзіана (США), особливо на першому етапі становлення, і особисто доктора Р.Кеффі; Університет штату Пенсильванія (США). Значну організаційну та фінансову допомогу надали американські підприємці родини Воскобійників і Двояків, місцева компанія "Украгротек" (керівник В.І.Степахно). І, звичайно, значні кошти були вкладені власне університетом, а також благодійним фондом "Перспектива НУБіП України".
 
Основні завдання Центру
 • проведення технічної політики з метою формування, наповнення, підтримки та розвитку інформаційної системи університету;
 • забезпечення роботи телекомунікаційного вузла та корпоративної комп’ютерної мережі університету і її сервісів;
 • наповнення і супровід офіційного web-сайту університету;
 • методичний супровід інформаційних технологій, що впроваджуються в університеті;
 • надання методичної допомоги підрозділам університету з розвитку аналітичної діяльності на основі використання комп’ютерних технологій;
 • супроводження програмного забезпечення в області інформатизації освіти, наукових досліджень та адміністративного управління університетом;
 • участь в програмах неперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників освіти щодо засвоєння та використання інформаційних технологій в освітній, науковій та управлінській сферах;
 •  вивчення ринку освітніх програмних засобів, нових інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки та їх адаптація для потреб університету;
 • формування та супроводження професійних баз даних, інформаційно-довідкових систем;
 • підтримка технічних ресурсів для дистанційного навчання;
 • забезпечення взаємодії центру з регіональними навчальними закладами та центрами дистанційного навчання відокремлених навчальних закладів з питань впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальній діяльності та управління навчальним закладом;
 • надання інформаційних, аналітичних та консультаційних послуг відокремленим структурним підрозділам з питань інформатизації освітньої і управлінської діяльності;
 • поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету шляхом залучення спеціальних коштів за надання послуг юридичним та фізичним особам;
 • підвищення рівня професійної майстерності працівників центру.
 
Функції центру

-           організація та проведення на належному рівні заходів щодо формування, підтримки та розвитку інформаційної системи університету;

-           проведення єдиної в університеті технічної політики щодо використання інформаційних технологій, включаючи архітектуру, інфраструктуру, технічне устаткування, розробку проектів застосування технологій, підготовку рекомендацій щодо роботи в середовищі інформаційної системи;

-           розширення та розвиток корпоративної комп’ютерної мережі університету, локальних мереж підрозділів університету у взаємодії із навчально-науковими інститутами (центрами) та іншими його підрозділами (службами);

-           сервісне обслуговування комп’ютерної техніки;

-           надання консультацій, проведення навчання спеціалістів, що є відповідальними за використання інформаційних технологій у підрозділах університету та його відокремлених структурних підрозділах;

-           забезпечення доступу працівників та студентів університету до Інтернету та його сервісів;

-           створення, наповнення, супровід web-сайту університету;

-           технічне та телекомунікаційне забезпечення системи самостійного та дистанційного навчання студентів;

-           впровадження нових комп’ютерних технологій у підрозділах університету;

-           проведення заходів щодо формування, підтримки та розвитку автоматизованого документообігу університету;

-           проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) серед працівників центру, викладачів та студентів університету щодо використання інформаційних технологій в навчальному процесі, науковій та інноваційній діяльності;

-           участь в зовнішній діяльності університету, у тому числі міжнародній, з метою розширення бази знань, інформаційної та технічної бази університету і центру.

Структура Центру
 
До складу Центру входять:
 • відділ обслуговування комп’ютерної техніки;
 • відділ телекомунікаційного забезпечення;
 •  відділ програмного забезпечення;
 • відділ розробки та супроводження сайту НУБіП України.

 

Відділ обслуговування комп’ютерної техніки

Основні завдання та функції відділу:
 • проведення заходів щодо формування, обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки університету;
 •  забезпечення підключення комп’ютерної техніки до мережі університету;
 •  обслуговування операційних систем та офісного програмного забезпечення;
 • проведення роботи щодо розвитку інформаційних ресурсів університету, впровадження нових технічних засобів в систему адміністративного управління Університету;
 • проведення єдиної для Університету технічної політики щодо використання інформаційних технологій включаючи: технічне устаткування, розробку проектів застосування технологій, розробку рекомендацій, надання консультацій, контроль за відповідністю обладнання та програмного забезпечення вимогам інформаційної системи університету;
 •  проведення освітніх заходів серед працівників Центру, викладачів і студентів університету та його структурних підрозділів щодо правил експлуатації користування комп’ютерною технікою.
 
Відділ телекомунікаційного забезпечення
 
Очолює відділ Марусяк Олег Ігорович.
Основні завдання та функції відділу
 •  проведення заходів щодо формування, підтримки та розвитку інформаційно-телекомунікаційної системи університету;
 •  забезпечення зв’язку комп’ютерної мережі університету з зовнішніми телекомунікаційними мережами;
 •  забезпечення працівників структурних підрозділів університету доступом до ресурсів і сервісів Інтернету;
 •  створення, розвиток та підтримання локальної комп’ютерної мережі університету у взаємодії з навчально-науковими інститутами та іншими підрозділами (службами);
 • проведення робіт щодо розвитку інформаційних ресурсів університету;
 • проведення навчання фахівців, які відповідають за використання інформаційних технологій у підрозділах університету;
 • контроль за відповідністю телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення вимогам інформаційної системи університету;
 • створення та підтримання загальноуніверситетських інформаційних ресурсів: електронної пошти, web-конференцій, адміністративного порталу тощо;
 • підтримка роботи відеоконференцсистем університету та супроводження навчальних занять, наукових конференцій та адміністративних заходів, які проводяться в режимі відеоконференцій;
 • відбір та підготовка фахівців для потреб відділу, проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) серед працівників центру, викладачів і студентів щодо використання телекомунікаційних технологій в адміністративній, освітній та науковій діяльності.
 
Відділ програмного забезпечення
 
Очолює відділ Лопатко Олександр Вікторович.
Основні завдання та функції відділу
 • проведення заходів щодо формування, впровадження та супроводження програмного забезпечення для підтримки процесів адміністративного управління університету;
 •   вивчення та впровадження в діяльність університету нових інформаційних технологій та програмних засобів;
 • розробка єдиних стандартів архітектури інформаційно-комунікаційного середовища університету;
 • забезпечення функціонування програмного забезпечення, яке використовується в адміністративному управлінні університету, а саме:
·     серверних операційних систем на серверах, які задіяні в адміністративній діяльності університету;
·        системи бухгалтерського обліку «1С»;
·        адміністративного порталу;
·        файлового серверу адміністративної частини;
·        системи нормативних документів «Ліга-Закон»;
·        антивірусного програмного забезпечення;
· програмного забезпечення для автоматизації роботи приймальної комісії «Абітурієнт»;
 • проведення заходів щодо формування, підтримки та розвитку автоматизованого документообігу університету;
 • проведення роботи щодо розвитку інформаційних ресурсів університету;
 • відбір та підготовка фахівців для роботи у відділі;
 • проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) з питань впровадження нових інформаційних технологій та програмного забезпечення серед працівників центру, викладачів і студентів університету.
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)